Skip to content

Ultrason: Akciğer Odaklı Değerlendirme

www.ALiEM.com ‘un arşivinden sizler için seçtik.

Hedefler Akciğer hareketlerinin, akciğer artefaktlarının (A ve B çizgileri) ve plevral efüzyonun değerlendirilmesi.

Prop seçimi Akciğer USG uygulamaları ve incelemeleri prop-spesifik değildir:

 • Düşük frekanslı konveks proplar artefaktların (A çizgileri ve B çizgileri) değerlendirilmesi için yeterli derinliğe ulaşılabilmesini sağlar
 • Düşük frekanslı konveks propla değerlendirmede plevral kayma hareketlerinin değerlendirilmesinde  belirsizlik varsa yüksek frekanslı lineer prop kullanılabilir

Pencereler Prob belirtecinin yönü hastanın başına doğrudur. Kotlar arasında görülebilen plevra alanları incelenir. Kabul edilmiş pek çok tarama yaklaşımı vardır ve acil serviste sıklıkla iki tanesi kullanılır.

 1. Her hemitoraksta üç görüntü:
  1. Anterior: Midklavikuler çizgide 2. ve 3. kot aralığından.
  2. Anterolateral: Anterior ve midaksiller çizgide 3.den 5. kot aralığına kadar.
  3. Posterolateral: Toraksın alt kısımlarına ve abdominal kadranlara bakmak için posterior aksiller çizgi.
 2. Sekiz akciğer zonu ya da her hemitoraks için dört bölge (Volpicelli):
ACUSG
Resim 1: 8 akciğer zonu için prop pozisyonları

 

Akciğerde Kayma Hareketi

Visseral ve parietal plevra interkostal kasların altında tek hiperekoik bir çizgi olarak görünür ve sağlıklı bir akciğerde solunum hareketleri sırasında plevrada kayma hareketi gözlenir.

Akciğerlerde kayma hareketinin olmaması pnömotoraks, kontrlateral büyük bronşların ya da özefagusun entübasyonu (kalp atımlarıyla senkronize ritmik plevra hareketi-lung pulse-  mevcuttur), plevral adezyonlar, sert akciğerler ve plörodezde rastlanan patolojik bir bulgudur.

A-Çizgileri

 • Horizontal reverberasyon artefaktlarıdır
 • Plevra çizgisinden kaynaklanır, hiperekoiktir ve plevral yüzeye paralel eşit aralıklarla yer alır
 • Normal havalanan akciğerlerde gözlenir ve bazı pnömotoraks olgularında rastlanabilir
A çizgileri
Resim 2: A- çizgileri sarı oklarla işaretlenmiş olan plevral çizginin derininde hiperekoik, horizontal artefaktlar şeklinde eşit aralıklarla yerleşmiş olarak görünmektedir. Yanlarda yer alan kostaların oluşturduğu görüntüler -r- (ribs) olarak işaretlenmiştir ve turuncu oklarla gösterilmiştir.

B-Çizgileri

 • Vertikal artefaktlardır.
 • Plevra çizgisinden kaynaklanır, parlaklığını yitirmeden ekran boyunca uzanır, hiperekoiktir ve lazere benzer, solunumla birlikte hareket eder ve normal A-çizgi paternini siler.
 • Bir aralıkta 3’den fazla B-çizgisi patolojik kabul edilmekle beraber pek çok uzman her hangi bir anterior B-çizgisinin patolojik olduğunu kabul etmektedir.
B-çizgiler
Resim 3: B-çizgileri (sarı oklar) plevral çizgiden kaynaklanan hiperekoik vertikal artefaktlar olarak görülür ve ekranda parlaklığını yitirmeden A-çizgi paternlerini silerek uzanır (turuncu oklar).

 

Kuyruklı Yıldız Kuyrukları

 • Normal artefakttır.
 • B-çizgilerine benzeyen normal artefaktlardır ama uzanımlarının derinliği ile onlardan ayrılır. Ekranın altına kadar uzanmaz ve A-çizgilerini silmezler.

