Skip to content

Ketafol: Prosedüral sedasyon ve aneljezide taşları yerinden oynatıyor mu?

 

Prosedürel sedasyon ve analjezi hakkında konuşurken amacımız ağrı ve anksiyeteyi en aza indirgemek, hastamızın ihtiyaçları ve klinik senaryoya uyan en uygun ajan ile yapmaktır. Peki bu “ideal ajan”ın bazı nitelikleri nelerdir?

Mükemmel bir dünyada, şöyle olurdu:
  • Minimal yan etkiler
  • Hızlı başlangıç ve hızlı sonlanması
  • Bir çok hastada farmakokinetik öngörülebilirlik 

 

Ketofol

Hipotezimiz; ketofol (ketamin ve propofol kombinasyonu) mükemmel bir ilaç olabilir. Neden mi? Propofol, hızlı sedasyon ve antiemetik etkiler verirken, ketamin size dissosiyatif bir sakinleştirici, analjezik ve amnestik etki sağlar. Kombinasyon ilaçlarına geçmeden önce her bir ilacın özelliklerini tartışmak önemlidir ki Ecza Dolabı yazı serimizde iki ilaçtan da bahsettik. Ketamin için , Propofol için tıklayabilirsiniz. Bu yazımızda sedasyonda ketofol, propofol ya da ketaminin tek başına kullanılmasından daha mı üstün, onu tartışacağız.

Ketofol’ü nasıl karıştırıyorsunuz?

Gerçek bir standart doz rejimi belirlenmemiştir, ancak birçok çalışma ve yazar, kolay kullanım sağlamak için 1: 1 oranını önermektedir. İlaçlar sırayla karıştırılabilir veya verilebilir.

Ketamin, 50 mg/mL konsantrasyonda mevcuttur; bu nedenle, 2 mL ketamin hazırlarsanız, 100 mg ketamin mevcut olur. Propofol standart 10 mg/mL konsantrasyonda bulunur. Dolayısıyla 10 mL şırıngayı bu şekilde doldurursanız, 100 mg propofolünüz olur. İkisini yeni bir 20 veya 30 mL şırınga ile karıştırırsanız 100 mg ketamin + 100 mg propofol=200 mg toplam elde edersiniz. Şimdi her bir mL’de 10 mg ketofol var. Başlangıç dozu 0.5mg/kg olup aynı doz 1 dk sonra tekrarlanabilir.

 

Round 1: Ketamine vs ketofol

Shah ve ark. ortopedik prosedür gerektiren 136 pediyatrik hastanın (yaşları 2 – 17 yıl arasında), randomize kör bir çalışma yürüttüler ve 1 mg/kg ketamine karşı ketofol 1 mg/kg’a randomize ettiler.

Sonuçlar:

Medyan doz ketamin = 1 mg / kg (ketamin grubu) ile 0.5 mg / kg (ketofol grubu)

Medyan toplam sedasyon süresi = 16 dak (ketamin) vs 13 dakika (ketofol). (Bu istatistiksel olarak anlamlı değildi)

Medyan iyileşme süresi = 12 dakika (ketamin) vs 10 dakika (ketofol). (Bu da aynı zamanda istatistiksel olarak anlamlı değildi)

Olumsuz olayların sayısı =% 36 (ketamin) ile% 21 (ketofol). Ketamin grubunda ketafol grubuna(%2) kıyasla çok daha fazla kusma (% 12).

Hiçbir hastada BVM ventilasyonu veya entübasyon gerekli değildi.

Memnun kalma puanı: Hastalar/ebeveynler, hemşireler ve doktorlar için ketamin ile karşılaştırıldığında ketofol grubunda belirgin şekilde daha yüksektir.

Düzelme süreleri, her iki grup arasında istatistiksel olarak farklı değildi, bunun nedeni 1 mg / kg ketaminin düşük dozda alınmış olabileceği idi. Bu, önceki çalışmalarda, 25-108 dakikalık bir iyileşme süresine (ketamin) karşı 14-15 dakika (ketofol)

Sonuç: Ketofol, medyan toplam sedasyon süresi ve iyileşme süresi (istatistiksel olarak anlamlı olmamasına rağmen), özellikle de kusma olmak üzere, çok daha az advers etkiye sahiptir. Hekim, hemşire ve hasta/ebeveyn memnuniyeti skorları ketofol ile anlamlı olarak daha iyi idi.

Round 2 : Propofol vs Ketofol

Andolfatto ve ark., 14 yaş üstü 284 hastanın randomize kör bir çalışmasıyla, propofol 0.75 mg/kg ile ketofol 0.75 mg/kg’ı karşılaştırdı.

Sonuçlar:

Olumsuz solunum olayı (birincil sonuç) =% 32 (propofol) ile% 30 (ketofol)

Tekrarlayan dozlar hastaların %65’inde (propofol),% 46’sında (ketofol) gerekliydi.

Her iki grupta da benzer memnuniyet skorları vardı.

Önemli noktalar:

0.75 mg/kg propofol bolus dozu, evrensel olarak kullanılan 1 mg / kg dozdan anlamlı derecede düşüktür. Bu nedenle solunum olaylarına sahip hasta sayısı ketofol grubuna çok yakıntı.

Propofol dozajı q3 dakikalık daha geleneksel aralıklara rağmen q1 dakika olmuştur. Bu artan doz frekansı, hipoksi ve BVM ventilasyon insidansına (% 25) literatürden (% 8-14) daha yüksek katkıda bulunmuş olabilir.

Sonuç: Ketofol, propofol ile karşılaştırıldığında olumsuz solunum olaylarının görülme sıklığını azaltmamıştır. İndüksiyon süresinde, etkinlikte ve sedasyon süresinde de fark yoktu. Sedasyon derinliği ketofol grubunda daha iyi gözükmektedir.

Ferguson ve arkadaşlarının yaptığı diğer bir çalışmada ise benzer sonuçlar elde etmiştir. Propofolün daha fazla hipotansiyona neden olsa da bunun klinik önemi tartışmalıdır. Her iki ajan yüksek düzeyde hasta memnuniyeti ile ilişkili bulunmuştur.

Oscar goes to…

(Ve kazanan?)

Beraberlik. İncelenen çalışmalara dayanarak, ketofolun mükemmel ilaç olup olmadığını söylemek güçtür. Genel olarak, ketofolün biraz daha iyi sedasyon süresi ve uzunluğu olabilir gibi görünmesine karşın, mevcut kanıtlara dayalı olarak istatistiksel olarak anlamlı değildir. Bununla birlikte, ketofolün tekrarlayan dozları gerektirmeyen daha kararlı bir sedasyon derinliğine sahip olduğu anlaşılıyor.

Kaynaklar

1- https://www.aliem.com/2013/ketofol-game-changer-procedural-sedation/

2- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27460905

3- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19201064

4- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22169582

5- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19224786

6- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23222112

7- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20947210

8- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22401952

Bu Yazının Podcasti

Acilcinin Sesi

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


blank
Ara
Yükleniyor..