Skip to content

PİPERASİLİN-TAZOBAKTAM İnfüzyonu

Reklam

Seyreltme ve Uygulama

İntravenöz İnfüzyon: Her bir 4.5 g flakon, seyrelticilerden birinin 10 ml’si ile sulandırılmalıdır. Sulandırılmış çözelti daha sonra aşağıda verilen intravenöz seyrelticilerin bir tanesi ile istenilen hacme (örn. 50 ml ila 150 ml) seyreltilebilir:

 • %0,9 enjeksiyonluk sodyum klorür
 • Enjeksiyonluk su**
 • %5 Dekstroz
 • Bu çözücüler dışında herhangi bir çözücü ile seyreltilmemelidir.

** Her bir doz için önerilen maksimum enjeksiyonluk su hacmi 50 ml’dir.

İntravenöz infüzyonla en az 30 dakikada uygulanmalıdır​1​. Uzamış infüzyon uygulaması için 4 saatte uygulanır​2,3​.

Not:

 • Laktatlı ringer çözeltileri ile geçimsizlik uyarıları bulunan müstahzarları vardır. Genel olarak önerilen seyrelticiler yukarıda listelenmiştir.
 • Farklı müstahzarlarda değişik miktarlarda olmak üzere 9,39-11,36 mEq sodyum içerir​1​.

Kaynaklar

 1. 1.
  TAZOPER 4.5 g IV enjeksiyonluk liyofilize toz içeren flakon. TAZOPER 4.5 g IV enjeksiyonluk liyofilize toz içeren flakon. Published December 6, 2020. Accessed December 6, 2020. https://titck.gov.tr/storage/Archive/2020/kubKtAttachments/temiz-kub.pdf_1c8e5abe-c946-4221-83fb-96788843e31f.pdf
 2. 2.
  Piperacillin and tazobactam: Drug information. Piperacillin and tazobactam: Drug information. Published December 6, 2020. Accessed December 6, 2020. https://www.uptodate.com/contents/piperacillin-and-tazobactam-drug-information?search=piperacillin%20tazobactam&source=panel_search_result&selectedTitle=1~104&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1#F210382
 3. 3.
  Gahart BL, Nazareno AR. Gahart’s 2021 Intravenous Medications: A Handbook for Nurses and Health Professionals. Elsevier Health Sciences. 36th ed. Elsevier; 2020.

akamedika.istatistik
blank

Yazar

2014 yılı İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunudur. Mezuniyetten sonra ikinci eczacılık, özel hastanede hastane eczacılığı görevlerinde bulunmuştur. 2019 yılında yine aynı üniversiteden Farmasötik Botanik alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. 2017 yılında Türkiye’de ilk defa yapılan Eczacılıkta Uzmanlik Sınavı’nı (EUS) kazanarak 2018 yılında Marmara Üniversitesi Klinik Eczacılık Abd’ye araştırma görevlisi olarak atanmış olup Marmara Ünlversitesi Pendik EAH’de klinik ortam eğitimlerini ve çesitli bilimsel çalışmaları sürdürmektedir. Bir klinik eczacı olarak ilaçlarla ilgili olası hataları en aza indirmek, akılcı ilaç kullanımını yerleşik hale getirmek, hastalara, yakınlarına ve tüm sağlık çalışanlarına ilaç konusunda en doğru ve guncel bilgiler ışığında yardimcı olabilmek gayretindedir.

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


blank
Yükleniyor..