Skip to content

Adrenalin – [Ecza Dolabı]

Reklam

 

ADRENALİN 

 

 TANIM

 Adrenal medulladan salınan sempatomimetik bir hormondur.

 Etkileri: Alfa ve beta adrenerjik sistem stimülasyonu yaparak;

 •   Sistemik vazokonstrüksiyon
 •   Gastrointestinal relaksasyon
 •   Kardiyak stimülasyon
 •   Bronkodilatasyon ve serebral vazodilatasyon

 Alfa: KPR sırasında; kardiyopulmoner basıncı ve serebral perfüzyon basıncını arttırır.

 Beta: KPR sırasında; myokardiyal işte artış ve subendokardiyal perfüzyonu düşürmesi nedeniyle, bu etkinin güvenilirliği tartışmalıdır.  

 Etki Başlangıcı: S.C.yapıldığında 5. dk’da bronkodilatatör etki başlar ve 4 saat devam eder.

 Yarılanma Ömrü:  Adrenalin hormonunun; 2 dk. Dolaşımdaki adrenalinin; 1 dk.

 Atılım: İdrarla 

 

ENDİKASYON

 Acilde En sık: Kardiyak arrest  ve anaflaktoid reaksiyonlarda kullanılır.

 Acilde Ayrıca: Ağır astımda, semptomatik bradikardi / hipotansiyonda da kullanılır.

 

 UYGULAMA

 • Kardiyak Arrestte:

     -Her 3-5 dk’da bir 1 mg iv puşe (1:10000). (Sınıf 2b, KD A)

     -Damar yolu gecikirse; iv dozun 2-3 katı endotrakeal tüpten verilebilir (sınıf 2b, KD B) 10 cc SF ile sulandırılıp verildikten sonra 5 kez ventilasyon uygulanır.

     -Yenidoğan resusitasyonunda, endotrakeal adrenalin verilmesini destekleyen verilerin eksikliğinden dolayı, venöz yol açılır açılmaz, 0.05 – 0.1 mg iv uygulama yapılmalıdır (Sınıf 2a, KD C).

     -İntrakardiyak uygulama, 0.1 – 1 mg dozunda sol ventrikül boşluğuna yapılır. Bu yöntem çok tercih edilmez.

 • Anaflakside:

     -İ.M. form diğer tüm formlardan öncelikli tercihtir. Uyluk anterolateraline yapılır.

     -Anaflaktik şokta, iv yol varsa iv yol düşünülmesi mantıklı (Sınıf 2a, KD C) Ancak bu durum biraz tartışmalı olup Best BETs deki bir review bize her durumda IM yapmayı önermektedir .

     -0.3 – 0.5 mg im (1:1000) ya da 0.01 mg / kg dozunda (Erişkin: max:0.5 mg, çocuk: 0.3 mg)

     -İnfüzyon dozu: 1 mg adrenalin + 500 cc %5 Dextroz, 1 – 4 mcg / dk

 • Ağır Astımda:

     -0.01 mg / kg (1:1000),  20 dk aralıklarla 3 doza bölünerek, subkutan uygulanabilir.

     -İnhale β2-agonistlere göre avantajlı olduğunu gösteren bir kanıt yoktur.

 • Semptomatik Bradikardi / Hipotansiyonda:

     -2 – 10 mcg / dk infüzyon (Sınıf 2b, KD B)

     -Çocukta; 0.01 mg / kg  iv (1:10000’in 0.1 mL/kg’ı) ya da 0.1 mg / kg  endotrakeal tüp (1:1000’in 0.1 mL/kg’ı) (Sınıf 1, LOE B)

 

 GEBELİK – LAKTASYON

Gebelik Kategorisi: C

Emzirme: Süte  geçip geçmediği bilinmiyor

 

YAN ETKİ – TOKSİSİTE

 Yan Etki: Solgunluk, titreme, anksiyete, başağrısı, çarpıntı.

                  İntramüsküler yapılırsa STEMI!

 Toksisite: Yüksek doz ve hızlı perfüzyonda görülür.

                  *Yüksek doz kullanım ise β-bloker ve KKB ile zehirlenmelerde önerilir.

 Antidot: Yok

 

DİKKAT!

 *Genellikle bilinmeyen şey; i.v yoldan verirken 1:10000, diğer tüm yollardan verirken 1:1000’lik derişim kullanılmalı!

 *1:10000’lik Türkiye’de yok. O yüzden elimizdeki 1 mg 1:1000’lik derişimdeki adrenalini 10 cc SF ile sulandırdığımızda, istenen formatı elde etmiş oluruz !

 *Arrestte; her 3-5 dk’da bir, 1 amp adrenalini (1:1000) 10 cc’ye sulandırıp, iv puşe yapmalıyız!

 *Daha da önemlisi, bunu yaptıktan sonra, bir 10 cc SF’i de arkasından göndermeliyiz, yoksa adrenalinin büyük miktarı kanül içinde kalır!

 *Anaflakside ise; 1 amp adrenalini (1:1000) enjektöre çekip, sulandırmaya gerek olmadan,  0.3-0.5 cc’sini im yapmalıyız!

 *Adrenalin damar dışına çıkarsa, cilt nekrozu yapar!

 *Sodyum bikarbonatla birlikte, iv ya da tüp içinden aynı anda uygulanmamalı! Çünkü bunun gibi alkali çözeltiler, katekolaminleri inaktif hale getirir!

 *Yan etkiler nadirdir ama mutlaka monitörize verilmelidir (Sınıf 1, KD B)

 

KAYNAKLAR

 1.Drug portal (http://druginfo.nlm.nih.gov)
 2.Amerikan Kalp Derneği (AHA) 2010 Resusitasyon Klavuzu
 3.http://bestbets.org/bets/bet.php?id=1396

Not: Bu yazı sağlık profesyonellerine yöneliktir. Buradaki bilgilerden sağlık profesyoneli olmayanların faydalanması önerilmez, aksi durumda sonuçlarından sitemiz sorumlu değildir.

akamedika.istatistik
blank

Yazar

Ege Tıp mezunu ve Acil Tıp Hayranı. Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Tıp kliniğinin eş kıdemsiz asistanı. Acilci.Net’in, onu östrojen yetmezliğinden kurtarmak için canla başla çalışmaya hazır, çömez yazarı. Öğrenmek ve öğretmek delisi. Ekşisözlük okuru, yazarı. Kahvaltı gurusu, kedi dostu, kitap kurdu.

4 Yorumlar


blank
Yükleniyor..