Skip to content

2021 AHA Göğüs Ağrısı Değerlendirme ve Tanı Kılavuzu-1

Merhabalar…

Bu yazı dizimizde acilci.net ekibi olarak sizlerle bu kılavuzu bölümler halinde paylaşmaya çalışacağız. Kılavuzun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Takipte kalın…

Tabi ki her kılavuzda olduğu gibi öneri sınıfı ve kanıt düzeyi tablolarını paylaşarak başlayalım…

Öneri Sınıfları (COR):

Kanıt Düzeyleri (LEO):

blank

Göğüs Ağrısını Tanımlamak için Öneriler:

 • Semptomların miyokardiyal iskemi ile ilişkilendirilebilme olasılığı temel alınarak, hastalara etkin bir şekilde triyaj uygulanması için ilk olarak göğüs ağrısının değerlendirilmesi önerilmektedir (COR 1/ LOE B-NR).
 • Göğüs ağrısı, nedeninin saptanmasında yardımcı olmadığından ve doğal olarak benign bir neden olarak düşünülebileceğinden atipik olarak değerlendirilmemelidir. Bunun yerine olası altta yatan tanı için daha spesifik olduklarından, göğüs ağrısı bunun yerine ‘’kardiyak’’, ‘’olasılıkla kardiyak’’ veya ‘’non kardiyak’’ olarak tanımlanmalıdır (COR 1/ LOE C-LD).

Anamnez için Öneriler

 • Göğüs ağrısı olan hastalardan, göğüs ağrısının karakteri, başvuru anında semptomların süresi, ilişkili özellikler ve kardiyovasküler risk değerlendirmesinden oluşan ayrıntılı bir anamnez alınmalıdır (COR 1/ LOE C-LD).

Acil Serviste Yaşa Göre Göğüs Ağrısının En sık 10 Nedeni (Yüzde Olarak)

blank
blank

Göğüs Ağrısı Karakteristikleri ve Karşılığı olan Nedenler

Yapısı:

 • Anjinal semptomlar, göğüste retrosternal rahatsızlık olarak algılanır (ör: Ağrı, huzursuzluk, ağırlık, sertlik, basınç, sıkıştırma, daralma).
 • İnspirasyonla ve supin pozisyonda uzanır iken artan keskin göğüs ağrısının iskemik kalp hastalığı ile ilişkili olması pek olası değildir (ör: Bu semptomlar genellikle akut perikardit ile meydana gelir).

Başlangıç ve Süre:

 • Anjinal semptomlar birkaç dakikada kademe kademe yoğunlaşır.
 • Ani başlangıçlı, yırtıcı tarzda göğüs ağrısının (üst veya alt sırta yayılan) anjinal olması pek olası değildir ve akut aortik sendrom için şüphelidir.
 • Geçici göğüs ağrısı – birkaç saniye ile süren- iskemik kalp hastalığı ile ilişkili olması pek olası değildir.

Lokasyon ve Yayılım

 • Çok kısıtlı bir alan ile lokalize ağrının ve umblikus veya kalçanın altına yayılan ağrının miyokardiyal iskemi ile ilişkili olması pek olası değildir.

Şiddet

 • Hipertansif bilinen, biküspit aortik kapak veya aort dilatasyonu olan bir hastada meydana gelen yırtıcı tarzda göğüs ağrısı (‘’hayatımın en kötü göğüs ağrısı’’) özellikle ani meydana geliyor ise akut aortik sendrom için şüphelidir (ör: Aort diseksiyonu).

Presipitan Faktörler

 • Fiziksel egzersiz veya duygusal stres anjinal semptomlar için sık tetikleyicilerdir.
 • İstirahatte veya minimal efor ile meydana gelen anjinal semptomlar genellikle akut koroner sendromu işaret eder.
 • Pozisyonel göğüs ağrısı genellikle non iskemiktir (ör: Kas iskelet sistemi).

Rahatlatan Faktörler

 • Nitrogliserin ile rahatlama miyokardiyal iskemi tanısı için zorunlu değildir ve tanısal kriter olarak kullanılmamalıdır.

İlgili Semptomlar

 • Miyokardiyal iskemi ile ilişkili semptomlar (bu semptomlarla sınırlı olmamak üzere) dispne, çarpıntı, terleme, sersemlik, presenkop veya senkop, üst abdominal ağrı veya yemekler ile ilişkili olmayan kalp yangısı, bulantı veya kusmadır.
 • Diyabetik kadınlar veya yaşlı hastalarda semptomlar, göğüsün sol veya sağ yanında, bıçak saplar tarzda, keskin ağrı şeklinde veya boğaz veya karında huzursuzluk şeklinde meydana gelebilir.

Kadınlarda Göğüs Ağrısının Benzersizliğine Odaklanmak için Öneriler:

 • Göğüs ağrısı ile başvuran kadınlar yetersiz tanı için risk altındadırlar, potansiyel kardiyak nedenler mutlaka değerlendirilmelidir (COR 1/LEO B-NR).
 • Göğüs ağrısı ile başvuran kadınlardan, akut koroner sendroma sahip kadınlarda daha sık görülen, eşlik eden semptomlar üzerinde durulan bir anamnez alınması önerilmektedir (COR 1/ LEO B-NR).

Göğüs Ağrısı Olan Yaşlı Hastaların Değerlendirilmesi için Öneriler

 • Göğüs ağrısı olan 75 yaş üzeri hastalarda akut koroner sendrom, nefes darlığı, senkop  veya akut deliryum gibi eşlik eden semptomlar mevcut olduğunda veya açıklanamayan bir düşme meydana geldiğinde düşünülmelidir (COR 1/ LEO C-LD).

Göğüs Ağrısına Sahip Çeşitli Hasta Popülasyonları için Değerlendirme:

 • Farklı ırk ve etnik kökene sahip göğüs ağrısı ile başvuran hastalarda en iyi sonuçlara ulaşılmasına yardımcı olmak için, kültürel yeterlilik programı önerilmektedir (COR 1/LEO C-LD).
 • İngilizcenin birincil dilleri olamayabildiği farklı ırk ve etnisiteye sahip göğüs ağrısı ile başvuran hastalar için resmi çeviri servislerinin kullanımı ile dil engellerinin ele alınması önerilmektedir (COR 1/LEO C-LD).

Hasta Odaklı Değerlendirme için Öneriler

 • Akut göğüs ağrısı olan hastalarda 911’in hastalar veya yanında bulunan kişiler tarafından en yakın acil servise acil medikal servisler aracılığı ile taşımanın başlatılması için  aktive edilmesi önerilmektedir (COR 1/ LEO C-LD).

Fizik Muayene için Öneriler

Göğüs ağrısı ile başvuran hastalarda akut koroner sendrom veya göğüs ağrısının diğer potansiyel olarak ciddi nedenlerinin tanısına yardımcı olması ve komplikasyonların tespit edilmesi için odaklanmış bir kardiyovasküler muayene başlangıçta yapılmalıdır (COR 1/ LEO C-EO).

İyi nöbetler…

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


blank
Ara
Yükleniyor..