Skip to content

Aykut Özkan

Aykut Özkan

Aykut Özkan

Gülhanelidir. Askeriyeden ayrılmasına rağmen askerlik ondan ayrılmamıştır. Kahvenin sertini, sporun zorlayıcısını, filmin fantastiğini sever. Yiğidin harman olduğu Marmara Acil'de asistanlığına devam etmektedir.
close up of human eye
Girişimsel İşlemler ve Tetkikler
Aykut Özkan

Orbital Kompartman Sendromu ve Lateral Kantatomi

Merhaba Acil servislerimizde nadiren de olsa görebileceğimiz ve hızlı şekilde müdahale edilmesi gereken bir göz acilinden bahsetmek istiyorum. Birkaç

Dermatolojik Aciller
Aykut Özkan

Uyuz (Skabies)

Skabies, halk arasında bilinen adıyla uyuz, Sarcoptes Scabiei isimli bir artropodun insan cildinde infestasyonu ile ortaya çıkan bir hastalıktır.

Kardiyoloji
Aykut Özkan

Spontan Koroner Arter Diseksiyonu

Tanım ve Epidemiyoloji Spontan koroner arter disseksiyonu (SCAD) akut koroner sendromun ve ani kardiyak ölümün nadir görülen ancak anjiografi

Girişimsel İşlemler ve Tetkikler
Aykut Özkan

Genitoüriner Sistem Travmasında Görüntüleme

Alt üriner sistem yaralanmalarında tanısal yöntemler olan retrograd üreterografi ve retrograd sistografi işlemlerinin incelenmesi.

oklüzyon mi
AKS STEMI NSTEMI USAP
Aykut Özkan

Oklüzyon Miyokard Enfarktüsü

STEMI, NSTEMI Kavramları Hepimizin bildiği ve tıp fakültesinin ilk yıllarından itibaren öğrendiği STEMI kavramı ve STEMI kriterleri aslında koroner

baş ağrısı
Nöroloji
Aykut Özkan

Migren ve Akut Atak Tedavisi

Tanımlama ve Epidemiyoloji Migren, gerilim tipi ve küme tipi baş ağrıları ile birlikte birincil baş ağrısı sendromlarından biridir. Bu

Taktik Tıbbı
Aykut Özkan

Taktik Alanda Tıbbi Müdahale

Savaş, terör saldırıları, meskun mahal operasyonları ve çatışma ortamlarında meydana gelen yaralanmalarda uygulanacak acil tıbbi müdahale standart travma yaklaşımından

Afet Tıbbı
Aykut Özkan

Patlama Yaralanmaları

Tüm dünyada ve ülkemizde giderek sıklığı artan ve sivilleri hedef alan terörist saldırılar veya kaza sonucu meydana gelen patlamalar