Skip to content

De Winter T Dalgaları ve LAD tıkanıklığı

De Winter T Dalgalarının Klinik Önemi

 • De Winter T dalgalı EKG paterni belirgin ST segment elevasyonu olmaksızın var olan anterior STEMI ekivalanıdır.
 • Anahtar tanısal özellikler, prekordiyal derivasyonlarda ST depresyonu ve sivri T dalgalarını içerir.
 • De Winter paterni akut LAD tıkanıklıklarının ≈%2’sinde görülmekte ve klinisyenler tarafından az tanınmaktadır.
 • Bu yüksek riskli EKG paterninine aşina olunmaması, morbidite ve mortalite üzerine beraberinde negatif etkiler ile birlikte yetersiz tedaviye yol açabilir (ör. kateter laboratuarının erkenden aktive edilememesi).

Özet

 • De Winter EKG paterni ilk defa, akut LAD tıkanıklığı olan 1532 hastanın 30’unda (vakaların %2’si) bu EKG paternini gözlemleyen De Winter ve Wellens tarafından 2008 yılında yayınladıkları vaka serileri ile raporlanmıştır.
 • Verounden ve arkadaşları bu bulguyu 2009 vaka serilerinde tekrarlamıştır. LAD’ye PKG ihtiyacı olan 1890 hastanın 35’inde De Winter paterni gözlemlemişlerdir (vakaların %2’si). De Winter EKG paterni olan hastalar, klasik STEMI paternine sahip olanlara göre, daha genç, erkek ve daha yüksek hiperkolesterolemili olma eğilimindedir.
 • Günümüzde, De Winter EKG paterninin akut LAD tıkanıklığını tahmin etme yönünde son derece başarılı olduğunu ileri süren kanıtlar giderek artmaktadır.
 • Hatta bazı otörler, De Winter paterninin STEMI ekivalanı olarak kabul edilmesini ve göğüs ağrısı ile bu EKG paternine beraber sahip olan hastalarda PKG ya da tromboliz ile acil reperfüzyon tedavisine başlanması gerektiğini ileri sürmektedir.

Tanı Kriterleri

 • Prekordiyal derivasyonlarda yüksek, çıkıntılı, simetrik T dalgaları.
 • Prekordiyal derivasyonlarda J noktasında >1 mm yukarı eğimli ST segment depresyonu.
 • Prekordiyal derivasyonlarda ST elevasyonu yokluğu.
 • aVR’de ST segment elevasyonu (0.5 mm-1 mm).
 • Normal STEMI morfolojisi De Winter paterninden önce veya sonra gelebilir.

 

De Winter paternine ait ilk bildiriler, sebep olan arter açılmadan EKG’nin değişmediğini ileri sürmektedir. Sonrasında, De Winter paterninin STEMI’den evrildiği, veya klasik anterior STEMI’ye evrildiği vakalar da bildirilmiştir.

Örnek EKG’ler

Örnek 1
De winter T dalgaları
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library

De Winter T dalgaları

 • Prekordiyal derivasyonlarda yukarı eğimli ST depresyonu (J noktasında >1 mm).
 • İzoelektrik hattın altından başlayan çıkan kolu ile birlikte sivri anterior (V2-V6) T dalgaları.
 • aVR’de > 0.5 mm hafif ST elevasyonu.

aVL’de hafif ST elevasyonu ve DIII ve aVF’de resiprokal değişiklik ile birlikte biraz lateral katılım da mevcut. Bu birinci diagonal dalın proksimalinde meydana gelen LAD tıkanıklığı ile uyumlu.

Örnek 2
De winter T dalgaları
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library

De Winter T dalgaları

 • Prekordiyal derivasyonlarda yukarı eğimli ST depresyonu (J noktasında >1 mm).
 • İzoelektrik hattın altından başlayan çıkan kolu ile birlikte sivri anterior (V2-V6) T dalgaları.
 • aVR’de > 0.5 mm hafif ST elevasyonu.
Örnek 3
De winter T dalgaları
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library

De Winter T dalgaları

 • Prekordiyal derivasyonlarda yukarı eğimli ST depresyonu (J noktasında >1 mm).
 • İzoelektrik hattın altından başlayan çıkan kolu ile birlikte sivri anterior (V2-V6) T dalgaları.
 • aVR’de > 0.5 mm hafif ST elevasyonu.

