Skip to content

Roküronyum

Reklam
ROKÜRONYUM

TANIM

Orta etkili non-depolarizan (kompetetif) nöromüsküler bloker (NMB)’dir . Otonomik ganglion blokajı yapmaz, başlangıç etki zamanı kısa, etki süresi orta ve uyanma veya eliminasyonu hızlıdır. Bir aminosteroid nöromüsküler kas gevşetici olduğu için histamin salgılanma oranı düşüktür .

Etkileri: Kolinerjik reseptörler için asetilkolin ile yarışır. Kas membranında bir stabilizasyon göstermekte ve iskelet kasında aksiyon potansiyeli oluşmasını engellemektedir . Asetilkolin esteraz ajanlar ile antagonize edilir .

Etki Başlangıcı: 60 sn. . 1 – 2 dk .

Etki süresi: 30 dk. .

Yarılanma Ömrü (t½): 60 – 70 dk.

   * Karaciğer fonksiyon bozukluğunda 2 kat uzar .

Metabolizma: Minimal karaciğerde metabolize olur .

Atılım: %30’u idrarla, %70’i feçesle atılır .

Ticari İsim:

                          Curon 50 mg / 5 ml iv flk.

                          Esmeron 100 mg / 10 ml iv flk.

                          Esmeron 50 mg / 5 ml iv flk.

                          Myocron 100 mg / 10 ml iv flk.

                          Myocron 50 mg / 5 ml iv flk.

ENDİKASYON – KONTRAENDİKASYON

Acilde sadece: RSI’da (Hızlı Seri Entübasyonda) kullanılır. 

Kontraendikasyonlar: Roküronyum kesin kontraendikasyona sahip değildir . Roküronyum’a karşı bilinen hipersensitivite varlığında kullanılmamalıdır .

UYGULAMA

RSI’da: 1 mg/kg iv puşe .

                0.6 – 1.2 mg/kg iv puşe .

* Çocuklarda; 1 mg/kg iv’dir. 

* İnfüzyon Dozu: 10 – 12 mcg/kg/dk (0.01 – 0.012 mg/kg/dk) .

GEBELİK – LAKTASYON

Gebelik Kategorisi: C (Doğum eylemiyle ilgili potansiyel risk!) .

Emzirme: Roküronyum’um emzirmedeki güvenilirliği bilinmiyor .

YAN ETKİ – TOKSİSİTE

Yan Etki: Belirgin bir yan etki bildirilmemiştir .

Toksisite: –

Antidot: –

DİKKAT!

* NMB ajanlar ne anksiyolitiktirler ne de analjeziktirler, dolayısıyla paralizi sırasında ve sonrasında sedasyonu korumak gerekir .

* Önce sedasyon ilacını uygulayın, sonra paralizan ilacı verin.

* Süksinilkolinin kontraendike olduğu durumlarda, RSI için seçilebilecek en iyi ajandır .

* Vekuronyuma göre daha az yan etki ve kontraendikasyonu vardır .

* Kafa travmalı hastalarda da, RSI’da, kısa etkili olduğu için, tercih edilir .

* Acil serviste, entübasyon başarısı üzerine yapılan bir BestBets araştırmasında, 1 – 1.2 mg/kg roküronyum ve 1 – 1.5 mg/kg süksinilkolin karşılaştırıldığında, entübasyonun süresi, durumu, başarısı konusunda anlamlı fark bulunamamıştır .

* Pediyatride kullanılıyor ama acil serviste, pediyatrik RSI’da, süksinilkolin yerine kullanımını önermek için deneyimler çok sınırlıdır .

* 1 mg/kg iv dozunda hemen hemen süksinilkoline yakın bir başarı sağlar ama  etki süresi uzar (tahminen 50 dk) .

* Paralizi yapma süresi, süksinilkolinden 15-20 sn daha uzundur (60 sn) . 

  • Süksinil kolinin; 45 sn’dir.

* Sık, seri nörolojik muayene gerektiren kritik zor hastada, rutin kullanım için; roküronyumla yapılan paralizinin süksinilkoline göre daha uzun etki süresi, onu süksinilkolinden daha az cazip hale getiriyor .

Reklam

* RSI sırasında, kasların progressif denervasyonundan şüphelenilen vakalarda, roküronyum veya vekuronyum gibi nondepolarizan ajanlar kullanılabilir, süksinilkolinden kaçınılır .

* Bazı intravenöz anestezikler, droperidol, midazolam, etomidat, tiyopental ve propofolün roküronyumun etkisi üzerinde herhangi bir klinik etki değişimi yapmadıkları bildirilmiştir. Buna rağmen bu ilaçların yüksek dozlarda kullanımı, etkiyi hafif potansiyalize eder .

Reklam

* Tek doz antibiyotiklerin (metronidazol, netilmisin, sefuroksim ve aminoglikozitler) roküronyumun yaptığı nöromüsküler blok üzerine önemli bir etkileri olmadığı gösterilmiştir .

* 30 diyabetik – 30 nondiyabetik grubun karşılaştırıldığı hasta gruplarıyla yapılan bir çalışmada, her iki grupta da entübasyon kalitesi mükemmel çıkmakla beraber, nondiyabetik grubun entübasyon süresi; 90 ± 18 sn; diyabetik grubun süresi ise; 112 ± 40 sn ile fark ileri derecede anlamlı bulunmuş .

Reklam

* Sugammadex (Selektif gevşetici bağlayıcı ajan); birkaç dakika içinde blokajı tersine çevirir. Avrupa’da onaylanmış ama ABD’de onaylanmamıştır .

KAYNAKLAR

1.Rosen’s Emergency Medicine, 8. Baskı, 2014

2.Tintinalli Acil Tıp, 7. Baskı, 2010

3. http://reference.medscape.com/drug/zemuron-rocuronium-343109#0

4. http://www.drugs.com/dosage/rocuronium.html

5. Açıkgöz A, Çolakoğlu S. Diyabetik ve Nondiyabetik Hastalarda Roküronyum kullanımının Entübasyon Zamanı ve Nöromüsküler Blokaj Süresi Üzerine Etkisi. Uzmanlık Tezi. 2007

6. http://bestbets.org/bets/bet.php?id=2280

Not: Bu yazı sağlık profesyonellerine yöneliktir. Buradaki bilgilerden sağlık profesyoneli olmayanların faydalanması önerilmez, aksi durumda sonuçlarından sitemiz sorumlu değildir.eliktir. Buradaki bilgilerden sağlık profesyoneli olmayanların faydalanması önerilmez, aksi durumda sonuçlarından sitemiz sorumlu değildir.

1 Yorum


blank
Yükleniyor..