Yabancı Cisim Tanı ve Tedavisinde Ultrason

Yabancı cisimler (YC) ultrasonla, ister direkt görüntü alınarak (metal), ister gölgelenme efekti (tahta, taş, plastik) veya ödem bulgusu yardımıyla (enflamasyon ve sekonder doku efektleri) tespit edilebilir. Bir çok YC (ör. tahta) direk grafi ile görülemeyebilir ve standart görüntüleme yöntemleriyle  küçük bir YC’ nin yerini belirlemeye çalışmak acil serviste zor ve zaman alıcı olabilir.

Akamedika

Ultrasonun YC’nin  tam yerini belirleyebilmesinin yanında, YC’ ye yakın damar, sinir, kas, kemik ve organları da girişim sırasında gösterebilmesi önemli bir avantajıdır. Yüzeyel yumuşak dokuyu görüntülemek için yüksek frekanslı (5-10 MHz) lineer prob kullanılmalıdır.

Şüpheli yabancı cisim alanı üzerinde görüntüleme yapılırken, parlak yansıma ve/veya gölge efekti bulgusu aranmalıdır. YC tespit edildiğinde, çıkarmak için birden çok teknik vardır. En pratik yöntemlerden biri, YC’ ye ultrason eşliğinde bir kılavuz tel yerleştirilip, sonrasında tel etrafından diseksiyon yapılmasıdır. Alternatif olarak,  YC tüm işlem boyunca sadece ultrason kullanılarak da çıkarılabilir. Önce, YC’ nin uzun aksını belirleyin ve görüntüyü ekranın tam ortasına getirin. Anestetik ajan çekilmiş enjektör ucunu YC’ye doğru ilerletin ve YC ile iğne ucu temas edince anestetiği enjekte edin. Çoğu zaman, çözelti YC’nin tüm yüzeyini kaplayacaktır, bunun üç avantajı vardır.

Reklam
 • YC artık anekoik bir sıvı ile sınırlandığından görülmesi daha kolay olacaktır.
 • İşlem bölgesinde iyi bir anestezi sağlanmış olduğundan birden fazla enjeksiyona gerek kalmayacaktır.
 • YC ekstra sıvı tarafından bir miktar ‘gevşetilmiş’ olacaktır.

Artık YC direkt görüntü altında çıkarılabilir. Cilde giriş yerine küçük bir çentik atın (ya da YC’nin girdiği noktayı kullanın). Probun uzun aksını kullanarak, enjektörün ilerletildiği traseden forsepsi ilerletin.  Forsepsin ultrasonun görüntü alanının dışına çıkmamasına dikkat edin. YC ile forseps temas edince, forsepsi yavaşça açın ve YC’nin ucundan yakalayın. Artık daha önce anestetik ajan verilmiş olan traseden YC’yi çıkarabilirsiniz.

Reklam

Sonografik değerlendirme, YC’nin derinliği, büyüklüğü ve komşu anatomik yapılarla olan ilişkisi hakkında önemli bilgi sağlar. Bilgisayarlı tomografi (BT) duyarlılığı, düz grafiden 5-15 kat fazla olmasına rağmen, ultrason (US) ya da MRI kadar duyarlı değildir. Ek olarak;  masraf, radyasyon maruziyeti, ve ulaşılabilirlik açısından BT daha az optimal olabilmektedir. Özellikle radyolüsan cisimleri saptayabilmesi ve girişim sırasında eş zamanlı görüntü sağlayabilmesi, ultrasonu diğer görüntüleme yöntemlerinin önüne geçirmektedir.  Eksplorasyon süresini ve iyatrojenik yaralama oranını da önemli ölçüde azaltarak hasta konforunu da artırmaktadır.

Nwawka ve ark. ‘nın 2014’te yayınlanan vaka sunumlarında, pediyatrik hasta grubunda, alt ekstremitede görülmesi zor ve küçük YC’lerin çıkarılmasında ultrasonun başarısına dikkat çekilmiştir. Ultrasonun, insizyon büyüklüğünü ve derinliğini azalttığına, çevre dokuya hasar riskini de en aza indirdiğine değinilmiştir.

