Skip to content

Kitap Tanıtımı: Acil Servis Yönetimi

Reklam

Editörün Notu: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Acil Tıp Anabilim dalı başkanı Doç. Dr. Şervan Gökhan’ın kaleme aldığı yazı, çeviri editörü olduğu, büyük bir kısmı aynı anabilim dalındaki hekimlerce dilimize çevrilen, Acil Servis Yönetimi konusunda oldukça faydalı olacağını düşündüğüm kitabın, tanıtımını konu almaktadır. İyi Okumalar.

Acil Servis Yönetimi

Acil Servis Yönetimi adlı kitabımız sadece Acil Tıp değil aynı zamanda sağlık yönetimi alanında da dünyanın en saygın eserlerinden bir tanesi olarak kabul edilmekte olup 12 bölüm ve 106 konudan oluşan bir kaynak özelliğini taşımaktadır.

Birinci bölümde tamamen “Liderlik Prensipleri” üzerine odaklanmıştır. Bazı başlıklardan bahsedecek olursak ; “Liderlik, Yönetim ve Motivasyon” adlı kitabın ilk konusunda acil serviste liderlik ile yöneticilik arasındaki farklardan bahsedilmekte ve okuyuculara bu konu ile ilgili farklı bakış açıları sunulmaktadır. Bu konuda hekimlerin geleneksel yönetim algılarının yetersiz kaldığı günümüz sağlık hizmetlerinde “Hizmetkâr Liderlik” kavramını acil servis yönetimi ile ilişkilendirmektedir.

Reklam

Vizyon, Misyon, Değerler, Strateji ve Taktikler: Hastalara Hizmet, Ekibe Hizmet “ başlığı olan ikinci konuda ise kurumların vizyon ve misyonlarının nasıl oluşturulması hususunda anlatımlar olup kapsamlı örnekler sunulmaktadır. Aynı zamanda hem hasta hem de çalışanlara verilen hizmetin değer oluşturulmasında ne kadar önemli olduğunun altı çizilmektedir.

Bu bölümde çok önem verdiğim diğer dikkat çekici bir konu ise “Acil Servisin Hastane Yönetimi İle Etkileşimi” adlı bölümdür. Günlük acil pratiğimizin hemen her alanında bu konuda deneyimler yaşamayan acilcinin olmadığını herhalde düşünemeyiz. Bu bölüm, bu alanda bizlere farklı perspektifler sunmanın yanında olaylara çift yönlü bakış açımızı da zenginleştirmektedir.

Reklam

Acil servis ve hastane yönetimlerinin olmazsa olmazlarından bir tanesi nedir diye sorduğumuzda alacağımız cevaplardan biri de sürekli çeşitli konularla ilgili olarak yapılan toplantılar olacaktır. Çoğumuz da bu toplantıların genellikle verimsiz geçtiğinden ve yararlı olmadığından şikayet ederiz. “Toplantıların Etkili Şekilde Gerçekleştirilmesi” başlığı işte tam da bu toplantıları oldukça etkili bir şekilde irdeleyen bir konuya dikkat çekiyor. Öyle ki toplantılarda liderin nasıl bir düzende oturuma başkanlık edeceğinden tutun da muhalif ya da pasif üyelerin nerelere oturması gerektiğine kadar detaylar veriliyor.

Acil Serviste Takım Çalışması ve Disiplini”  hepimizi ilgilendiren ve gerekli özenin gösterilmemesi halinde organizasyonel açıdan ciddi eksikliklerin ortaya çıkacağı sonrasında bu durumun acil servis işleyişinde bozulmalar ile karşımıza çıkacağı açıktır. Kitabın 81. Sayfasındaki başarı piramidi adlı şekil ise bana göre her acil serviste çalışanların toplandığı odada ve herkesin göreceği yerde olması gereken bir görsel olup adeta bu görseldeki maddeler çalışılası bir acil servis için olmazsa olmazları içermektedir.

İkinci bölüm daha genel konulara odaklanmış olup ilk üç bölüm olan “Liderlik, Tıbbi Direktörlük”, “Liderlik, Hemşire Direktörlüğü” ve “Acil Serviste Hekim-Hemşire İlişkisi” adlı konular birbirini tamamlama özelliğini taşımaktadır. Hekimlik ve hemşirelikten liderlik pozisyonlarına geçiş belirli bir takım yetenekler gerektiren ve bunun yanında gerçek manada uyulması gereken bazı kuralları da içermektedir. Kitabın bu üç bölümünde bu geçişler ve yeni durumda bu liderler arasında olması gereken ilişkinin nasıl olması gerektiği anlatılmıştır.

Reklam

“Acil Serviste Şiddet” sadece ülkemize özgü bir sorun olmayıp neredeyse tüm dünyada yaşanan adeta epidemik bir olaydır. Bu konu yaşananlara ayna tutmakla beraber şiddetin nedenleri ve alınacak önlemleri oldukça sade bir şekilde ele almış, okuyucuya aktarmıştır. Aynı şekilde bir diğer önemli konu da “Acil Serviste Yaşam Sonu Sorunları” bölümüdür. Açıkça dile getirilmiş olan ve günlük acil pratiğimizde oldukça önemli bir yer tutan, çoğu zaman da dramatik seyreden yaşamının sonundaki bir hasta ve yakınlarına nasıl davranılacağı ve nasıl bir temas kurulacağı sorunudur. Burada oldukça güzel bir şekilde bu konuyu ele alan yazar, okuyucuya verdiği ipuçları ile bu süreci en az hasarla atlatmanın yollarını da sunmaktadır.

Kitabımızın diğer bölümlerinde birbirinden çarpıcı ve her acil servis çalışanının okuması ve bilmesi gereken konular yer almakta, bunlardan bazılarının bölüm başlıklarını “Hasta Akışı”, “Bilişim”, “Acil Servis Alt Dalları”, “Finans”, “Geri Ödemeler”, “İnsan Kaynakları” ve “Hukuksal Sorunlar” olarak sıralayabiliriz. Onlar da artık kitabı eline alıp yeni kitabın kokusunu içine çeken ve kitabı özümseyerek okuyan acil servis çalışanlarının dikkatine kalmış diyelim.

Reklam

Acil Servis Yönetimi adlı kitabımız ülkemizde eminim ki birçok alanda hem yönetici takımının hem de acil servis çalışanlarının acil servise bakışını değiştirecek bir başucu kitabı olacaktır. Sadece acil servislere değil aynı zamanda diğer klinikler için de bu özelliği taşıyacaktır. Geleceğin acil liderleri olacak olan asistan hekim arkadaşlarımızın bu kitabı okumasının ülkemiz acil tıbbına ayrıca güç katacağının özellikle önemli olduğunu da belirtmeden geçemeyeceğim.

Bir diğer beklentim ise bu kitap okundukça onlarca çalışma konusuna ilham olacak bir kaynak eser olmasıdır. Kitabı satır satır bilen biri olarak bu çalışmayı yaparken ve kitabı okurken büyük keyif aldım. Umarım sizlerde bu keyfi aynı şekilde alırsınız.

Birlikte Daha Güçlüyüz

Sağlıcakla Kalın

Doç. Dr. Şervan GÖKHAN

Acil Servis Yönetimi

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


blank
Yükleniyor..