Skip to content

Erişkin Temel Yaşam Desteği Güncellemesi 2017

Merhabalar…

Sizlerin de çok iyi bildiğini üzere beş yıllık periyotlar halinde güncelllenen AHA (American Heart  Association – Amerikan Kalp Cemiyeti)  kılavuzları  en son 2015 yılında kardiyopulmoner  resusitasyon ve acil kardiyovasküler bakım başlığı  altında erişkin temel yaşam desteği (TYD) ve kardiyopulmoner resusitasyon (KPR) kalitesi ile ilgili öneriler yayınladı.

Sizlerle bu yazımızda bu konuda yeni çalışmaların yayınlanması ile güncel kanıtların değerlendirilerek güncel sistematik özetler yayınlamayı amaç edinen Amerikan Kalp Cemiyetinin  2017 yılı erişkin temel yaşam desteği ve kardiyopulmoner resusitasyon kalitesi hakkında yayınladığı güncellemeyi paylaşmaya çalışacağız. Kaynak olarak aldığımız makalelere buradan ve buradan ulaşabilirsiniz.

İyi okumalar…

Güncellemede bahsi geçen ve üzerinde durulan konu başlıkları şu şekilde özetlenebilir.

 • Telefonda 112 personeli yardımı ile KPR,
 • Acil tıp hizmeti sağlayıcıları tarafından sürekli ya da kesintili göğüs kompresyonlarının kullanımının karşılaştırılması,
 • Hem hastane içi hem de hastane dışı koşullarda ventilasyon ile birlikte göğüs kompresyonunun kullanıldığı kardiyopulmoner resusitasyon ile sadece göğüs kompresyonunun kullanıldığı kardiyopulmoner resusitasyonun (hands only) un kıyaslanması.

Bu yazı için kaynak aldığımız kılavuzlarda sadece bu konu başlıkları hakkında güncellemeler mevcuttur. Temel yaşam desteği ile ilgili diğer öneriler ve daha ayrıntılı bilgi için editörümüz Gökhan Aksel’in yazısına göz atabilirsiniz.

Tüm kılavuzda kurtarıcılar:

 • Eğitimsiz kurtarıcılar,
 • Sadece göğüs kompresyonu ile yapılan kardiyopulmoner resusitasyon konusunda eğitimli ve
 • Göğüs kompresyonu ve ventilasyon (kurtarıcı soluk) ile yapılan kardiyopulmoner resusitasyon konusunda eğitimli kurtarıcılar olarak, üç farklı sınıfta karşımıza çıkıyor.

Öneri Sınıfları ve Kanıt Düzeyleri

2017 güncellemesine baktığımızda öneri sınıfı ve kanıt düzeyi sınıflamasının  2015 yılı kılavuzu güncellemesi ile aynı olduğunu görmekteyiz. Anımsamak isteyen okurlarımız  için aşağıdaki tabloya göz atabilirsiniz.

blank

Telefonda 112 Personeli Yardımı ile KPR

Sadece göğüs kompresyonunun uygulanması ile geleneksel KPR uygulanması karşılaştırıldığında:

2017 Yılı Öneri Güncellemesi 

 • Şüphelenilen hastane dışı kardiyak arrest olan erişkinler için 112 personeli talimatlarına gerek duyulduğunda, 112 personelinin, arayan kişiye sadece göğüs kompresyonlarının uygulandığı kardiyopulmoner resusitasyon talimatları sağlaması önerilmektedir (Sınıf 1, kanıt düzeyi  C-LD).

ILCOR’ a göre (International Liaison Committee on Resuscitation) konu hakkında yanıtlanması gereken ilk üç soru :

 • 112 personeli yardımı ile yapılan KPR’de arayan kişilerin yönlendirmesi için en uygun talimat aralığı nedir?
 • Kardiyak arrest ile ilişkili arayan kişiler tarafından kullanılan belirleyici anahtar sözcükler nelerdir?
 • Erişkin ve pediatrik hastalarda boğulma, travma veya asfiksi gibi kardiyak olmayan nedenlere bağlı kardiyak arrestlerde 112 personeli yardımlı kardiyopulmoner resusitasyon talimatlarının etkisi nedir?

Sağlık Personeli Olmayan Kurtarıcılar- KPR

2017 Yılı Öneri Güncellemesi 

 • Hastane dışı kardiyak arrest durumundaki erişkinler için, eğitimsiz kurtarıcılar 112 personelinin telefon ile yardımcı olsun veya olmasın sadece göğüs kompresyonunun uygulandığı kardiyopulmoner resusitasyon uygulamalıdır (Sınıf 1, kanıt düzeyi C-LD).
 • Sadece göğüs kompresyonu  ile yapılan kardiyopulmoner resusitasyon konusunda eğitimli kurtarıcılar için hastane dışı kardiyak arrest durumundaki erişkinlerde sadece göğüs kompresyonu ile kardiyopulmoner resusitasyon sağlamaları önerilmektedir (Sınıf 1, kanıt düzeyi C-LD).
 • Göğüs kompresyonu ve ventilasyon (kurtarıcı soluk) kullanılan kardiyopulmoner resusitasyon konusunda eğitimli kurtarıcıların hastane dışı kardiyak arrest durumundaki erişkinlerde göğüs basılarına ek olarak ventilasyon (kurtarıcı soluk) sağlaması makuldür (Sınıf 2a, kanıt düzeyi C-LD).

