Skip to content

PİPERASİLİN-TAZOBAKTAM İnfüzyonu

Reklam

Seyreltme ve Uygulama

İntravenöz İnfüzyon: Her bir 4.5 g flakon, seyrelticilerden birinin 10 ml’si ile sulandırılmalıdır. Sulandırılmış çözelti daha sonra aşağıda verilen intravenöz seyrelticilerin bir tanesi ile istenilen hacme (örn. 50 ml ila 150 ml) seyreltilebilir:

 • %0,9 enjeksiyonluk sodyum klorür
 • Enjeksiyonluk su**
 • %5 Dekstroz
 • Bu çözücüler dışında herhangi bir çözücü ile seyreltilmemelidir.

** Her bir doz için önerilen maksimum enjeksiyonluk su hacmi 50 ml’dir.

İntravenöz infüzyonla en az 30 dakikada uygulanmalıdır​1​. Uzamış infüzyon uygulaması için 4 saatte uygulanır​2,3​.

Not:

 • Laktatlı ringer çözeltileri ile geçimsizlik uyarıları bulunan müstahzarları vardır. Genel olarak önerilen seyrelticiler yukarıda listelenmiştir.
 • Farklı müstahzarlarda değişik miktarlarda olmak üzere 9,39-11,36 mEq sodyum içerir​1​.

Kaynaklar

 1. 1.
  TAZOPER 4.5 g IV enjeksiyonluk liyofilize toz içeren flakon. TAZOPER 4.5 g IV enjeksiyonluk liyofilize toz içeren flakon. Published December 6, 2020. Accessed December 6, 2020. https://titck.gov.tr/storage/Archive/2020/kubKtAttachments/temiz-kub.pdf_1c8e5abe-c946-4221-83fb-96788843e31f.pdf
 2. 2.
  Piperacillin and tazobactam: Drug information. Piperacillin and tazobactam: Drug information. Published December 6, 2020. Accessed December 6, 2020. https://www.uptodate.com/contents/piperacillin-and-tazobactam-drug-information?search=piperacillin%20tazobactam&source=panel_search_result&selectedTitle=1~104&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1#F210382
 3. 3.
  Gahart BL, Nazareno AR. Gahart’s 2021 Intravenous Medications: A Handbook for Nurses and Health Professionals. Elsevier Health Sciences. 36th ed. Elsevier; 2020.

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


blank
Yükleniyor..