Skip to content
Reklam

Acil tıp hekimleri, sıklıkla ciddi olabilecek, karakteristik olarak sinovitle başvuran akut gut artrit ataklı hastaları değerlendirirler.  Bu tip acil servis hastaları için konuyla ilgili güncel kılavuz önerileri ve uzman görüşleri şu şekildedir:

1. Bir veya birkaç küçük eklemi veya 1-2 büyük eklemi* tutan hafif/orta şiddetli ataklarda monoterapi yeterlidir. Monoterapi seçenekleri:

  • NSAII – atak tamamen geçene kadar tam doz (kontrendikasyon yoksa)
  • Kortikosteroidler – Prednizon 0.5 mg/kg/gün 5-10 gün kullanılacak şekilde veya 2-5 gün kullanılıp 7-10 güne kadar azaltılarak kullanılacak şekilde. Alternatif olarak metilprednizolon da kullanılabilir. Atak 1-2 büyük eklemi içeriyorsa intra-artiküler steroid enjeksiyonu düşünülmelidir.
  • Kolşisin – sadece eğer ataklar başvurudan < 36 saat önce başlamış ise endikedir. Eğer hasta zaten kolşisin tedavi almakta ise ve son 14 gün içerisinde akut gut atağı için kolşisin tedavisi almışsa başka bir monoterapi seçilmelidir. İki tablet (1.2 mg) verin, takip eden ilk saatte 3. tablet (0.6 mg) verilmelidir. Bundan 12 saat sonra, atak tamamen geçene kadar günde 1 veya 2 defa tek tablet (0.6 mg) verilmelidir.

*büyük eklem = ayak bileği, diz, el bileği, dirsek, kalça veya omuz

2. Ciddi ağrılı akut ataklar için; Özellikle poliartiküler ataklarda veya birden fazla büyük eklemi tutan ataklarda,; kolşisin ve NSAII kombinasyonu, oral kortikosteroid ve kolşisin kombinasyonu veya diğer herhangi bir seçenek ile beraber intraartiküler steroid enjeksiyonu uygulanabilir.

3. Eğer hasta acil servise, akut atakta uygulanan başlangıç monoterapiye yetersiz yanıtla tekrar başvurursa ya monoterapiyi değiştirin veya ikinci bir ajan ekleyin (tedaviye yetersiz yanıt; 24 saat içerisinde ağrı skorunda < %20 azalma veya 24 saatten sonraki dönemde ağrı skorunda < %50 azalma olarak tariflenir)

4. Akut atak sırasında ürik asit düşürücü tedaviyi kesmeyin-  eğer kesilir veya atak esnasında ayarlama yapılırsa sadece semptomları kötüleştirecektir.

5. Ürik asit düşürücü tedavi başlangıcı süresince, hastanın atak sıklığında bir artış olacaktır. Hastalara bunun beklenen bir durum olduğu ve yeni ilaçlarını kesmemeleri gerektiği konusunda güven verilmelidir

Ersin der ki;

  • Hafif/orta atakta monoterapi (seçenekler yukarıda)
  • Ağır ve/veya çoklu büyük eklem tutulumunda kombine tedavi
  • Atak sıklığında artış olsa da ürik asit düşürücü tedaviyi kesme

Referanslar:

(1) Khanna D, et al. Arthritis Care Res 2012 Oct;64(10):1447-61.

(2) Harrold L. Curr Opin Rheumatol 2013 May;25(3):304-9.

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


blank
Yükleniyor..