Skip to content

2019’un en önemli çalışmaları

2020 yılının bu soğuk günlerinde geçen sene neler oldu diye elimde bir okuma listesi olsun diyenlerdenseniz, doğru yere geldiniz. Acil Tıp-Kritik Bakım alanında olan biten, en çok tartışılan, makale saatlerinde işlenen ve muhtemelen önümüzdeki yıllarda da hep konuşulacak olan yılın önemli çalışmalarını, kılavuzlarını, gündelik pratiğimize etki edecek net sonuçları olan makaleleri derleyip topladık. Hepsinin orijinal kaynakları için kaynakçaya bakabilirsiniz. Sonra zaten siz sci-höt üzerinden falan derken makaleye ulaşırsınız. Herkese iyi okumalar…

Sedo-Analjezi/Havayolu

 • Back-up-head-elevated (BUHE) pozisyonu direk laringoskopide glottik açıklığı koklama pozisyonuna göre daha iyileştirmekte. Levitan’ın TATD’nin davetiyle bu sene ülkemizde yaptığı kursta da bu pozisyonu öne çıkardığını görmüştük. BUHE pozisyonunu kontraendikasyon yoksa denemekte fayda var.​1​
 • Doğru pediyatrik ETT boyutu hesabı formülü ne? Kaflı tüp ile (Yaş/4) + 3.5, anatomik olarak daha uygun bir hesap gibi görünüyor.​2​

Kardiyoloji

 • Düşük Kanada Senkop Risk Skoru + acilde 2 saatlik EKG monitörizasyonu 30 gün içinde ciddi aritmi geliştirecek hastaları %99,8 oranında tanımlayabiliyor.​3​
 • COACT Çalışması – STEMI olmayan post-arrest hastalarda hemen ya da geç anjiyografi arasında 90 günlük sağkalım ve diğer sonlanımlar açısından fark yok.​4​
 • AF’de erken ya da geç defibrilasyon – 48. saatte geç defibrilasyon erken defibrilasyondan daha kötü değil (non-inferior).​5​
 • Florokinolon antibiyotikleri alımdan sonraki 7 ila 90 gün içinde ciddi aritmik olay riskini arttırıyor.​6​
 • Compass MI aracı ile kullandığınız troponin kiti, kontrol trop zamanı, kullandığınız kesit değer ve net değişim miktarını girerek beklenen tanısal performansı hesaplayabiliyorsunuz.​7​
 • SVT için Adenozin 6 mg 20 cc SF içinde puşe uygulamasının önce Adenozin 6mg püse ardından 20 cc SF puşe’den daha kötü olmadığı gösterildi (non-inferior).​8​

Kritik Bakım

 • PReVENT Çalışması – ARDS olmayan YBÜ hastalarında düşük ya da orta tidal volüm stratejileri uygulaması YBÜ sonlanımlarını değiştirmiyor.​9​
 • PreVent Çalışması – RSI’de ambu-maske – RSI’nin apneik fazında ambu maske ile ventilasyon sağlanması standart RSI ile karşılaştırıldığında oksijenasyonu arttırmış ve komplikasyon oranını yükseltmemiş – yılın tartışmalı konularından.​10​
 • ANDROMEDA-SHOCK – Kapiller dolum mu Laktat mı? – Bu çalışmada fark gösterilememiş olsa da kapiller dolum işe yaramıyor demeden önce sonradan yapılan Bayesyan analize bir göz atmakta fayda olabilir.​11​
 • SMART Çalışması – Sepsisde dengeli sıvıların kullanımı – YBÜ’deki sepsis hastalarında dengeli kristalloid sıvıların kullanılması 30 günlük hastane içi mortalitede azalma ile ilişkili çıktı.​12​
 • Periferden norepinefrin infüzyonu – Tahmini risk 10bin hastada 1-8 ekstravazasyon gibi görünüyor, ve ciddi komplikasyon rastlanmamış.​13​
 • PrePARE Çalışması – Kritik hastalarda entübasyon öncesi 500 cc sıvı bolusu verilmesi kardiyovasküler kollaps oranını azaltmamış.​14​

