Skip to content

Akut Böbrek Hasarı Tanısında Geleceğin Tanı Testleri

Akut böbrek hasarı

Akut böbrek hasarı1 (ABH ) ve insülin benzeri büyüme hormonu bağlayıcı protein 7 (insulin-like growth hormone binding protein 7 )

 • Nötrofil jelatinaz ilişkili lipokalin (NGAL) proteini
 • Sistatin C (cystatin C)
 • Nephrocheck

  Bu derlemede 10 çalışması incelenmiş ve bunlardan 3 tanesi idrar düzeyin kritik bakım hastalarında değerlendirdiğinden meta analize katılmaya değer bulunmuş. Medyan yaşı 64, %58’i erkek olan hastalara dayanan bu meta-analize göre yüksek duyarlılık için eşik değer 0,3 olarak belirlendiğinde %90 duyarlı olduğunda özgürlük %49 olarak belirlenmiş. Klinik etkinlik ve maliyet etkinlik analizi olan literatürde çalışması yok. Sadece 1 çalışma kalp cerrahisinde serum değerlerinin değerliliğine bakmış, onda da duyarlılık %92 özgüllük %67.

  NGAL

  Bu derlemede 39 çalışması var. Çalışmaların sonlanım noktaları, değerlendirme süreleri, pozitif test için belirlenen eşik değerleri hep farklı. Buna göre plazma (8 çalışma) için duyarlılık %72 özgüllük %81, serum için (1 çalışma) duyarlılık %54 özgüllük %95, idrar için (6 çalışma) duyarlılık %70 özgüllük %79 olarak hesaplanmış.

  Sistatin C

  Bu derlemede 17 çalışması var. Aynı şekilde çalışmalar beş benzemez yapısında, ne yazık ki ortak sonlanım, süre, eşik yok. Sırasıyla, duyarlılık ve özgüllük değerleri plazma için (3 çalışma) %72 ve %74, serum için (4 çalışma) %76 ve %91, idrar için (3 çalışma) %68 ve %76 olarak hesaplanmış.

  Genel değerlendirme

  Nephrocheck bu testler arasında verisi en düzgün toplanmış, çalışmaları en benzer olanı. Kritik bakım hastalarında gelişen ABH için duyarlılık yüksek iken nispeten orta düzeyde bir özgüllük sağlayabiliyor. Plazma NGAL düzeyi ikinci sırayı alıyor. Akut böbrek hasarı için orta düzeyde bir duyarlılık ve yüksek özgüllük görüyoruz. Ancak çalışmalar arası heterojenlik ciddi seviyede. Sistatin C çalışmaları birbirinden daha beter benzemez şekilde olduğundan derleme ve meta analitik açıdan ancak üçüncü sırada denilebilir.

  Kaynaklar
  1.
  Hall P, Mitchell E, Smith A, et al. The future for diagnostic tests of acute kidney injury in critical care: evidence synthesis, care pathway analysis and research prioritisation. Health Technol Assess. 2018;22(32):1-274.

  Bu Yazının Podcasti

  Acilcinin Sesi

  Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


  blank
  Ara
  Yükleniyor..