Skip to content
ROKÜRONYUM

TANIM

Orta etkili non-depolarizan (kompetetif) nöromüsküler bloker (NMB)’dir . Otonomik ganglion blokajı yapmaz, başlangıç etki zamanı kısa, etki süresi orta ve uyanma veya eliminasyonu hızlıdır. Bir aminosteroid nöromüsküler kas gevşetici olduğu için histamin salgılanma oranı düşüktür .

Etkileri: Kolinerjik reseptörler için asetilkolin ile yarışır. Kas membranında bir stabilizasyon göstermekte ve iskelet kasında aksiyon potansiyeli oluşmasını engellemektedir . Asetilkolin esteraz ajanlar ile antagonize edilir .

Etki Başlangıcı: 60 sn. . 1 – 2 dk .

Etki süresi: 30 dk. .

Yarılanma Ömrü (t½): 60 – 70 dk.

   * Karaciğer fonksiyon bozukluğunda 2 kat uzar .

Metabolizma: Minimal karaciğerde metabolize olur .

Atılım: %30’u idrarla, %70’i feçesle atılır .

Ticari İsim:

                          Curon 50 mg / 5 ml iv flk.

                          Esmeron 100 mg / 10 ml iv flk.

                          Esmeron 50 mg / 5 ml iv flk.

                          Myocron 100 mg / 10 ml iv flk.

                          Myocron 50 mg / 5 ml iv flk.

ENDİKASYON – KONTRAENDİKASYON

Acilde sadece: RSI’da (Hızlı Seri Entübasyonda) kullanılır. 

Kontraendikasyonlar: Roküronyum kesin kontraendikasyona sahip değildir . Roküronyum’a karşı bilinen hipersensitivite varlığında kullanılmamalıdır .

UYGULAMA

RSI’da: 1 mg/kg iv puşe .

                0.6 – 1.2 mg/kg iv puşe .

* Çocuklarda; 1 mg/kg iv’dir. 

* İnfüzyon Dozu: 10 – 12 mcg/kg/dk (0.01 – 0.012 mg/kg/dk) .

GEBELİK – LAKTASYON

Gebelik Kategorisi: C (Doğum eylemiyle ilgili potansiyel risk!) .

Emzirme: Roküronyum’um emzirmedeki güvenilirliği bilinmiyor .

YAN ETKİ – TOKSİSİTE

Yan Etki: Belirgin bir yan etki bildirilmemiştir .

Toksisite: –

Antidot: –

DİKKAT!

* NMB ajanlar ne anksiyolitiktirler ne de analjeziktirler, dolayısıyla paralizi sırasında ve sonrasında sedasyonu korumak gerekir .

* Önce sedasyon ilacını uygulayın, sonra paralizan ilacı verin.

* Süksinilkolinin kontraendike olduğu durumlarda, RSI için seçilebilecek en iyi ajandır .

* Vekuronyuma göre daha az yan etki ve kontraendikasyonu vardır .

* Kafa travmalı hastalarda da, RSI’da, kısa etkili olduğu için, tercih edilir .

* Acil serviste, entübasyon başarısı üzerine yapılan bir BestBets araştırmasında, 1 – 1.2 mg/kg roküronyum ve 1 – 1.5 mg/kg süksinilkolin karşılaştırıldığında, entübasyonun süresi, durumu, başarısı konusunda anlamlı fark bulunamamıştır .

* Pediyatride kullanılıyor ama acil serviste, pediyatrik RSI’da, süksinilkolin yerine kullanımını önermek için deneyimler çok sınırlıdır .

* 1 mg/kg iv dozunda hemen hemen süksinilkoline yakın bir başarı sağlar ama  etki süresi uzar (tahminen 50 dk) .

* Paralizi yapma süresi, süksinilkolinden 15-20 sn daha uzundur (60 sn) . 

  • Süksinil kolinin; 45 sn’dir.

* Sık, seri nörolojik muayene gerektiren kritik zor hastada, rutin kullanım için; roküronyumla yapılan paralizinin süksinilkoline göre daha uzun etki süresi, onu süksinilkolinden daha az cazip hale getiriyor .

* RSI sırasında, kasların progressif denervasyonundan şüphelenilen vakalarda, roküronyum veya vekuronyum gibi nondepolarizan ajanlar kullanılabilir, süksinilkolinden kaçınılır .

* Bazı intravenöz anestezikler, droperidol, midazolam, etomidat, tiyopental ve propofolün roküronyumun etkisi üzerinde herhangi bir klinik etki değişimi yapmadıkları bildirilmiştir. Buna rağmen bu ilaçların yüksek dozlarda kullanımı, etkiyi hafif potansiyalize eder .

* Tek doz antibiyotiklerin (metronidazol, netilmisin, sefuroksim ve aminoglikozitler) roküronyumun yaptığı nöromüsküler blok üzerine önemli bir etkileri olmadığı gösterilmiştir .

* 30 diyabetik – 30 nondiyabetik grubun karşılaştırıldığı hasta gruplarıyla yapılan bir çalışmada, her iki grupta da entübasyon kalitesi mükemmel çıkmakla beraber, nondiyabetik grubun entübasyon süresi; 90 ± 18 sn; diyabetik grubun süresi ise; 112 ± 40 sn ile fark ileri derecede anlamlı bulunmuş .

* Sugammadex (Selektif gevşetici bağlayıcı ajan); birkaç dakika içinde blokajı tersine çevirir. Avrupa’da onaylanmış ama ABD’de onaylanmamıştır .

KAYNAKLAR

1.Rosen’s Emergency Medicine, 8. Baskı, 2014

2.Tintinalli Acil Tıp, 7. Baskı, 2010

3. http://reference.medscape.com/drug/zemuron-rocuronium-343109#0

4. http://www.drugs.com/dosage/rocuronium.html

5. Açıkgöz A, Çolakoğlu S. Diyabetik ve Nondiyabetik Hastalarda Roküronyum kullanımının Entübasyon Zamanı ve Nöromüsküler Blokaj Süresi Üzerine Etkisi. Uzmanlık Tezi. 2007

6. http://bestbets.org/bets/bet.php?id=2280

Not: Bu yazı sağlık profesyonellerine yöneliktir. Buradaki bilgilerden sağlık profesyoneli olmayanların faydalanması önerilmez, aksi durumda sonuçlarından sitemiz sorumlu değildir.eliktir. Buradaki bilgilerden sağlık profesyoneli olmayanların faydalanması önerilmez, aksi durumda sonuçlarından sitemiz sorumlu değildir.

Bu Yazının Podcasti

Acilcinin Sesi

1 Yorum


blank
Ara
Yükleniyor..