Dahiliye

 • Yaşlı hastalarda bayılayazma ile bayılma arasında 30 günlük ciddi yan etkiler açısından fark yok.​15​
 • VAPI – Buharlı Elektronik Sigaralar (Vaping) İlişkili Pulmoner Hastalık – Tek kelime ile (ya da 3) tehlikeli, gereksiz, anlamsız. Bırakın şu illeti…​16​
 • 2019 IDSA-ATS Toplumdan Kazanılmış Pnömoni Kılavuzu – Kan kültürünü azalt, prokalsitoninden kurtul, aspirasyon için anaerob etkili ilaçlara yüklen, ampirik kortikosteroid artık yok, vs vs.​17​
 • Strep Farenjitinde 5 gün penisilin 10 güne denk.​18​

Nöroloji/İnme

Ağrı/Girişim

 • ACEP prosedürel sedo-analjezi kılavuzu güncellemesi.​22​
 • Ibuprofen – 400mg, 600mg, 800mg? – 400 mg oral ibuprofen ile 600 mg ve 800 mg’ın yarattığı ağrı düşüşü benzer.​23​

Resüsitasyon

 • Yeni ILCOR güncellemesi – Arestte antiaritmikler – Defibrilasyona dirençli VF/pVT’de Amiodaron yerine Lidokain kullanımı artık geçerli ve eş faydaya sahip bir alternatif.​24​
 • Pediatrik Kardiyak Arestte ileri havayolu – Sadece ambulamak yeterli mi? – pediyatrik kardiyak arest hastalarında sadece ambu-maske ile ventilasyon ileri havayolu yerleştirilmesine göre iyi nörolojik sonlanımla sağkalım açısından hafif bir fayda sağlıyor gibi görünüyor.​25​
 • Pediyatrik arestte ileri havayolu kullanılmalı mı? – ileri havayolu yerleştirilen hastalarda 1. Ayda sağkalım açısından herhangi bir fayda gözlenmemiş.​26​
 • Şoklanamaz ritimlerde TTM – NNT = 22. Net!​27​
 • AHA PALS 2019 Güncellemesi.​28​

Travma

 • Pediyatrik servikal omur algoritması – yesyeni bir algoritma daha.​29​
 • Yanan alanı 20 dk akan soğuk suyun altında tutmak yanıt ciddiyetini ciddi şekilde azaltıyor – cilt greftleme ihtiyacı, yanık derinliği ve hastaneye yatış ihtiyacı azalıyor.​30​
 • CRASH 3 – Travmatik beyin hasarına Traneksamik asit – GKS ≥9 travmatik beyin hasarı hastalarına özellikle erken verildiğinde TXA hafif bir 28 günlük sağkalım avantajına sahip = Ver!​31​

