Skip to content

Emre Kudu

Emre Kudu

Emre Kudu

Tıp eğitimini Hacettepe Üniversitesi'nde alırken acil tıpla tanışmış ve hekimliğini başka bir mecrada devam ettiremeyeceğini fark ederek Hacettepe'de acil ihtisasını tamamlayarak en genç acil uzmanlarından birisi olmuştur. Öğrenmenin limiti olmadığını düşünür yeni bilgi edinmeyi ve yeni yüzlerle tanışmayı sever. Halihazırda Marmara Üniversitesi Pendik EAH Acil Tıp Kliniğinde uzman tabip olarak çalışmaktadır.
Enfeksiyon
Emre Kudu

Urogenital Enfeksiyonlar-1: Sifiliz

Ürogenital hastalıklar acil servise başvurular arasında küçük bir dilime sahip olsa da hemen hemen her gün karşılaştığımız hastalık gruplarını

Resüsitasyon
Emre Kudu

Hedeflenmiş Sıcaklık Yönetimi

Hedeflenmiş sıcaklık yönetimi (HSY); kardiyak arrest olgularında, spontan dolaşıma geri dönüş (SDGD) sağlandıktan sonra hastanın, hedeflenmiş sıcaklıkta belirlenmiş sürede

COVID-19
Emre Kudu

Evet, Aşılandık Peki Ya Sonra?

Neredeyse bir buçuk yıldır pandemi ile yaşıyoruz. Rutin hayatımızda dahil birçok değişiklik oldu. Ne zaman normale döneceğiz? Bu aşamalar

Enfeksiyon
Emre Kudu

Enfektif Endokardit: Klinik, Tanı ve Tedavi Yaklaşımları

Nispeten nadir görülmesine rağmen tanı koymanın zor olması ve yüksek morbidite ve mortaliteye sahip olması nedeniyle bu yazımda enfektif endokarditten bahsetmek istedim. Başlıca Amerikan Kalp Cemiyeti (AHA) kılavuzundan olmak üzere, Avrupa Kalp Cemiyeti kılavuzundan ve 2020 Ocak ayında Türkiye’de yayınlanan ulusal uzlaşı raporundan faydalandım, herkese keyifli okumalar diliyorum.

Havayolu
Emre Kudu

Endtidal Karbondioksit (EtCO2)

Acil serviste sık kullanılan end tidal karbondioksit ölçümünün temel prensiplerini, oluşan grafigin yorumlanmasını ve yapılması gereken müdahaleleri kısaca sizlerle paylaşmaya çalıştık.