Skip to content

Ekim 15, 2018

Aylık Literatür Özetleri
N. Özgür Doğan

Literatür Özetleri: Ekim 2018

Literatür Özetleri’nin bu ayki seçkisinde 4 makale bulunuyor: Makalelerden ilki, hastane içi pediatrik kardiyak arrestlerde erken defibrilasyonun sağkalımı değiştirmediğini

Reklam