Skip to content

Maskeli Dal Bloğu (MBBB)

Kötü prognozlu şiddetli ve yaygın iletim sistemi hastalığını gösteren, prekordiyal derivasyonlarda tam sağ dal bloğu (RBBB) ve ekstremite derivasyonlarında tam sol dal bloğu (LBBB) karışık paterni.

 • Tipik bifasiküler blok ile karşılaştırıldığında, bu hastaların sol demet yolaklarında daha yaygın fibrozis ve dejenerasyon vardır.
 • Bunun sonucunda, sıklıkla sol ventrikül genişlemesi ile ilişkili olan yüksek dereceli sol ön fasiküler blok (LAFB), tam bir LBBB olarak kendini gösterir.
 • Bu durum kısmen eşzamanlı RBBB tarafından maskelenir.
 • Hastaların AV bloğuna ilerleme riski tipik bifasiküler bloktan daha yüksektir.
 • İkinci bir prekordiyal maskeli dal bloğu (MBBB) tipi de tanımlanmıştır (aşağıya bakınız)

Tanısal kriter

Standart veya Prekordiyal Maskeli Dal Bloğu (MBBB). Her iki tipte de RBBB, V1’de tipik RSR’ paterniyle gösterilir.

Standart MBBB :

 • Prekordiyal derivasyonlarda sağ dal bloğu paterni
 • Ekstremite derivasyonlarında sol dal bloğu paterni
 • I. derivasyonda küçük S dalgası veya S dalgası yokluğu
blank
Kaynak : LITFL ECG Library

Standart MBBB EKG’sinde şunlar görülmektedir :

Prekordiyal derivasyonlarda V1’den V3’e uzanan RBBB paternli (rsR paterni) geniş QRS kompleksleri

Ekstremite derivasyonlarında D I’de S dalgasının neredeyse olmadığı LBBB paterni.

DII, DIII, aVF derivasyonlarında sol aks sapması ve QS kompleksleri ve aVL’de M paterni.

Prekordiyal MBBB :

 • V1-3 derivasyonlarında RBBB paterni
 • V4-6’da LBBB paterni
 • V5-6 derivasyonlarında S dalgası kaybı
blank
Kaynak : LITFL ECG Library

Prekordiyal MBBB EKG’sinde şunlar görülmektedir :

Sağ prekordiyal derivasyonlarda RBBB paterni ve sol prekordiyal derivasyonlarda LBBB paterni.
V5-6 ve derivasyon I’de S dalgaları yokluğu.

Klinik önemi

Tipik bir bifasiküler blok paterni ile karşılaştırıldığında, MBBB, sol demet yolakları ve sol ventrikülün daha yaygın hastalığını gösterir ve daha kötü bir prognoza sahiptir :

 • Tipik bifasiküler blokta (RBBB + LAFB) beş yıllık bir dönemde %11’e gözlenmesine kıyasla, MBBB’li hastalarda dört yıllık bir süre boyunca tam kalp bloğuna ilerleme oranı %59 olarak (Barrado ve ark.) gözlenmiştir.
 • 600.000 EKG’nin geniş ölçekli bir incelemesi sonucunda, nadir MBBB paterninin yüksek mortalite (dört yılda %41) ve kalp pili takılması (aynı zaman aralığında %39) ile ilişkili olduğu bulunmuş.
 • Bu gözlemler, trifasiküler bloğun varlığından veya yokluğundan bağımsızmış.
  Bu hastaların yakın takibi ve asemptomatik olsa bile PPM yerleştirilmesinin düşünülmesi esastır.

Tipik bifasiküler blok paterninden ayırt edilmesi esas olarak I ve aVL derivasyonlarında belirgin S dalgalarının olmamasına dayanır.

blank
Kaynak : LITFL ECG Library

Tipik bifasiküler blok paterni (MBBB değil):
I ve aVL derivasyonlarında belirgin S dalgalarına dikkat edin.

İlişkili hastalıklar

 • İskemik kalp hastalığı, özellikle şiddetli üçlü damar hastalığı
 • Lenegre-Lev hastalığı
 • Chaga’s miyokarditi

İlişkili kişiler

Justin L Richman ve Louis Wolff, bu fenomeni ilk olarak 1954 tarihli American Heart Journal’daki yayınlarında tanımladılar. Ekstremite derivasyonlarında LBBB belirtileri ve prekordiyal derivasyonlarda RBBB belirtileri olan EKG’leri olan dört hasta vakası gözlemlediler. Sonraki vektörkardiyogramlar, iletim eksikliğinin doğasını LBBB olarak gösterdi.

Diğer örnekler

Örnek 1
blank
Kaynak : LITFL ECG Library

Atipik Dal Bloğu: Ventriküler anevrizması ve kalp yetmezliği olan 71 yaşındaki bir erkeğin EKG’sinde, ekstremite derivasyonlarında LBBB morfolojisi ve prekordiyal derivasyonlarda RBBB görülüyor. (Lenègre 1964)

blank
Kaynak : LITFL ECG Library

Hastalığın ilerlemesi: Terminal evrede tam atriyoventriküler disosiasyon gösteren aynı hasta. (Lenègre 1964)

Yazar Katkıları
Destekleyenler

Bu ve benzeri sayfalarda yer alan içerik Lifeinthefastlane.com Global FOAMed Portalının EKG Kütüphanesi ve A’dan Z’ye EKG Tanıları kısımlarından çevrilmiştir. Bu vesileyle Acil Tıp eğitiminin yeni çağı olarak nitelendirirebileceğimiz FOAM hareketine katkıları ve bu yoldaki şevkleri için Lifeinthefastlane.com eş-editörleri Dr. Chris Nickson ve Dr. Mike Cadogan’a teşekkürü bir borç biliriz.

This page is translated as is from the ECG Library and A to Z by Diagnosis series of Global FOAMed Portal Lifeinthefastlane.com into Turkish. We would like to thank Lifeinthefastlane.com Co-editors Dr. Chris Nickson and Dr. Mike Cadogan for their enthusiasm and contribution to the new era of Emergency Medicine Education. Viva la FOAM!

Kaynaklar
blank

Bu Yazının Podcasti

Acilcinin Sesi

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


blank
Ara
Yükleniyor..