Skip to content

Yunus Emre Ayhan

Yunus Emre Ayhan

Yunus Emre Ayhan

2014 yılı İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunudur. Mezuniyetten sonra ikinci eczacılık, özel hastanede hastane eczacılığı görevlerinde bulunmuştur. 2019 yılında yine aynı üniversiteden Farmasötik Botanik alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. 2017 yılında Türkiye'de ilk defa yapılan Eczacılıkta Uzmanlik Sınavı'nı (EUS) kazanarak 2018 yılında Marmara Üniversitesi Klinik Eczacılık Abd'ye araştırma görevlisi olarak atanmış olup Marmara Ünlversitesi Pendik EAH'de klinik ortam eğitimlerini ve çesitli bilimsel çalışmaları sürdürmektedir. Bir klinik eczacı olarak ilaçlarla ilgili olası hataları en aza indirmek, akılcı ilaç kullanımını yerleşik hale getirmek, hastalara, yakınlarına ve tüm sağlık çalışanlarına ilaç konusunda en doğru ve guncel bilgiler ışığında yardimcı olabilmek gayretindedir.
İlaçlar
Yunus Emre Ayhan

LEVETİRASETAM İnfüzyonu

Genel Bilgiler Levetirasetam infüzyonu, oral uygulamanın geçici olarak mümkün olmadığı hastalar için alternatif olarak kullanılır. Levetirasetamın 4 günden daha

İlaçlar
Yunus Emre Ayhan

FUROSEMİD İnfüzyonu

Doz Ödem (örneğin, periferik, pulmoner, genel): Diüretik tedavisi almamış olanlarda (naive): IV: Başlangıç: Bir kez 20-40 mg, ardından gerektiği

Ecza Dolabı
Yunus Emre Ayhan

ESMOLOL İnfüzyonu

Giriş Sınıf II antiaritmik, antihipertansif, Beta-1 selektif beta-bloker ajandır. Perioperatif, postoperatif ya da kısa sürede etkili bir preparatla ventrikül

Ecza Dolabı
Yunus Emre Ayhan

DOBUTAMİN İnfüzyonu

Giriş 20 ml içerisinde 250 mg dobutamin bulunmaktadır. Dobutamin, organik kalp rahatsızlığı ya da kardiyak cerrahi işlemlerden sonra gelişebilen

Ecza Dolabı
Yunus Emre Ayhan

ADRENALİN İnfüzyonu

Seyreltme Nihai konsantrasyonu 1 mcg/mL olan bir adrenalin infüzyon solüsyonu sağlamak için 1000 mL %5 Dekstroz veya %5 Dekstroz+Sodyum

Ecza Dolabı
Yunus Emre Ayhan

NORADRENALİN İnfüzyonu

Seyreltme ve Uygulama 250-1.000 mL %5 glukoz içinde veya %0.9 sodyum klorür ve %5 glukoz karışımında (50/50) seyreltilerek IV

Ecza Dolabı
Yunus Emre Ayhan

PİPERASİLİN-TAZOBAKTAM İnfüzyonu

Seyreltme ve Uygulama İntravenöz İnfüzyon: Her bir 4.5 g flakon, seyrelticilerden birinin 10 ml’si ile sulandırılmalıdır. Sulandırılmış çözelti daha

Ecza Dolabı
Yunus Emre Ayhan

MEROPENEM İnfüzyonu

Dilüsyon ve Uygulama İnfüzyon çözeltisi, son konsantrasyon 1-20 mg/ml olacak şekilde % 0,9 Sodyum klorür veya Dekstroz ile hazırlanabilir.

Ecza Dolabı
Yunus Emre Ayhan

VANKOMİSİN İnfüzyonu

Genel Doz 6 saatte bir 500 mg veya 12 saatte bir 1 gramdır. Her bir dozu, 10 mg/dk veya