Reklam

 

A.2 yaşında çocuk hastada sağ ayaktan yabancı cisim çıkarrılmadan önce enjektör iğnesi kılavuz olarak kullanılmış (Uzun ince ok). İğne ucunun olduğu yere küçük vertikal bir kesi atılmış (Kalın kısa ok) B. Yüksek frekanslı prob sagital görüntü. Kıvrık ok iğne ucunu, düz ok ise iğne ucundaki yabancı cismi gösteriyor. C. Çıkarılan yabancı cisim, 5 mm cam parçası.
A. Yüksek frekanslı prob sagital görüntü. Kıvrık ok iğne ucunu, düz ok ise iğne ucundaki yabancı cismi gösteriyor. B. 2 yaşında çocuk hastada sağ ayaktan yabancı cisim çıkarrılmadan önce enjektör iğnesi kılavuz olarak kullanılmış (Uzun ince ok). İğne ucunun olduğu yere küçük vertikal bir kesi atılmış (Kalın kısa ok) C. Çıkarılan yabancı cisim, 5 mm cam parçası.

 

Uzun aks yüksek frekanslı ultrason görüntüsü. Ön kolda hiperekoik 5 cm cam parçası (uzun ok) ve altında ‘yıldız kuyruğu’ işareti (küçük yıldızla işaretlenmiş) görülüyor.
Uzun aks yüksek frekanslı ultrason görüntüsü. Ön kolda hiperekoik 5 cm cam parçası (uzun ok) ve altında ‘yıldız kuyruğu’ işareti (küçük yıldızla işaretlenmiş) görülüyor.

 

Graham’ın 2002’de sadece tahta YC olan hastaları dahil ettiği yayında, tahtanın radyolüsan oluşu nedeniyle düz grafide görülmemeyeceğine, bu nedenle hastaların sağlık kurumlarına defalarca kez ağrı şikayetiyle başvuru yaptıklarına, tahtanın enflamatuvar etkisinin fazla olmasından kaynaklı zaman içinde yumuşak dokuda abse ve pürülan akıntıya, selülite kadar gidebilen doku enfeksiyonlarının oluşabildiğine dikkat çekilmiştir. Ultrasonun bu hastalarda ilk tanı ve tedavi yöntemi olarak kullanılmasının hasta konforunu artırdığına, iş gücü kaybı ve yüksek sağlık masraflarının önüne geçildiğine değinilmiştir.

Reklam

 

Uzun aks yüksek frekans ultrason görüntüsü. Ön kolda 6 mm tahta parçası (uzun ok), arkasında akustik gölge yok fakat etrafında yumuşak doku absesine bağlı ‘halo’ işareti var (hipoekoik alan, ok başları ile belirtilmiş.) Tahta radyolüsan bir yabancı cisim olduğundan düz grafide bulgu vermez.
Uzun aks yüksek frekans ultrason görüntüsü. Ön kolda 6 mm tahta parçası (uzun ok), arkasında akustik gölge yok fakat etrafında yumuşak doku absesine bağlı ‘halo’ işareti var (hipoekoik alan, ok başları ile belirtilmiş.) Tahta radyolüsan bir yabancı cisim olduğundan düz grafide bulgu vermez.

 

Morteza ve ark’nın 2016’da yaptıkları bir çalışmaya radyolüsan YC nedeniyle acil servise başvuran 51 vaka dahil edilmiş, sonuç olarak ultrasonun %97,9 sensitivite ile radyolüsan cisimleri tespit ettiği görülmüştür. Yüksek rezonanslı US’nin olduğu merkezlerde, ulaşılabilirliği, yüksek sensitivitesi ve radyasyona maruz bırakmaması nedeniyle ilk görüntüleme ve tedavi yöntemi olarak seçilmesi önerilmiştir.

