İstatistik Test Seçim Yardımcısı
Örneklem Büyüklüğü Hesaplayıcısı
Ki-Kare Testi
{{colnum}}
{{rownum}}

 

Sonuçlar
Pearson Ki-Kare {{chi | formatnum(5)}}
Serbestlik Derecesi (df) {{df}}
p (Pearson) {{chi_p | formatnum(4)}}
Yate's Süreklilik Düzeltmesi {{yates | formatnum(4)}}
p (Yate's) {{yates_p | formatnum(4)}}
Fisher's Exact (Çift Taraflı) {{fisher_two | formatnum(4)}}
Fisher's Exact (Tek taraflı) {{fisher_one | formatnum(4)}}
{{countexp}} (%{{countexpper | formatnum(1)}}) adet hücrede beklenen değer 5'ten küçük. (En küçük beklenen değer: {{minexp | formatnum(2)}})
Sütun {{c}} Toplam
Toplam
Adet {{totals.cols[c-1]}} {{total}}
Beklenen {{totals.cols[c-1] | formatnum(1)}} {{total | formatnum(1)}}
Satır % % {{totals.cols[c-1]*100/total | formatnum(2)}} % 100
Sütun % % 100 % 100
Toplam % % {{totals.cols[c-1]*100/total | formatnum(2)}} % 100
Rölatif Risk ve Odds Oranı

Etkilenen Grup

Pozitif (kötü) sonuçlu hasta sayısı a
Negatif (iyi) sonuçlu hasta sayısı b

Kontrol Grubu

Pozitif (kötü) sonuçlu hasta sayısı c
Negatif (iyi) sonuçlu hasta sayısı d

 

Sonuçlar

Rölatif Risk
Rölatif Risk
%95 GA
z istatistiği
p Değeri
ARR
RRR
NNT
%95 GA

 

Odds Oranı
Odds Oranı
%95 GA
z istatistiği
p Değeri
Tanısal Test Doğruluk Ölçütleri Değerlendirme (Duyarlılık, Özgüllük, Doğruluk, NPD, PPD, +LR, -LR)

 

Test Öncesi Olasılıktan (Pre-Test probability) Test Sonrası Olasılık Hesaplayıcısı (Post-Test Probability)
Test öncesi olasılık (Pre-test probability) %
Pozitif Olabilirlik Oranı (LR)
Negatif Olabilirlik Oranı (LR)

 

Tanısal Test Pozitif Olduğunda %
Tanısal Test Negatif Olduğunda %
Naranjo algoritması (İlaca Bağlı Advers Olay mı?)
Loading