Skip to content

Dilüsyon ve Uygulama

İnfüzyon çözeltisi, son konsantrasyon 1-20 mg/ml olacak şekilde % 0,9 Sodyum klorür veya Dekstroz ile hazırlanabilir. Fakat bu çözeltilerdeki stabilitelerine dikkat edilmelidir. Dekstroz ile hazırlanan çözeltiler hemen kullanılmalıdır (Tablo 1).

blank
Tablo 1: Meropenem’in dilüsyon çözeltilerindeki stabilitesi​1​
 • IV uygulama, genellikle yaklaşık 15-30 dakika süren intravenöz infüzyon ile uygulanır.
 • Bolus uygulama: Alternatif olarak 1 g’a kadar olan dozlar yaklaşık 5 dakika süren intravenöz bolus enjeksiyon ile de verilebilir (0,5 g-10 ml’de- 3-5 dk,  1 g- 20 ml’de-3-5 dk). Yetişkinlerde 2 g’a dek olan dozların intravenöz bolus enjeksiyon ile uygulanmasını destekleyen kısıtlı güvenlilik verisi bulunmaktadır.
 • Genişletilmiş/Uzatılmış infüzyon uygulaması: 3 saat boyunca uygulayınız.

Not: Uzatılmış infüzyonlar kullanılıyorsa Meropenem’in sınırlı oda sıcaklığı stabilitesini göz önünde bulundurmalısınız​1–6​.


Kaynaklar

 1. 1.
  MOPEM 1 g IV enjeksiyonluk çözelti hazırlamak için toz. MOPEM 1 g IV enjeksiyonluk çözelti hazırlamak için toz. Published December 5, 2020. Accessed December 5, 2020. https://titck.gov.tr/storage/Archive/2019/kubKtAttachments/TITCK-MOPEM%201%20GR-UYGUN%20KUB.pdf_16a2ec2c-f504-489a-b578-f7b8989d7365.pdf
 2. 2.
  Gahart BL, Nazareno AR. Gahart’s 2018 Intravenous Medications: A Handbook for Nurses and Health Professionals. Elsevier Health Sciences. 37th ed. Elsevier; 2020.
 3. 3.
  MERONEM 1000 mg İ.V. Enjeksiyonluk Toz. MERONEM 1000 mg İ.V. Enjeksiyonluk Toz. Published December 5, 2020. Accessed December 5, 2020. https://titck.gov.tr/storage/Archive/2020/kubKtAttachments/yaynlanavakkbmeronem1000mg_60d6353e-8ad4-4d16-87d6-4eaea7b8041e.pdf
 4. 4.
  MEROPENEM. MEROPENEM. Published December 5, 2020. Accessed December 5, 2020. https://globalrph.com/dilution/meropenem-merrem/
 5. 5.
 6. 6.

Bu Yazının Podcasti

Acilcinin Sesi

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


blank
Ara
Yükleniyor..