Skip to content

LEVETİRASETAM İnfüzyonu

Reklam

Genel Bilgiler

 • Levetirasetam infüzyonu, oral uygulamanın geçici olarak mümkün olmadığı hastalar için alternatif olarak kullanılır.
 • Levetirasetamın 4 günden daha uzun süreli intravenöz uygulanması ile ilgili deneyim yoktur.
 • Oral uygulamadan intravenöz uygulamaya veya intravenöz uygulamadan oral uygulamaya herhangi bir titrasyon yapılmaksızın doğrudan geçilebilir​1​.

Dilüsyon ve Uygulama

 • Önerilen doz mutlaka en az 100 ml geçimli seyreltici ile seyreltilerek 15 dakikalık intravenöz infüzyonla uygulanır​1–5​.
 • 15 mg/mL’lik nihai bir MAX konsantrasyonu aşmayınız​1,5​.

Geçimli olduğu seyrelticiler:

 – % 0,9 Sodyum klorür enjeksiyonluk çözelti
 – Enjeksiyonluk Laktatlı Ringer çözeltisi
–  %5 Dekstroz Enjeksiyonluk çözelti

Tablo 1: İnfüzyon çözeltisinin hazırlanması ve uygulanması

Renal Doz Ayarı

Tablo 2: Böbrek fonksiyon bozukluğu olan erişkin ve 50 kg’ ın üzerindeki adolesan hastalarda doz ayarlaması

blank
(1) Levetirasetam tedavisinin ilk günün de 750 mg’lık yükleme dozu önerilir.
(2) Diyalizi takiben 250-500 mg’lık ek doz önerilir​1–5​.

Artmış Renal Klirens (ölçülen üriner CrCl ≥130 mL/dakika/1.73 m2): Artmış renal klirens (ARC), organ disfonksiyonu olmayan ve normal serum kreatinin konsantrasyonları olan bazı kritik hastalarda meydana gelen bir durumdur. Bu hastaların yanı sıra travma sonrası (örn., travmatik beyin hasarı) veya majör cerrahiye başvuran genç hastalar (<55 yaş), sepsis, yanık veya hematolojik malignitesi olanlar da ARC için en yüksek risk altındadır. Bu hastalarda ARC varlığını doğrulamak için 8 ila 24 saatlik ölçülen idrar CrCl gereklidir.

 • IV formu, her 12 saatte; 1,5-2 g uygulanır​4​.

KAYNAKLAR

 1. 1.
  KEPPRA 500 mg / 5 ml konsantre infüzyon çözelti içeren flakon. KEPPRA 500 mg / 5 ml konsantre infüzyon çözelti içeren flakon. Published June 26, 2021. Accessed June 26, 2021. https://titck.gov.tr/storage/Archive/2021/kubKtAttachments/1_5bdd8d47-ccd2-4e23-a3a6-8c8d99a6c059.pdf
 2. 2.
  Gahart BL, Nazareno AR. Gahart’s 2021 Intravenous Medications: A Handbook for Nurses and Health Professionals. Elsevier; 2021.
 3. 3.
  KEPPRA ® LEVETIRACETAM. KEPPRA ® LEVETIRACETAM. Published June 26, 2021. Accessed June 26, 2021. https://globalrph.com/dilution/keppra-levetiracetam/
 4. 4.
 5. 5.
  Micromedex Drug Information: Levetiracetam. Micromedex Drug Information: Levetiracetam. Published June 26, 2021. Accessed June 26, 2021. https://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/PFDefaultActionId/evidencexpert.DoIntegratedSearch?navitem=topHome&isToolPage=true#

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


blank
Yükleniyor..