ILCOR’ a göre (International Liaison Committee on Resuscitation) konu hakkında yanıtlanması gereken ilk üç soru :

 • Gecikmiş ventilasyonun 30:2 yüksek kaliteli kardiyopulmoner resusitasyonla kıyaslandığında etkisi
 • Erişkin ve pediatrik hastalarda boğulma, travma veya asfiksi gibi kardiyak olmayan nedenlerle oluşan kardiyak arrestler için  sonlanımlar üzerinde sürekli göğüs kompresyonunun etkisi
 • Kurtarıcının doğru bir ağızdan ağıza solunum uygulama yeteneği

Acil Yanıt Sistemi Tarafından Uygulanan KPR

2017 Yılı Öneri Güncellemesi 

 • Bir ileri havayolu yöntemi uygulanması öncesinde (supraglotik havayolu veya trakeal tüp) acil yanıt sistemi sağlayıcılarının kardiyopulmoner resusitasyonu 30 kompresyona 2 solunum olacak şekilde uygulaması önerilir (Sınıf 2a, kanıt düzeyi B- R). Bir alternatif olarak acil yanıt sistemi sağlayıcılarının soluk vermek amacı ile göğüs kompresyonlarına ara vermeden kardiyopulmoner resusitasyonu 30 kompresyon 2 soluk şeklinde uygulaması makuldur (Sınıf 2a, kanıt düzeyi B-R). Acil yanıt sistemi sağlayıcıları için bir ileri havayolu yöntemi uygulanması öncesinde sürekli göğüs basısı sırasında asenkron ventilasyonun sağlanması için dakikada 10  soluk  olacak şekilde bir oran kullanılması (her 6 saniyede 1 nefes)  mantıklı olabilir (Sınıf 2b, kanıt düzeyi C-LD)
 • Bu güncellenmiş öneriler şahitli, şoklanabilir, hastane dışı kardiyak arrestlerde acil yanıt sistemleri için makul bir alternatif olan kısa süre ara verilen göğüs kompresyonlarının kullanımını dışlamaz (Sınıf 2b, kanıt düzeyi C-LD)

ILCOR’ a göre (International Liaison Committee on Resuscitation) konu hakkında yanıtlanması gereken ilk üç soru :

 • Gecikmiş ventilasyonun, 30:2 oranlı yüksek kaliteli KPR ile kıyaslandığında etkisi nedir?
 • Kompresyon,ventilasyon ve  defibrilasyonun oluşturduğu kardiyak bakımın hangi elementleri en önemlidir ?
 • Pasif oksijen uygulaması ne kadar etkilidir (bir yüz  maskesi veya bir supraglottik havayolu ile pozitif basınçlı ventilasyon olmadan bir oksijen akımının uygulanması )?

Kardiyak Arrestte KPR

Hastane koşullarında bir ileri havayolu uygulanması sonrası sürekli veya ara verilen göğüs kompresyonlarının kullanımı bu bölümde karşılaştırılmıştır.

2017 Yılı Öneri Güncellemesi 

 • Kardiyopulmoner resusitasyon sırasında bir ileri havayolu her ne zaman uygulanırsa (trakeal tüp veya supraglotik araç), kurtarıcılar için göğüs kompresyonlarına ara vermeden pozitif basınçlı ventilasyon ile sürekli kompresyon uygulanması mantıklı olabilir (Sınıf 2b, kanıt düzey C-LD). Sürekli göğüs basısı devam ederken kurtarıcı için her 6 saniyede 1 nefes uygulaması mantıklı olabilir (Sınıf 2b, kanıt düzeyi C-LD).

ILCOR’ a göre (International Liaison Committee on Resuscitation) konu hakkında yanıtlanması gereken ilk üç soru :

 • Hastane içi kardiyopulmoner resusitasyonda  ventilasyonların sürekli manuel göğüs kompresyonu sırasında  verilmesi ile  manuel göğüs kompresyonu sırasında duraksanarak verilmesini karşılaştıran herhangi bir prospektif çalışma bulunmamaktadır.
 • Gecikmiş ventilasyonun, 30:2 oranlı yüksek kaliteli KPR ile kıyaslandığında etkisi nedir?
 • Bir hastanın havayolunu güvence altına almak için optimal metod nedir?

Göğüs Kompresyonu- Ventilasyon Oranı

2017 Yılı Öneri Güncellemesi 

 • Erişkin kardiyak arrestinde göğüs kompresyonu ve ventilasyon kullanarak kardiyopulmoner resusitasyon uygulanması konusunda eğitimli kurtarıcılar için 30:2 kompresyon -ventilasyon oranını sağlamak makuldür (Sınıf 2a, kanıt düzeyi C-LD)

ILCOR’ a göre (International Liaison Committee on Resuscitation) konu hakkında yanıtlanması gereken ilk üç soru :

 • Yüksek kompresyon ventilasyon oranlarının (ventilasyon başına daha fazla kompresyon ) olası yararı
 • KPR uygulayıcılarının KPR sırasında göğüs kompresyonları arasındaki kısa duraksamada iki etkili ventilasyon uygulayabilirliği
 • Etkin KPR’nin sağlanmasında hava hareketinin bir oran bağımlı  kritik hacmi var mıdır?

İyi nöbetler,şimdiden iyi seneler…

Bu Yazının Podcasti

Acilcinin Sesi

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


blank
Ara
Yükleniyor..