Akciğer Profilleri

Normal Akciğer: Plevra çizgisinde akciğer kayma hareketi vardır. A-çizgileri bulunur. B-çizgileri posteriorda bulunabilir ama hiçbir zaman bir tek aralıkta üçten fazla değildir.

Pnömotoraks: Akciğer kayma hareketi yoktur, B-çizgileri bulunmaz. A-çizgileri mevcuttur. Pnömotoraks ve komşu hava ile dolu akciğer sınırını izafeten bir akciğer noktası belirlenebilir.

Pnömoni: Kontrlateral akciğer ile kıyaslandığında asimetrik olan fokal B-çizgi alanlarıdır. Dinamik hava bronkogramlarıyla birlikte olan konsolidasyon gözlenebilir (Aşağıya bakınız). İnflamasyonun neden olduğu plevral yapışma ya da azalmış bölgesel ventilasyon nedeniyle akciğer kayma hareketi bulunmayabilir.

İnterstisyel Sendromlar (pulmoner ödem, ARDS, pnömonitis): 2 ya da daha fazla aralıkta, üçten fazla B çizgileri.

Plevral Efüzyon: Etkilenen bölgelerde görülen subplevral koleksiyonlar, genellikle anekoik ama eğer eksüdatifse hipo ya da izo-ekoik olabilir ve hiperekoik septaları bulunabilir.

Konsolidasyon ve Atelektaziler: Akciğer dokusu kayma hareketinin ya da hava artefaktının olmadığı subplevral doku benzeri yapı gibi görünür.

Plevral Efüzyon

Plevral Efüzyon
Resim 4: Plevral efüzyon diyaframa göre (sarı oklarla gösterilmiş) başa doğru lokalize olan anekoik sıvı koleksiyonu olarak görülür.

Pnömoni

Pnömoni
Resim 5: Diyaframa (sarı oklar) göre başa doğru lokalize olan bir lober konsolidasyondur. Dallanan hiperekoik hava bronkogramları (turuncu oklar) bu konsolidasyonu tanımlanır.

 

İnceleme İçin Çabalarken

Hızlı hareket etmeyin. Akciğer hareketini ve artefaktları görmek için solunum döngüsü süresince probu hareketsiz tutun. Bir seferde tüm hemitoraks yerine her hemitoraksın aynı bölgesini sırasıyla karşılaştırın.

Akciğer kayma hareketi olduğuna karar veremediniz mi?

Plevra çizgisinin görüntüsünü optimize etmek için derinliği ve parlaklığı azaltın.

A-çizgilerini ya da B-çizgilerini göremiyor musunuz?

Artefakt-azaltma düğmesini kapatın ya da varsa akciğer önseçimini kullanın. Taranan tüm bölgelerde transdüseri hastanın göğüs kafesine dik tutun. Düşük frekanslı transdüseri en düşük frekansına ayarlayarak kullanın.

Sık Yapılan Hatalar:

A-çizgilerini tespit edememek: Artefakt-azaltıcı ayarları kapatmayı hatırlayın, ya da varsa akciğer önseçimini kullanın. Taranan tüm bölgelerde transdüseri hastanın göğüs kafesine dik tutun.

B-çizgilerinin Nicelleştirilmesi: Sağlıklı bireylerde ilişkili aralıkta tek bir B-çizgisi normal olabilir, ama tek bir aralıkta >3 B-çizgisi akciğer patolojisini gösterir.

Akciğer kayma hareketinin olmaması pnömotoraks için %100 sensitiftir ama pnömotoraksa spesifik değildir. Diğer olasılıklar ventilasyon olmaması, kontrlateral ana bronş entübasyonu, pnömoni nedeniyle yoğun konsolidasyon, ağır pulmoner fibrozis ya da plevrada inflamatuvar değişiklikler.

Kaynak:

 1. www.aliem.com

 

Bu Yazının Podcasti

Acilcinin Sesi

1 Yorum


blank
Ara
Yükleniyor..