Skip to content

Büşra Sapmaz

Büşra Sapmaz

Büşra Sapmaz

Acil Tıbbı kendisine sevdiren Ege'den uzmanlığını almıştır. Okumayı ve öğrendiklerini paylaşmayı sever. Özellikle, kritik hasta bakımı ve toksikoloji ilgi alanları arasındadır.
Havayolu
Büşra Sapmaz

Acil Serviste Deksmedetomidin Kullanımı

Acil servis pratiğimizde sedasyon ve analjezi önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenle yoğun bakımlarda sıklıkla kullanılan ve acil serviste

Enfeksiyon
Büşra Sapmaz

Acil Serviste Tüberküloza Yaklaşım

60 yaşında erkek hasta, son haftalarda halsiz hissetme ve ateş yüksekliği ile başvurdu. Ara ara olan öksürük, gece terlemesi

Nefroloji
Büşra Sapmaz

Acil Serviste Hematüriye Yaklaşım

Hematüri, acil servise doğrudan bir başvuru sebebi olabildiği gibi bazen rastlantısal olarak karşımıza çıkabilen bir durumdur. Asemptomatik hastalarda prevalansı

Tıp Tarihi
Büşra Sapmaz

Safiye Ali, Türkiye’nin İlk Kadın Hekimi

Safiye Ali, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kadın tıp doktoru ve tıp eğitimcisi olmasının yanı sıra yaşadığı dönemde filizlenen Feminist hareketin

deprem
Afet Tıbbı
Büşra Sapmaz

Deprem ve Crush Sendromu

Seferihisar açıklarında 30 Ekim’de meydana gelen deprem sonrasında yaşananlar bir ömür boyunca hafızalarımızda yer edecek. Depreme hastanede yakalanan bir

Atriyal Fibrilasyon
ESC Kılavuzları
Büşra Sapmaz

Atriyal Fibrilasyon ESC 2020

Bu yazıda, Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC) ve Avrupa Kardiyo-Torasik Cerrahi Derneği (EACTS) işbirliğiyle geliştirilen atriyal fibrilasyonun tanı ve yönetimi

hipertansiyon
Dahili Bilimler
Büşra Sapmaz

Hipertansiyon

Uluslararası Hipertansiyon Derneği tarafından Haziran ayında yayımlanan global hipertansiyon uygulama kılavuzları ışığında hipertansiyonun tanımı, hipertansif acillerin yönetimi ve kullanılan