Skip to content

RANİTİDİN İnfüzyonu

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on linkedin
Reklam
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on linkedin

Yunus Emre Ayhan

2014 yılı İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunudur. Mezuniyetten sonra ikinci eczacılık, özel hastanede hastane eczacılığı görevlerinde bulunmuştur. 2019 yılında yine aynı üniversiteden Farmasötik Botanik alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. 2017 yılında Türkiye'de ilk defa yapılan Eczacılıkta Uzmanlik Sınavı'nı (EUS) kazanarak 2018 yılında Marmara Üniversitesi Klinik Eczacılık Abd'ye araştırma görevlisi olarak atanmış olup Marmara Ünlversitesi Pendik EAH'de klinik ortam eğitimlerini ve çesitli bilimsel çalışmaları sürdürmektedir. Bir klinik eczacı olarak ilaçlarla ilgili olası hataları en aza indirmek, akılcı ilaç kullanımını yerleşik hale getirmek, hastalara, yakınlarına ve tüm sağlık çalışanlarına ilaç konusunda en doğru ve guncel bilgiler ışığında yardimcı olabilmek gayretindedir.

Doz

(RANİTİDİN) 20 mL hacme seyreltildikten sonra;

 • Yavaş (2 dakika süresince) intravenöz enjeksiyon yolu ile 6-8 saatte bir tekrarlanarak 50 mg’a kadar,
 • ya da iki saat süresince saatte 25 mg’lık hız ile aralıklı intravenöz infüzyon yolu ile 6-8 saatlik aralıklarla tekrarlanarak
 • %0,9 Sodyum kloriir ve %5 Dekstroz ile geçimlidir.
 • Kreatinin klerensi 50 ml/dk’dan az) olan hastalarda doz ayarı gerekmektedir​1​.

Dilüsyon ve İnfüzyonu

Aralıklı İntravenöz Enjeksiyon

a. Aralıklı Bolus: 6-8 saatte bir 50 mg (2 mL). 50 mg Ranitidin ejeksiyonunu % 0,9 Sodyum klorür enjeksiyonu veya diğer uyumlu IV solüsyonunda 2,5 mg/mL’den (20 mL) fazla olmayan bir konsantrasyona seyreltiniz. 4 mL/dk’dan (5 dakika) fazla olmayan bir hızda enjekte ediniz.

b. Aralıklı İnfüzyon: 6-8 saatte bir 50 mg (2 mL). Ranitidin enjeksiyonunu, 50 mg, %5 Dekstroz veya diğer uyumlu IV solüsyonunda  0,5 mg/mL’den (100 mL) daha büyük olmayan bir konsantrasyona seyreltiniz. 5 ila 7 mL/dakikadan (15 ila 20 dakika) fazla olmayan bir hızda infüze ediniz​2,3​.

En sık kullanılan IV solüsyonlarına eklendiğinde veya bunlarla seyreltildiğinde oda sıcaklığında 48 saat stabildir​4​.

Uyarılar

NOT: Çok hızlı uygulama nadir görülen bradikardi, taşikardi vakalarını hızlandırmıştır​5​.

UYARI: FDA’nın Ranitidin ile ilgili uyarılarını ayrıtılı şekilde okumak için; https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/questions-and-answers-ndma-impurities-ranitidine-commonly-known-zantac .


Kaynaklar

 1. 1.
  RANİTAB 50 mg/2 ml İ.M./İ.V. infüzyon için çözelti içeren ampul      . RANİTAB 50 mg/2 ml İ.M./İ.V. infüzyon için çözelti içeren ampul      . Published October 4, 2020. Accessed October 4, 2020. https://titck.gov.tr/storage/kubKtAttachments/df2130b969533.pdf
 2. 2.
  RANITIDINE. RANITIDINE. Published October 4, 2020. Accessed October 4, 2020. https://globalrph.com/renal/ranitidine/
 3. 3.
 4. 4.
 5. 5.
  Gahart BL, Nazareno AR. Gahart, B. L., & Nazareno, A. R. (2021). Gahart’s 2018 Intravenous Medications: A Handbook for Nurses and Health Professionals. Elsevier Health Sciences. 37th ed. Elsevier; 2020.

Reklam

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Reklam
Reklam

Kullanıcı Girişi