Skip to content

Giriş

Sınıf II antiaritmik, antihipertansif, Beta-1 selektif beta-bloker ajandır. Perioperatif, postoperatif ya da kısa sürede etkili bir preparatla ventrikül hızının hızlı kontrolünün istendiği diğer acil girişim gereken durumlarda ortaya çıkan atriyal fibrilasyon ya da atriyal flutter durumlarında endikedir. Kısa süreli kullanıma yöneliktir.

Endikasyonlar

 • İntraoperatif ve postoperatif taşikardi ve/veya hipertansiyon
 • Supraventriküler taşikardi veya kompanse olmamış sinüs taşikardisinin tedavisinde
 • Hipertansif acil durumlar (off-label kullanım)
 • Elektrokonvülsif tedavi (off-label kullanım)
 • Tirotoksikoz veya tiroid fırtınası (off-label kullanım)
 • Ventriküler taşikardi (off-label kullanım)

Doz ve Uygulama Hızı

Esmolol içeren preparatlar, infüzyon için hazır karışım torbalar şeklinde bulunmaktadır. Kullanıma hazır bir çözelti olduğundan, seyreltilmeden intravenöz yoldan kullanılır.

Supraventriküler taşikardi veya kompanse olmamış sinüs taşikardisinin tedavisinde devamlı intravenöz infüzyonla yükleme dozu ile birlikte veya yükleme dozu olmaksızın uygulanır. İstenilen ventriküler yanıta göre ilave yükleme dozları ve/veya idame infüzyonun (basamaklı dozlama) titrasyonu gerekli olabilir.

Tablo 1-Basamaklı Dozlama

Adımİşlem
1Opsiyonel yükleme dozu (500 mikrogramlkg 1 dk içinde), sonra 4 dk süreyle 50 mikrogram/kg/dk
2Gerekliyse opsiyonel yükleme dozu, 4 dk süreyle 100 mikrogramlkg/dk
3Gerekliyse opsiyonel yükleme dozu, 4 dk süreyle 150 mikrogram/kg/dk
4Gerekliyse, doz 200 mikrogramlkg/dk’ya çıkarılır

Yükleme dozu uygulanmadığı durumlarda sabit konsantrasyonda uygulanan esmololün farmakokinetik ve farmakodinamik açıdan sabitlenmiş konsantrasyonlarına kararlı durum) yaklaşık 30 dakikada ulaşılmaktadır. Etkili idame dozu, devamlı ve basamaklı dozlama için 25 mikrogramlkg/dk kadar düşük dozların yeterli olmasına karşın 50-200 mikrogramlkg/dk’dır. 200 mikrogram/kg/dk’dan yüksek dozlar, etkisini azaltarak kalp atış hızında küçük bir artışa sebep olmakta ve advers reaksiyonların oranını arttırmaktadır. İdame infüzyon 48 saate kadar devam ettirilebilir.

Alternatif ilaçlara geçiş

Hastalarda kalp hızında yeterli kontrol ve stabil bir klinik tablo sağlandıktan sonra alternatif antiaritmik ilaçlara geçiş yapılabilir. Esmolol tedavisinden alternatif ilaçlara geçileceği zaman hekim seçilen alternatif ilacın kullanma talimatlarını dikkatli şekilde incelemeli ve Esmolol dozunu aşağıdaki şekilde azaltmalıdır:

 • Alternatif ilacın ilk dozundan sonraki 30 dakika içerisinde Esmolol infüzyon hızı yarıya (%50) düşürülür.
 • Alternatif ilacın ikinci dozunun uygulanmasından sonra hastanın yanıtı izlenir ve ilk saatte yeterli kontrol sağlanırsa Esmolol infüzyonu kesilir​1–3​.

Kaynaklar

 1. 1.
  BREVIBLOC PREMIKS 10 mg/mL infüzyon için çözelti. BREVIBLOC PREMIKS 10 mg/mL infüzyon için çözelti. Published January 30, 2021. Accessed January 30, 2021. https://titck.gov.tr/storage/kubKtAttachments/P6WpJly62O5Zo.pdf
 2. 2.
 3. 3.
  Gahart BL, Nazareno, AR. Gahart’s 2021 Intravenous Medications: A Handbook for Nurses and Health Professionals. Elsevier Health Sciences. 37th ed. Elsevier; 2021.

Bu Yazının Podcasti

Acilcinin Sesi

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


blank
Ara
Yükleniyor..