 

Sağ dizinde akıntılı yarası olan 9 yaşında çocuk hasta. Düz grafide yabancı cisim görülmüyor ama ultrasonda etrafında hipoekoik ‘halo’ bulgusu ile birlikte ekojenik çizgisel bir yapı olarak (ok işareti) görüntü veriyor. Cerrahi eksplorasyon 38 mm’lik bir dikeni ortaya çıkarıyor (ok işareti).
Sağ dizinde akıntılı yarası olan 9 yaşında çocuk hasta. Düz grafide yabancı cisim görülmüyor ama ultrasonda etrafında hipoekoik ‘halo’ bulgusu ile birlikte ekojenik çizgisel bir yapı olarak (ok işareti) görüntü veriyor. Cerrahi eksplorasyon 38 mm’lik bir dikeni ortaya çıkarıyor (ok işareti).

 

Sizin de acil servisinizde ultrasonunuz varsa, yabancı cisimlerde probunuzu kullanın;  hem hastanızın konforu, hem sizin el beceriniz ve klinik tecrübeniz artsın, yüzler gülsün. Bir sonraki yazımıza dek probunuz sizinle olsun…

 

KAYNAKÇA

 1. Noble VE, Nelson BP. Manual of Emergency and Critical Care Ultrasound.
 2. Mohammadi A, Ghasemi-Rad M, Khodabakhsh M. Non-opaque soft tissue foreign body: sonographic findings. BMC Medical Imaging. 2011; 11:9.
 3. Nwawka OK, Kabutey NK, Locke CM , Aragon IC, Kim D. Ultrasound- guided Needle Localization to Aid Foreign Body Removal in Pediatric Patients. Journal of Foot&Ankle Surgery. 2014; 53: 67-70.
 4. Graham DD. Ultrasound in the Emergency Department: Detection of Wooden Foreign Bodies in the Soft Tissues. J of Emergency Medicine. 2002; 22:75-79.
 5. Tahmasebi M, Zareizadeh H, Motamedfar A. Accuracy of ultrasonography in detecting radiolucent soft-tissue foreign bodies. Indian J Radiol Imaging 2014;24:196-200.

 

Editör: Yusuf Ali Altuncı

 

Ultrason Posterleri – 1

blank

Yazıyı okumaya zamanınız yoksa hemen bu posterleri hazırlayanları size tanıtayım ve posterleri paylaşayım.

Akamedika

Yazarlar: Dr. Matevz Privsek, Una Mrsic, Sara Nikolic, Dr. Jan Hansel
Düzenleyen: Dr. Gregor Prosen, Acil Tip Uzmanı, FEBEM

FAST – TürkçeEnglish
AORTA – TürkçeEnglish
DVT – TürkçeEnglish

Şubat ayında Slovenya’da yapılan EEBEM toplantısı sırasında bundan 5-6 yıl önce son sene asistanı olarak Eskişehir’de bize rotasyona gelen ve o dönemden bu yana sürekli iletişimde kaldığımız Acil Tıp Uzmanı Dr. Gregor Prozen ile 1-2 gün vakit geçirme şansı yakaladım. Slovenya’nın kendine has güzelliğini bir yana bırakırsak, Gregor ile sohbetler de öyleydi. Enerjik, hevesli, lider özellikelerinden bir şey kaybetmediği gibi tıp fakültesi öğrencilerine ve asistanlara yaptığı mentorluk da görülmeye değerdi.

image

Sohbetimiz esnasında Tıp Fakültesi eğitiminde US’nun öneminden konuşmamak olmazdı. Bana kendi öğrencilerinin de bir parçası olduğu ULTRAFEST aktivitesinden ve bu aktivite için yapılan işlerden bahsederken gözlerindeki ışıltıyı daha doğrusu öğrenci ve asistanlarının ona verdiği enerjiyi hissedebiliyorsunuz. Herneyse, sohbet acil tıbbın farklı kategorilerine, avrupa derneğinden, asya derneğine, IFEM’e vs uzana dursun, kendisinin danışmanlık ettiği son derece basitçe düzenlenmiş ve bir çok kişinin, okulun, öğrencinin, asistanın işine yarayabileceğini düşündüğü TEMEL ACİL US POSTERLERİ‘nden bahsetti. Ben de istersen günde 5000 ziyaret alan acilci.net sitemizde posterlerini türkçe yayınlayabileceğimizi ve bu şekilde bu posterlerin daha fazlakişiye ulaşmasını sağlayabileceğimizi söyledim.

image

Bu süreçte görev alan yazarlar Dr. Matevz Privsek, Una Mrsic, Sara Nikolic, Dr. Jan Hansel ve düzenleyen Dr. Gregor Prosen’e emekleri ve bu posterleri Türk doktor ve tıp öğrencileriyle paylaştıkları için teşekkür ederiz.

