Skip to content
SÜKSİNİLKOLİN

TANIM

Depolarizan (non-kompetetif) nöromüsküler bloker (NMB) ajandır .

Etkileri: Motor son plaktaki kolinerjik reseptörlere yüksek afiniteleri vardır ve asetilkolinesterazlara dirençlidirler. Plazma kolinesteraz tarafından hızla hidrolize edilir. Başlangıçta geçici kas fasikülasyonları oluşturur, bunu paralizi izler .

* Non-depolarizanlara göre etki daha hızlı başlangıçlı ve daha kısa sürelidir .

Etki Başlangıcı: 45 – 60 sn .

Etki süresi: 5 – 9 dk .

Yarılanma Ömrü (t½):

Metabolizma: plazma kolinesterazlarıyla olur.

Atılım: İdrarla olur

Ticari İsim:

Lysthenon Fort 5 mg amp


ENDİKASYON – KONTRAENDİKASYON

Acilde sadece: RSI (hızlı seri entübasyon)’da kullanılır.

Kontraendikasyonlar: Hiperkalemi öyküsü, myopati veya myastenia gravis’ten şüpheleniliyorsa kullanılmamalı .

UYGULAMA

RSI’da: 1.5 mg/kg iv .

                1 -2 mg/kg iv .

* Crash entübasyonda 2 mg/kg iv .

* Myastenia Gravis’te doz: 2 mg/kg iv .

* Çocuklarda : <10 kg; 1.5 – 2 mg/kg iv

                               >10 kg; 1 – 1.5 mg/kg iv

* Ölümcül astımı olan çocuklarda doz: 2 mg/kg iv .

* İnfantlarda doz: 2 mg/kg .

GEBELİK – LAKTASYON

Gebelik Kategorisi: C (Doğum eylemiyle ilgili potansiyel risk!) .

Emzirme: Güvenilirliği bilinmiyor .

YAN ETKİ – TOKSİSİTE

Yan Etki: Potasyum artışı, KİBAS, gastrointestinal ve göz basınç artışı .

Toksisite: –

Antidot: –

DİKKAT!

* Crash entübasyonda, hastanın yeterince gevşemediği düşünülüyorsa süksinilkolin kullanılabilir .

* Uygulandıktan sonra spontan solunumun geri dönmesi 6 – 10 dk, normal nöromüsküler fonksiyonların geri dönmesi ise 15 dk sürer .

* Obezlerde kullanımı uygundur çünkü etki süresi kısadır ve havayolu refleksleri hızla geri kazanılır (hastayı entübe edememe ihtimaline karşı, bu özellik bir avantajdır). total vücut ağırlığına göre 1 mg/kg’dan verilir .

* Travmatik beyin hasarı olanlarda da, kısa etkili olduğu için, tercih edilir .

* Organik fosfor bileşikleri (organofosfat) maruziyetinde entübasyon düşünülüyorsa, mümkün olduğunca süksinilkolin kullanılmamalıdır. Çünkü süksinilkolin,  organofosfatların inhibe ettiği enzimle metabolize olur. Süksinilkolinin etki başlangıç süresi aynı kalır ama etki süresi birkaç saate uzayabilir .

* Serum potasyum düzeyi, süksinilkolin ile ortalama 0.5 mEq/L geçici olarak yükselir .

* 1.5 mg/kg süksinilkolin kullanımında, 1 mg/kg dozda kullanıma göre daha az fasikülasyon ve daha az myalji görülür .

* Çocuklarda yan etki olarak bradikardi gelişirse, atropinle tedavi edilebilir.

  • Bazı klinisyenler, 1 yaş altında ön tedavi olarak atropini önerirler ama bunun yararı konusunda kanıt yoktur .

* Süksinilkolinle ayrıca ventriküler fibrilasyon ya da asistoli gibi disritmiler de bildirilmiştir .

* Tanı almamış nöromüsküler hastalığı olan çocuklarda hiperkalemiik kardiyak arreste neden olabilir, bu nedenle bazıklinisyenler çocuklarda roküronyum kullanmayı tercih ederler .

* Böbrek yetmezliğinde kontraendike değildir ama EKG’de hiperkalemi bulguları varsa mümkünse kullanılmamalıdır .

* Göz içi basıncını orta derece de arttırsa da, geniş vaka serileriyle penetran göz yaralanmalarında güvenli olduğu gösterilmiştir .

* Malign Hipertermi gelişirse Dantrolen kullanılır.

  • Dantrolen dozu: 1 – 2.5 mg/kg, her 5 dk’da bir, maksimum doz: 10 mg/kg iv)

KAYNAKLAR

1.Rosen’s Emergency Medicine, 8. Baskı, 2014

2.Tintinalli Acil Tıp, 7. Baskı, 2010

3. Tarascon Erişkin Acil Cep Kitabı, 2012

4. Alaa  Ezzat, Essam  Fathi, Ahmad  Zarour, Rajvir  Singh, M.  Osama Abusaeda and M.  Magdy Hussien. The optimal succinylcholine dose for intubating emergency patients: retrospective comparative study. Libyan J Med. 2011

5. http://reference.medscape.com/drug/anectine-quelicin-succinylcholine-343102#10

Editör: Dr. Gökhan AKSEL

Not: Bu yazı sağlık profesyonellerine yöneliktir. Buradaki bilgilerden sağlık profesyoneli olmayanların faydalanması önerilmez, aksi durumda sonuçlarından sitemiz sorumlu değildir.eliktir. Buradaki bilgilerden sağlık profesyoneli olmayanların faydalanması önerilmez, aksi durumda sonuçlarından sitemiz sorumlu değildir.

Bu Yazının Podcasti

Acilcinin Sesi

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


blank
Ara
Yükleniyor..