Pulmoner Emboli


Kaynaklar

 1. 1.
  Tsan SEH, Lim SM, Abidin MFZ, Ganesh S, Wang CY. Comparison of Macintosh Laryngoscopy in Bed-up-Head–Elevated Position With GlideScope Laryngoscopy. Anesthesia & Analgesia. July 2019:1. doi:10.1213/ane.0000000000004349
 2. 2.
  Mizuguchi S, Motomura Y, Maki J, et al. Tracheal Size and Morphology on the Reconstructed CT Imaging*. Pediatric Critical Care Medicine. August 2019:e366-e371. doi:10.1097/pcc.0000000000001996
 3. 3.
  Thiruganasambandamoorthy V, Rowe BH, Sivilotti MLA, et al. Duration of Electrocardiographic Monitoring of Emergency Department Patients With Syncope. Circulation. March 2019:1396-1406. doi:10.1161/circulationaha.118.036088
 4. 4.
  Lemkes JS, Janssens GN, van der Hoeven NW, et al. Coronary Angiography after Cardiac Arrest without ST-Segment Elevation. N Engl J Med. April 2019:1397-1407. doi:10.1056/nejmoa1816897
 5. 5.
  Pluymaekers NAHA, Dudink EAMP, Luermans JGLM, et al. Early or Delayed Cardioversion in Recent-Onset Atrial Fibrillation. N Engl J Med. April 2019:1499-1508. doi:10.1056/nejmoa1900353
 6. 6.
  Porta L, Lee MG, Hsu W-T, Hsu T-C, Tsai T-Y, Lee C-C. Fluoroquinolone use and serious arrhythmias: A nationwide case-crossover study. Resuscitation. June 2019:262-268. doi:10.1016/j.resuscitation.2019.04.030
 7. 7.
  Neumann JT, Twerenbold R, Ojeda F, et al. Application of High-Sensitivity Troponin in Suspected Myocardial Infarction. N Engl J Med. June 2019:2529-2540. doi:10.1056/nejmoa1803377
 8. 8.
  McDowell M, Mokszycki R, Greenberg A, Hormese M, Lomotan N, Lyons N. Single‐syringe Administration of Diluted Adenosine. Acad Emerg Med. November 2019. doi:10.1111/acem.13879
 9. 9.
  Simonis FD, Serpa Neto A, et al. Effect of a Low vs Intermediate Tidal Volume Strategy on Ventilator-Free Days in Intensive Care Unit Patients Without ARDS. JAMA. November 2018:1872. doi:10.1001/jama.2018.14280
 10. 10.
  Casey JD, Janz DR, Russell DW, et al. Bag-Mask Ventilation during Tracheal Intubation of Critically Ill Adults. N Engl J Med. February 2019:811-821. doi:10.1056/nejmoa1812405
 11. 11.
  Hernández G, Ospina-Tascón GA, Damiani LP, et al. Effect of a Resuscitation Strategy Targeting Peripheral Perfusion Status vs Serum Lactate Levels on 28-Day Mortality Among Patients With Septic Shock. JAMA. February 2019:654. doi:10.1001/jama.2019.0071
 12. 12.
  Brown RM, Wang L, Coston TD, et al. Balanced Crystalloids versus Saline in Sepsis. A Secondary Analysis of the SMART Clinical Trial. Am J Respir Crit Care Med. December 2019:1487-1495. doi:10.1164/rccm.201903-0557oc
 13. 13.
  Pancaro C, Shah N, Pasma W, et al. Risk of Major Complications After Perioperative Norepinephrine Infusion Through Peripheral Intravenous Lines in a Multicenter Study. Anesthesia & Analgesia. September 2019:1. doi:10.1213/ane.0000000000004445
 14. 14.
  Janz DR, Casey JD, Semler MW, et al. Effect of a fluid bolus on cardiovascular collapse among critically ill adults undergoing tracheal intubation (PrePARE): a randomised controlled trial. The Lancet Respiratory Medicine. December 2019:1039-1047. doi:10.1016/s2213-2600(19)30246-2
 15. 15.
  Bastani A, Su E, Adler DH, et al. Comparison of 30-Day Serious Adverse Clinical Events for Elderly Patients Presenting to the Emergency Department With Near-Syncope Versus Syncope. Annals of Emergency Medicine. March 2019:274-280. doi:10.1016/j.annemergmed.2018.10.032
 16. 16.
  Layden JE, Ghinai I, Pray I, et al. Pulmonary Illness Related to E-Cigarette Use in Illinois and Wisconsin — Preliminary Report. N Engl J Med. September 2019. doi:10.1056/nejmoa1911614
 17. 17.
  Metlay JP, Waterer GW, Long AC, et al. Diagnosis and Treatment of Adults with Community-acquired Pneumonia. An Official Clinical Practice Guideline of the American Thoracic Society and Infectious Diseases Society of America. Am J Respir Crit Care Med. October 2019:e45-e67. doi:10.1164/rccm.201908-1581st