Bu hafta hazırlamış oldukları 6 posterden 3’ünü yüksek çözünürlüklü baskı formatında pdf olarak sizinle paylaşıyoruz. FAST, AORTA, ve DVT posterleri özellikle yeni asistan ve tıp fakültesi öğrencileriniz için görebilecekleri bir yerde asılı olursa, bu US ile ilgili temel bilgilerin paylaşımını amaçlayan girişim amacına ulaşmış olacak.

Yazarlar: Dr. Matevz Privsek, Una Mrsic, Sara Nikolic, Dr. Jan Hansel
Düzenleyen: Dr. Gregor Prosen, Acil Tip Uzmanı, FEBEM

 1. FAST – Türkçe – English
 2. AORTA – Türkçe – English
 3. DVT – Türkçe – English

 

 

Prof.Dr. Arif Alper Çevik

 

 

Santral Venöz Kateter Yerini Doğrulamada Yatakbaşı Ultrason ve Salin Testi

blank

Acil serviste, kritik hasta bakımında santral venöz kateter  (SVK) yerleştirilmesi sık yapılan bir işlemdir. Ultrason eşliğinde SVK yerleştirilmesi  başarı oranını artırdığı gibi, girişim denemelerinin sayısını da azaltır. Buna ek olarak, ultrason rehberliğinde iyatrojenik pnömotoraksın da azaldığı gösterilmiştir.

Akamedika

Başarılı bir SVK yerleşimi kateter ucunun sağ atriyuma yakın bir yerde olmasını gerektirir. Subklaviyan ve internal juguler ven kateterizasyonunda optimal kateter ucu yeri distal süperiyor vena kavadır. Subklaviyan ve internal juguler ven kateterizasyonunda  oluşabilecek komplikasyonlardan bazıları arter kanülasyonu, ven kateterinin internal juguler ven, subklaviyan ven, inferiyor vena kava, ya da sağ atriyuma ilerlemesidir.

Düz göğüs grafisi SVK yerleşiminin yerinin doğrulamasında güncel olarak kullanılan standart görüntüleme yöntemidir. Grafinin çekilmesi ve yorumlanması zaman almakta, hastayı radyasyona maruz bırakmakta ve ek masrafa neden olmaktadır.

SVK yerinin doğrulamasında ultrason eşliğinde salin testi oldukça hızlı ve pratik bir yöntemdir. Bu yöntemde subksifoid ya da apikal pencereden yapılacak ultrason eşliğinde santral kateterden 10 ml salin hızlı bir şekilde puşelenir. Görüntüsünde, enjekte edilen salinin saniyeler içinde önce sağ atriyum ve ardından sağ ventrikülde görülmesi (aşağıda), kateter ucunun  ven içinde sağ atriyuma yakın bir yerde olduğunun göstergesi olarak kabul edilir.

Weekes ve ark.’nın 2014’te yapmış olduğu prospektif bir çalışmaya, acil servis ve yoğun bakım ünitesindeki erişkin 142 hasta dahil edilmiş. Hastalardan 109’una internal juguler, 28’ine subklaviyan ve 15’ine femoral ven kateteri yerleştirilmiş. Çalışmanın hipotezi optimal subklaviyan ve internal juguler ven kateter ucu yerleşiminde hızlı atriyal girdap işaretinin (rapid atrial swirl sign- RASS) ultrasonla görülmesinin taşınabilir göğüs grafisiyle değerlendirmeye eş olduğunun gösterilmesiymiş.

