Skip to content

Beta-Blokör ve Kalsiyum-Kanal Blokörü Toksisitesi

Reklam

İlgili Ajanlar

Beta-blokörler: Atenolol, metoprolol, propranolol, sotalol.

Kardioselektif kalsiyum-kanal blokörleri: Verapamil ve diltiazem.

EKG Üzerine Etkileri

 • Sinus bradikardisi.
 • 1. , 2. , 3. Derece AV blok.
 • Nodal bradikardi.
 • Ventriküler bradikardi.

Uzamış PR aralığı beta blokör ya da kalsiyum kanal blokör toksisitesinin erken bulgusu olabilir – belirgin bradikardi yokluğunda bile.

Özellikli Ajanlar

Beta blokörlerden ikisinin önemli ek toksik etkileri mevcuttur:

 • Propranolol, miyokardiyal ve santral sinir sistemi hızlı sodyum kanal blokajına bağlı olarak, doz aşımı durumunda beta blokörden çok trisiklik antidepresan gibi davranır. Propranolol toksisitesi, koma, nöbet, hipotansiyon ve ventriküler aritmilerin habercisi olan, QRS genişlemesi ve aVR’de pozitif R’ dalgası (sodyum kanal blokajı bulguları) ile ilişkilidir.
 • Sotalol, doz aşımı durumunda, miyokardiyal potasyum kanallarını bloke ederek QT uzamasına ve Torsades de Pointes’e sebep olur.

EKG Örnekleri

Örnek 1

Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library

1.Derece AV blok ile birlikte sinüs bradikardisi:

 • Kalp hızı 45 vuru/dakika.
 • PR aralığı 240 ms.

Bu tip EKG paterni yaygın olarak beta bloker / kalsiyum kanal bloker zehirlenmesinin erken dönemlerinde görülmektedir.

Örnek 2

Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library

Yavaş nodal ritim:

 • 30 vuru/dakika hızında düzenli ritim.
 • Dar QRS kompleksleri.
 • Görünür P dalgası yok.

Örnek 3

Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library

Tam kalp bloğu:

 • Sinus ritmi – P dalgaları yaklaşık 90 vuru/ dakika hızında görülmekte .
 • 3. derece kalp bloğu – P dalgaları ve QRS kompleksleri arasında ilişki yok.
 • Sağ dal bloğu morfolojisinde yavaş kaçış ritmi (30 vuru/dak) – bu ventriküler kaçış ritmi ya da sağ dal bloklu yavaş nodal ritm olabilir.

Örnek 4 – Sotalol zehirlenmesi

Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library

Bu EKG sotalol doz aşımının başlıca özelliklerini göstermektedir:

 • Sinus bradikardisi.
 • Çok uzun QT aralığı (≈600 ms).

Örnek 5 – Propranolol zehirlenmesi

flecainide-overdose
kaynak: lifeinthefastlane.com – ECG library

Bu EKG propranolol doz aşımının başlıca özelliklerinden bir kısmını göstermektedir:

 • 1. derece AV blok.
 • Sodyum kanal blokajı belirtileri : QRS genişlemesi (>100 ms) ve aVR’de pozitif R’ dalgası (> 3mm).

Önemli: normalde propranolol doz aşımında kalp hızı daha yavaş olur (bu esasen flekainid – bir diğer sodyum kanal bloke eden ajan – zehirlenmesine ait bir EKG’dir).

Yazar Katkıları

Metin: Ed Burns

EKG’ler: Ed Burns

Çeviri: Melis Efeoğlu

Sayfa Düzenleme: Haldun Akoğlu

Destekleyenler

Bu ve benzeri sayfalarda yer alan içerik Lifeinthefastlane.com Global FOAMed Portalının EKG Kütüphanesi ve A’dan Z’ye EKG Tanıları kısımlarından çevrilmiştir. Bu vesileyle Acil Tıp eğitiminin yeni çağı olarak nitelendirirebileceğimiz FOAM hareketine katkıları ve bu yoldaki şevkleri için Lifeinthefastlane.com eş-editörleri Dr. Chris Nickson ve Dr. Mike Cadogan’a teşekkürü bir borç biliriz.

This page is translated as is from the ECG Library and A to Z by Diagnosis series of Global FOAMed Portal Lifeinthefastlane.com into Turkish. We would like to thank Lifeinthefastlane.com Co-editors Dr. Chris Nickson and Dr. Mike Cadogan for their enthusiasm and contribution to the new era of Emergency Medicine Education. Viva la FOAM!

Referanslar

 • Murray L, Daly F, Little M, Cadogan M. Toxicology Handbook (second edition). Elsevier, 2011.

LITFL

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


blank
Yükleniyor..