Skip to content

Stratejik Davranış

Reklam

Toplum içerisinde nasıl davranmalıyız? Ahlak ve görgü kuralları bu konuda bize yol gösterse de yaşamımızı etkileyen bir başka kavram, stratejik davranış ve onun ilkeleridir. “Toplum içerisinde nasıl davranmalıyız” sorusunu biraz daha özelleştirelim ve  yaşamımızın büyük çoğunluğunu geçirdiğimiz acil servislerde nasıl davranmalıyız sorusuna yanıt arayalım.

Acil servis pratiğinde verdiğimiz kararlar, başkalarının verdiği kararlarla kesişir, etkileşir ve dönüşür. Bu karşılıklı etkileşim, düşüncelerimizde ve hareketlerimizde önemli etkiler yapar.

Bir odunla etkileşen marangoz için en açık olan şey odunun ona karşı koyamayacağıdır. Onu keserken marangoz bilir ki ne yapmak isterse odun ona uyacaktır. Bir acil servis ortamında ise, tüm oyuncular birbirleriyle etkileşir. Her oyuncunun amacının diğerinkiyle çatışması hiç de istisna bir durum değildir. Kararlarımızda bu çatışmaları hesaba katmalı ve işbirliğinden yararlanmalıyız. Birbirini etkileyen bu tür kararlara stratejik, onlara uygun düşen hareket planlarına ise ‘strateji’ denir.

Oyun teorisi, stratejik karar verme konusunu inceleyen sosyal bilim koludur. Oyun teorisi bilimi, tamamlanmış olmaktan uzaktır ve stratejik düşünme bazı bakımlardan hala bir sanattır. Yine de ulaşılan bilgi birikimiyle fikirlerimizi aksiyona dönüştürmede bizlere kullanabileceğimiz bir rehber sunar. Böyle bir rehberin var olması, olmamasından daha iyidir.

Fikirlerimizi aksiyona dönüştürmede kullandığımız kavramların düşüncelerimizde yol açacağı yönelmelerle stratejik IQ’muzu geliştirebiliriz. Amaç bir reçete sunmak ya da bir reçete peşinde olmak değildir. Onun yerine stratejik düşünmenin fikrini ve ilkelerini oluşturma yolundan yürümek daha yararlıdır. Karşılaşılan her durumun özellikleri birbirinden farklı olmaktadır ve reçeteler bu durumlarda bizleri yanıltabilir.

Bugüne kadar biriken bilimsel bilgin zemini üzerinde, sahip olduğumuz diğer ilkelerle beraber stratejik düşünme fikri ve ilkeleriyle, çatışmaları çözmede ve işbirliğinden yararlanmada etkinliğimizi artırabiliriz.

Oyun teorisinin katkılarıyla oluşmuş olan “tutuklular ikilemini tanımak ve çözmek“, “öngörülebilir olmama“, “rakibin yanıtını önceden sezmek“, “rakibin stratejisini öngörmek“, “öngörülebilir olmama“, “stratejik hamleler”, “güvenilir taahhütler”, “uçurumun kenarı oyunu“, “işbirliği ve eşgüdüm”, “teşvikler”, “pazarlık” kavramlarının anlaşılması, stratejik davranış becerilerimizi geliştirecektir.

 

blank

Yazar

Bursa’da doğsa da kökleri Ege’ye dayanır. Bornova Anadolu Lisesi ve Ege Tıp mezunudur. Askerliğini Kara Harp Okulu revirinde yaptıktan sonra Ankara’da kalmıştır. Ana Çocuk Sağlığı Aile Planlaması Genel Müdürlüğü’nde çalıştığı yıllar siyasete, devlete ve tababete bakışında köklü değişiklikler yaratmıştır. Ankara 112’de başladığı acil serüvenini uçak ambulans ile göklere taşıdıktan sonra, İstanbul’a acil tıp uzmanlığı için iniş yapmış, Marmara Üniversitesi’nde uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. Halen her şeyin başladığı yerde, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde acil tıp uzmanı olarak çalışmaktadır. Tarihte medeniyetlerin izlerini kovalamayı, Platon’un Akademia’lısını, Roma’nın Sezar’lısını, zeybeğin Aydın’lısını, tarihin İlber’lisini sever. Soyadınız gibi değilsiniz diyenleri tebessümle seyreder. [email protected]

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

blank
blank
blank
Yükleniyor..