 18. 18.
  Skoog Ståhlgren G, Tyrstrup M, Edlund C, et al. Penicillin V four times daily for five days versus three times daily for 10 days in patients with pharyngotonsillitis caused by group A streptococci: randomised controlled, open label, non-inferiority study. BMJ. October 2019:l5337. doi:10.1136/bmj.l5337
 19. 19.
  Ma H, Campbell BCV, Parsons MW, et al. Thrombolysis Guided by Perfusion Imaging up to 9 Hours after Onset of Stroke. N Engl J Med. May 2019:1795-1803. doi:10.1056/nejmoa1813046
 20. 20.
  Powers WJ, Rabinstein AA, Ackerson T, et al. Guidelines for the Early Management of Patients With Acute Ischemic Stroke: 2019 Update to the 2018 Guidelines for the Early Management of Acute Ischemic Stroke: A Guideline for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke. December 2019. doi:10.1161/str.0000000000000211
 21. 21.
  Godwin SA, Cherkas DS, Panagos PD, et al. Clinical Policy: Critical Issues in the Evaluation and Management of Adult Patients Presenting to the Emergency Department With Acute Headache. Annals of Emergency Medicine. October 2019:e41-e74. doi:10.1016/j.annemergmed.2019.07.009
 22. 22.
  Green SM, Roback MG, Krauss BS, et al. Unscheduled Procedural Sedation: A Multidisciplinary Consensus Practice Guideline. Annals of Emergency Medicine. May 2019:e51-e65. doi:10.1016/j.annemergmed.2019.02.022
 23. 23.
  Motov S, Masoudi A, Drapkin J, et al. Comparison of Oral Ibuprofen at Three Single-Dose Regimens for Treating Acute Pain in the Emergency Department: A Randomized Controlled Trial. Annals of Emergency Medicine. October 2019:530-537. doi:10.1016/j.annemergmed.2019.05.037
 24. 24.
  Soar J, Perkins GD, Maconochie I, et al. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation: 2018 Update – Antiarrhythmic drugs for cardiac arrest. Resuscitation. January 2019:99-103. doi:10.1016/j.resuscitation.2018.11.018
 25. 25.
  Lavonas EJ, Ohshimo S, Nation K, et al. Advanced airway interventions for paediatric cardiac arrest: A systematic review and meta-analysis. Resuscitation. May 2019:114-128. doi:10.1016/j.resuscitation.2019.02.040
 26. 26.
  Okubo M, Komukai S, Izawa J, et al. Prehospital advanced airway management for paediatric patients with out-of-hospital cardiac arrest: A nationwide cohort study. Resuscitation. December 2019:175-184. doi:10.1016/j.resuscitation.2019.09.007
 27. 27.
  Lascarrou J-B, Merdji H, Le Gouge A, et al. Targeted Temperature Management for Cardiac Arrest with Nonshockable Rhythm. N Engl J Med. December 2019:2327-2337. doi:10.1056/nejmoa1906661
 28. 28.
  Duff JP, Topjian AA, Berg MD, et al. 2019 American Heart Association Focused Update on Pediatric Advanced Life Support: An Update to the American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Circulation. December 2019. doi:10.1161/cir.0000000000000731
 29. 29.
  Herman MJ, Brown KO, Sponseller PD, et al. Pediatric Cervical Spine Clearance. The Journal of Bone and Joint Surgery. January 2019:e1. doi:10.2106/jbjs.18.00217
 30. 30.
  Griffin BR, Frear CC, Babl F, Oakley E, Kimble RM. Cool Running Water First Aid Decreases Skin Grafting Requirements in Pediatric Burns: A Cohort Study of Two Thousand Four Hundred Ninety-five Children. Annals of Emergency Medicine. January 2020:75-85. doi:10.1016/j.annemergmed.2019.06.028
 31. 31.
  Effects of tranexamic acid on death, disability, vascular occlusive events and other morbidities in patients with acute traumatic brain injury (CRASH-3): a randomised, placebo-controlled trial. The Lancet. November 2019:1713-1723. doi:10.1016/s0140-6736(19)32233-0
 32. 32.
  van der Pol LM, Tromeur C, Bistervels IM, et al. Pregnancy-Adapted YEARS Algorithm for Diagnosis of Suspected Pulmonary Embolism. N Engl J Med. March 2019:1139-1149. doi:10.1056/nejmoa1813865

1 Yorum


blank
Ara
Yükleniyor..