Skip to content
Reklam

NORADRENALİN İnfüzyonu

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on linkedin

Bu yazının Podcast Seslendirmesi

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on linkedin

Yunus Emre Ayhan

2014 yılı İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunudur. Mezuniyetten sonra ikinci eczacılık, özel hastanede hastane eczacılığı görevlerinde bulunmuştur. 2019 yılında yine aynı üniversiteden Farmasötik Botanik alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. 2017 yılında Türkiye'de ilk defa yapılan Eczacılıkta Uzmanlik Sınavı'nı (EUS) kazanarak 2018 yılında Marmara Üniversitesi Klinik Eczacılık Abd'ye araştırma görevlisi olarak atanmış olup Marmara Ünlversitesi Pendik EAH'de klinik ortam eğitimlerini ve çesitli bilimsel çalışmaları sürdürmektedir. Bir klinik eczacı olarak ilaçlarla ilgili olası hataları en aza indirmek, akılcı ilaç kullanımını yerleşik hale getirmek, hastalara, yakınlarına ve tüm sağlık çalışanlarına ilaç konusunda en doğru ve guncel bilgiler ışığında yardimcı olabilmek gayretindedir.

Seyreltme ve Uygulama

250-1.000 mL %5 glukoz içinde veya %0.9 sodyum klorür ve %5 glukoz karışımında (50/50) seyreltilerek IV infüzyon şeklinde uygulanır. Tuzsuz diyet uygulanan hastalarda yalnız %5 glukoz çözeltisi içinde seyreltilir. Glukoz çözeltisi norepinefrinin, L-norepinefrin’e oksidasyonunu önlemek amacıyla kullanılır. Dekstroz içermeyen NS solüsyonunda uygulanması tavsiye edilmez.

Dilüsyonun derecesi klinik hacim gereksinimlerine bağlıdır. Eğer, birim zamanda aşırı dozda presör ajan içeren bir akış hızı için sıvının (dekstroz) yüksek hacimleri gerekliyse, 4 mikrogram/ml’den daha seyrek bir çözelti kullanılmalıdır. Öte yandan, sıvının yüksek hacimleri istenmediği zaman, 4 mikrogram/ml’den daha yüksek bir konsantrasyon gerekli olabilir.

Reklam

NOT: Uygulama hızı “mikrogram/kg/dakika” şeklinde ifade edilir.

Enjeksiyon bölgesi

Bir infüzyon pompası aracılığıyla sürekli infüzyon şeklinde uygulayınız. Kullanmadan önce seyreltiniz. Santral hat ile uygulanması tercih edilir. Santral hat yoksa, kısa bir süre için (<72 saat) proksimal bir bölgeye (antekübital fossa, el, el bileğinden kaçının) geniş bir damara yerleştirilen periferik IV kateter yoluyla uygulanabilir. Alt ekstremite bölgesindeki venlere enjeksiyondan kaçınılmalıdır​1–5​.

Önlemler

 • Tam kan veya plazma, ayrı bir IV hat ile verilmelidir. Y-tüp bağlantısı ile verilebilir.
 • Yaşlılarda ve periferik vasküler hastalığı veya iskemik kalp hastalığı olanlarda dikkatli olunuz.
 • Alerjisi olan hastalarda dikkatli olunuz; bazı formülasyonlar sülfit içerir.
 • Hasta kendi KB’sini koruyana kadar tedaviye devam edilebilir.
 • İnfüzyonların aniden durdurulmasından kaçınarak dozu kademeli olarak azaltılmalıdır

İzlem

 • İstenen seviyede stabilize olana kadar KB’yi her 2 dakikada bir kontrol ediniz.
 • Daha sonra tedavi sırasında her 5 dakikada bir kontrol ediniz.
 • Hipertansiyondan kaçınınız.
 • Hipovolemiyi gözlemleyin ve sıvıları hemen replase ediniz. Acil bir durumda, norepinefrin, sıvı replasmanı yapılmadan önce hipovolemik bir durumda da etkili olabilir.
 • Akış hızını ve enjeksiyon bölgesini sürekli kontrol ediniz.
 • Ciddi doku nekrozuna ve kangrene neden olur. Çevreleyen dokuya ekstravazasyonu önlemek için seçilen büyük damara en az 6 inç uzunluğunda plastik bir IV kateter veya benzer bir intravasküler cihaz yerleştiriniz​1​.

Kaynaklar

 1. 1.
  Gahart BL, Nazareno AR. Gahart’s 2021 Intravenous Medications: A Handbook for Nurses and Health Professionals. 37th ed. Elsevier; 2021.
 2. 2.
 3. 3.
  NOREPINEPHRINE – LEVOPHED ®. NOREPINEPHRINE – LEVOPHED ®. Published January 3, 2021. Accessed January 3, 2021. https://globalrph.com/dilution/norepinephrine-levophed/
 4. 4.
  Norepinephrine (noradrenaline): Drug information. Norepinephrine (noradrenaline): Drug information. Published January 3, 2021. Accessed January 3, 2021. https://www.uptodate.com/contents/norepinephrine-noradrenaline-drug-information?search=norepinephrine&source=panel_search_result&selectedTitle=1~148&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1
 5. 5.
  STERADİN 4mg/4ml IV İnfüzyon İçin Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul. STERADİN 4mg/4ml IV İnfüzyon İçin Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul. Published January 3, 2021. Accessed January 3, 2021. https://titck.gov.tr/storage/kubKtAttachments/ede1a3a433995.pdf

Reklam

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Reklam
Reklam