Skip to content

Odaklanmış Abdominal Aorta Ultrasonografisi

ALiEM’den (www.aliem.com) sizin için seçtik.

Hedefler: Abdominal aort anevrizması için değerlendirme.

Prob (Transduser): Düşük frekanslı konveks prob.

Pencereler: Hedef diyaframadan başlayarak iliak arter bifufkasyonuna kadar tüm abdominal aortu görüntülemektir. Görüntüler transver ve longitudinal düzlemde alınmalıdır.

Görüntülenecek özel bölgeler:

AAA USG LAndmark
Şekil 1: Aort görüntülemede probun pozisyonları. Proksimal (A), Mid-aorta (B), Distal (C) ve Longitudinal (D)

 Normal referans ölçümler

  • Aortun dış duvardan dış duvara çapı <3 cm
  • İliak damarların bifurkasyonda dış duvardan dış duvara çapı < 1,5 cm

AAA’nın bulguları:

Genişlemiş aort >3 cm. Çoğu AAA fusiformdur ve infrarenal yerleşimlidir. SMA, görüntülemesi zor olan renal arterlere yakınlığından dolayı iyi bir yer belirleyicidir. AAA sıklıkla MUTLAKA anevrizmanın ölçümüne dahil edilmesi gereken bir mural trombüs barındırır.

6 cm aort anevrizması
Şekil 2: Mural trombüs içeren (asteriksler) 6 cm genişliğinde ölçülen aort anevrizması (aaa)

Transvers Görüntü:

Prob yönelimi transverstir ve prob işareti hastanın sağını göstermektedir.

  1.  Proksimal- Ksifoid prosesin hemen altında orta hatta
  2. Mid-aorta – Ksifoid proses ile umblikus arasında orta hatta
  3. Distal – Umblikusa yakın düzeyde orta hatta.
Proksimal aorta
Şekil 3:

Vena cava inferior, aorta, a. hepatica communis (yeşil ok) ve a. splenica(sarı ok) dallarına ayrılan truncus coeliacus’u (kırmızı oklar) içeren transvers görüntü. “Martı” görüntüsü de denir.

 

 

Kaudal proksimal aorta
Şekil 4:

Proksimal aortanın şekil 3’e göre daha kaudaldaki görüntüsü. İnferior vena cava (ivc), aorta (aort)-pembe renklerle gösterilmiş-, vertebra corpusunun anterior korteksi (sarı oklar), hiperekoik yağ dokusuyla çevrelenmiş (“mantle clock” belirtisi) superior mesenteric arter (yeşil ok ile gösterilmiş)

 

Longitudinal Görüntü:

Probun yönelimi longitudinaldir ve işareti hastanın başına doğrudur.

Longitudinal aorta
Şekil 5

 Abdominal aorta (kırmızı oklar), truncus coeliacus (sarı ok) ve superior mesenteric arteri (yeşil ok) gösteren Proksimal aortanın longitudinal görüntüsü.

 

İnceleme için çabalarken

Aortu bulamadınız mı?

Bol miktarda baskı uygulayarak bağırsak gazının yerini değiştirin – önemli olan hastanın ne kadarına tolere edeceği ve ne kadarının sizin görüntünüzü iyileştireceğidir. Vertebra korpusunun gölgesi bir yer belirleyici olabilir çünkü aorta korpusun üzerinde seyretmektedir. Derinlik ayarını vertebra görünene kadar artırın. Herhangi bir segmentten başlayabilir ve aortu proksimale ya da distale doğru inceleyebilirsiniz. Ayrıca proksimal aortayı bulmak için artmış derinlikle birlikte sağ üst kadran koronal görüntüsünü kullanarak (FAST incelemesindeki gibi) hastayı sola tarafına döndürebilir ya da karaciğeri pencere gibi kullanabilirsiniz.

Proksimal ya da mid-aortik segmenti taradığınızdan emin olamadınız mı?

Proksimal taramada truncus celiacus ve/veya süperiyor mezenterik arterin aortadan dallanması görülmelidir. Her ikisi de aortadan anteriyordan ayrılır trunkus celiacus martı görüntüsü ve SMA parlak ekojenik yağ görüntüsü olur. Mid-aortada bu görüntülerin hiçbiri olmaz.

Sıklıkla Yapılan Hatalar

Tüm damarı ölçmek yerine lümeni ölçmek. Abdominal aorta sıklıkla mural trombüs içerir, bu nedenle damarı dış duvarından dış duvarına ölçtüğünüze emin olun.

Aorta yerine IVC değerlendirmek. Aorta hastanın solundadır (ekranın sağında), daha kalın daha ekojenik duvarı vardır ve IVC damla şeklindeyken aortun transvers görüntüsü yuvarlaktır.

Tüm aortu görüntüleyememe – bir anevrizma varlığını dışlamak için diyafragmadan bifurkasyona kadar tüm aortu görüntülemelisiniz.

Aort diseksiyonu tanısı için ultrasona güvenmek. Aort diseksiyonu flebi görüntülenebilirken ve seri şekilde harekete geçmeyi gerektirirken, aort diseksiyonu flebinin ultrasonla görülmemesi aort disekdiyonunu dışlamaya yeterli değildir.

Kaynak

www.aliem.com

 

 

 

 

 

Bu Yazının Podcasti

Acilcinin Sesi

2 Yorumlar

  1. Hocam güzel ve öz olmuş, elinize sağlık. Torasik aorta diseksiyonu kısmını da bi ara el atayım diyorum, ne dersin veya beraber anlatalım. Bir de diseksiyon şüphesi olan hastalarda probu çok da fazla bastırmama taraftarıyım. Saygılarımla.

    • Odak pulsatil kitle olduğu için aort diseksiyonundan ayrı düşünüyorum. Bilirsiniz acilci ultrasonu bir cevap için kullanır. Hedef abdominal aort anevrizması için değerlendirmedir. Şüphe de batında pulsatil kitleyle oluşur. ALİEM’den seçerek çeviriyorum ve aslında sizin seriye destek amacındadır.


blank
Ara
Yükleniyor..