Skip to content

AMİODARON İnfüzyonu

DOZ

İntravenöz infüzyon:

 • Yükleme tedavisi: Ortalama doz, 250 ml %5 Dekstroz çözeltisi içinde 5 mg/kg’dır. Bu doz, tercihen infüzyon pompası kullanılarak, 20 dakika-2 saatlik bir zaman dilimi içinde uygulanır ve 24 saatte 2 veya 3 kez tekrarlanır.
 • İdame tedavisi: Birkaç gün süreyle, 250 ml %5 Dekstroz çözeltisi içinde 10-20 mg/kg/gün (ortalama 24 saatte 600-800 mg, 24 saate en çok 1200 mg) olarak uygulanır.
 • Oral tedaviye geçiş: İnfüzyonun ilk gününden itibaren oral tedaviye başlanır (günde 3 kez 200 mg tablet). Bu doz günde 4, hatta 5 tablete kadar artırılabilir. Daha sonra intravenöz uygulama aşamalı olarak sonlandırılmalıdır.
 • İntravenöz enjeksiyon: Doz en az 3 dakikada uygulanan 5 mg/kg’dır. Aynı şırınga içinde hiçbir ilaçla karıştırılmamalıdır. Yalnızca, şoka dirençli ventriküler fibrilasyonun kardiyo-pulmoner resüsitasyonuyla sınırlı olmak kaydıyla, ilk doz olarak 300 mg (veya 5 mg/kg) amiodaron, 20 ml %5’lik dekstroz solüsyonu içinde seyreltilerek IV bolus enjeksiyon yoluyla uygulanabilir. Ventriküler fibrilasyonun devam etmesi halinde, 150 mg’lık (veya 2.5 mg/kg) ek bir IV dozun uygulanması düşünülebilir.

UYGULAMA ŞEKLİ

Ürünün formülasyonu nedeniyle ilaç, 500 ml içinde 2 ampulden daha düşük derişimde kullanılmamalıdır. Yalnızca izotonik glukoz (dekstroz) çözeltisi kullanılmalıdır. İnfüzyon çözeltisine başka hiçbir ürün eklenmemelidir​1​.

Önerilen konsantrasyon: 1-6 mg/ml’dir. >2 mg/ml konsantrasyonlar için santral hat gereklidir. 3 mg/mL’den yüksek konsantrasyonlar, yüksek periferik ven flebit insidansı ile ilişkilendirilmiştir. Ancak 2.5 mg/mL veya daha düşük konsantrasyonlar daha az tahriş edici görünmektedir. Amiodaron, santral venöz kateter kullanılmadıkça konsantrasyonlar 2 mg/mL’yi geçmemelidir​2​.

GEÇİMSİZLİK

PVC malzemeler veya DEHP (di (2-etilhekzil) ftalat) ile plastikleştirilmiş tıbbi araçların kullanımı, amiodaron enjeksiyonluk çözeltinin varlığında DEHP salımına neden olabilir. Hastanın DEHP’ye maruz kalma oranını en aza indirmek için, infüzyon öncesinde, nihai amiodaron seyreltiminin (≥2 saat infüzyonlarda), DEHP içermeyen donanım, -DEHP içermeyen PVC, poliolefinler (polietilen, polipropilen), cam vs. gibi- kullanılarak hazırlanması önerilir​1,3,4​.

            Amiodaron, bir polivinil klorür (PVC) kapta (% 10’dan az kayıp) D5W çözeltisi içinde 1 ila 6 mg/mL konsantrasyonlarda oda sıcaklığında 2 saate kadar ve poliolefin veya cam kapta 24 saate kadar (kayıpsız) stabildir​3​.

ÖZEL KULLANIM UYARILARI

 • Ciddi hipertansiyon ve dolaşım kollapsı gibi hemodinamik riskler nedeniyle, doğrudan İ.V. uygulama genellikle tavsiye edilmez; mümkün olduğunca intravenöz infüzyon tercih edilmelidir.
 • İntravenöz enjeksiyon sadece acil durumlar için saklanmalı ve alternatif tedaviler yetersiz kaldığı taktirde, koroner yoğun bakım ünitelerinde, sürekli elektrokardiyografik kontrol ve kan basıncı kontrolü altında kullanılmalıdır.
 • Ortalama doz 5 mg/kg’dır. Şoka dirençli ventriküler fibrilasyonun kardiyo-pulmoner resüsitasyon durumu dışında, enjeksiyon süresi asla 3 dakikadan az olmamalıdır. Birinci enjeksiyondan sonra (yalnızca bir ampul uygulanmış olsa bile) 15 dakikadan önce ikinci bir enjeksiyon yapılmamalıdır (geri dönüşümsüz kollaps riski).
 • Enjektabl amiodaron santral venöz yolla uygulanmalıdır. Periferik venöz yolla uygulama, yüzeyel flebit gibi lokal etkilere neden olabilir. Enjektabl amiodaron, yalnızca infüzyon şeklinde uygulanmalıdır​1​.

NOT: Amiodaron, ilaç etkileşimi, geçimsizlik, stabilite, doz ayarı ve yan etki izlemi açısından dikkatlice takip gerektiren bir etken maddedir. Burada sadece infüzyonuna ilişkin bilgiler verilmiştir. Dozlama konusunda diğer kaynaklarda farklı yükleme ve idame dozları ve yöntemleri belirtilmiştir. Fakat konsantrasyon-seyreltme, veriliş yolu ve hızı hususundaki bilgiler diğer kaynaklardaki bilgilerle uyumludur.  


KAYNAKLAR

 1. 1.
  CORDARONE 150 mg/3 ml IV Enjeksiyonluk Çözelti . TİTCK. Published November 15, 2020. Accessed November 15, 2020. https://titck.gov.tr/storage/Archive/2020/kubKtAttachments/enjkub.pdf_d1a6bdab-3ea2-4d69-ab07-6d39dfe463ec.pdf
 2. 2.
  AMIODARONE. globalrph. Published November 15, 2020. Accessed November 15, 2020. https://globalrph.com/dilution/amiodarone/
 3. 3.
 4. 4.

Bu Yazının Podcasti

Acilcinin Sesi

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


blank
Ara
Yükleniyor..