Reklam

Ultrasonda RASS işaretinin alınması ‘anında’ (2 saniye içinde), ‘gecikmiş’ (2-6 saniye) ve ‘yok’ (6 saniye içinde gözlenmemiş) olarak sınıflandırılmış. Bunun için dijital video kayıtları alınıp sürenin tam olarak saptanması sağlanmış. İşaretin görüntüsünün de ‘belirgin’, ‘benekli’ ve ‘yok’ olarak sınıflandırması yapılmış. RASS işareti SVK distal ucundan puşelenen salinin 2 saniye içinde sağ atriyum içine dolan türbülans olarak tanımlanmış. Doğrulama düz göğüs grafisiyle yapılmış. Yöntemin sensitivitesi %75, spesifitesi %100, pozitif ve negatif prediktif değerleri ise sırasıyla %100 ve %99,24 olarak bulunmuş. Salin türbülansının ortalama görülme süresi ise subklaviyan ve internal juguler venler için 1.1 saniyeymiş.

Reklam
Solda salin puşesi öncesi normal ekokardiyografi görüntüsü. Sağda büyük ok sağ atriyum içindeki salin türbülansını, küçük ok ise sağ ventriküle geçen türbülansı gösteriyor.
Solda salin puşesi öncesi normal ultrason görüntüsü. Sağda büyük ok sağ atriyum içindeki salin türbülansını, küçük ok ise sağ ventriküle geçen türbülansı gösteriyor.

 

Gekle ve ark.’nın 2015’te yaptığı diğer bir prospektif çalışma, iki büyük 3.basamak sağlık merkezinin acil servisinde erişkin hastalar üzerinde yürütülmüş. Bu çalışmada ultrasonla salin türbülansının görüntülenmesine ek olarak ipsilateral pnömotoraks varlığı yine ultrasonla dışlanmış. 81 hasta dahil edilmiş, ultrason ile kateter doğrulamada ortalama süre 8.80 dakika iken ( bu süreye pnömotoraksın dışlanması da dahil) göğüs grafisinde bu süre 45.78 dakika imiş. Ortalama sonografik doğrulama süresi grafiden 36.98 dakika daha kısa sürmüş.

Horowitz ve ark.’nın 2014’te yaptığı FLUSH ( Flush the Line and Ultrasound the Heart) çalışmasına ise bu defa çocuk hastalar dahil edilmiş. Erişkinlerde yapılan çalışmalarda daha çok subklaviyan ve internal juguler venler kullanılırken, bu çalışmada femoral ven kateterinin yeri doğrulanmış. Standart doğrulama yöntemi fluoroskopiymiş. 51 hasta ile yürütülen çalışmada sensitivite %100, spesivite %90.3’müş.

Reklam

Görülen o ki, santral venöz kateter yerinin ultrasonla dinamik olarak doğrulanması hem güvenilirliği yüksek, hem oldukça hızlı, kolay ve ucuz bir yöntem. Kateterin yerini doğrulayıp bir de üzerine yine ultrasonla pnömotoraksı dışladığınızda sizden kralı yok. Bir sonraki yazımıza kadar probunuz sizinle olsun…

KAYNAKÇA

 1. Weekes AJ, Johnson DA, Keller SM, Efune B, Carey C. Central Vascular Catheter Placement Evaluation Using Saline Flush and Bedside Echocardiography. Academic Emergency Medicine. 2014; 21:65–72.
 1. Gekle R, Dubensky L, Haddad S, Bramante R, Cirilli A, Catlin T. Saline Flush Test Can Bedside Sonography Replace Conventional Radiography for Confirmation of Above-the-Diaphragm Central Venous Catheter Placement? Journal of Ultrasound in Medicine. 2015; 34:7-1295-1299.
 1. Horowitz R, Gossett JG, Bailitz J, Wax D, Pierce MC. The FLUSH Study—Flush the Line and Ultrasound the Heart: Ultrasonographic Confirmation of Central Femoral Venous Line Placement. Annals of Emergency Medicine. 2014; 63:6, 678–683.

Editör: Yusuf Ali Altuncı