De Winter T dalgaları hakkında fazlasını Dr Smith’in EKG bloğunda okuyabilirsiniz.

Örnek 4
De winter T dalgaları
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library

Bu mükemmel EKG, de Winter T dalgaları ile anterior STEMI özelliklerini birlikte göstermektedir – nihayetinde hastada akut proksimal LAD tıkanıklığı olduğu ortaya çıkmıştır.

 • V3-6’da yukarı eğimli ST depresyonu ve sivri T dalgaları (de Winter T dalgaları).
 • Birinci diagonal dalın proksimalinde meydana gelen LAD tıkanıklığı ile uyumlu olarak, inferior resiprokal değişiklik ile birlikte, septal ve yüksek lateral derivasyonlarda ST elevasyonu.

Yazar Katkıları

Metin: Mat Goebel, Ed Burns

EKG’ler: Mat Goebel, Steve Smith, Jennifer Davidson

Çeviri: Melis Efeoğlu

Sayfa Düzenleme: Haldun Akoğlu

Destekleyenler

Bu ve benzeri sayfalarda yer alan içerik Lifeinthefastlane.com Global FOAMed Portalının EKG Kütüphanesi ve A’dan Z’ye EKG Tanıları kısımlarından çevrilmiştir. Bu vesileyle Acil Tıp eğitiminin yeni çağı olarak nitelendirirebileceğimiz FOAM hareketine katkıları ve bu yoldaki şevkleri için Lifeinthefastlane.com eş-editörleri Dr. Chris Nickson ve Dr. Mike Cadogan’a teşekkürü bir borç biliriz.

This page is translated as is from the ECG Library and A to Z by Diagnosis series of Global FOAMed Portal Lifeinthefastlane.com into Turkish. We would like to thank Lifeinthefastlane.com Co-editors Dr. Chris Nickson and Dr. Mike Cadogan for their enthusiasm and contribution to the new era of Emergency Medicine Education. Viva la FOAM!

Referanslar

 1. de Winter R, Verouden N, Wellens H, Wilde A. A new ECG sign of proximal LAD occlusion. N Engl J Med 2008;359:2071–3.
 2. Goebel M, Bledsoe J, Orford JL, Mattu A, Brady WJ. A new ST-segment elevation myocardial infarction equivalent pattern? Prominent T wave and J-point depression in the precordial leads associated with ST-segment elevation in lead aVr. Am J Emerg Med. 2014 Mar;32(3):287
 3. Verouden NJ, Koch KT, Peters RJ, et al. Persistent precordial “hyperacute” T-waves signify proximal left anterior descending artery occlusion. Heart 2009;95:1701–6.
 4. Zhang Z, Nikus K, Sclarovsky S. Prominent precordial T waves as a sign of acute anterior myocardial infarction: electrocardiographic and angiographic correlations. J Electrocard 2011;44:533–7.
 5. Fesmire F,Hennings J. A new electrocardiographic criteria for emergent reperfusion therapy. Am J Emerg Med 2012;30:994–1000.
 6. Birnbaum Y, Bayes de Luna A, Fiol M, et al. Common pitfalls in the interpretation of electrocardiograms from patients with acute coronary syndromes with narrow QRS: a consensus report. J Electrocard 2012;45:463–75.
 7. Lawner B, Nable J, Mattu A. Novel patterns of ischemia and STEMI equivalents. Emerg Card Care 2012;30:591–9.
 8. Gorgels A. ST-elevation and non–ST-elevation acute coronary syndromes: should the guidelines be changed? J Electrocard 2013;46:318–23.
 9. Rokos I, French W, Mattu A, et al. Appropriate cardiac cath lab activation: optimizing electrocardiogram interpretation and clinical decision-making for acute ST-elevation myocardial infarction. Am Heart J 2010;160:995–1003.

LITFL

Bu Yazının Podcasti

Acilcinin Sesi

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


blank
Ara
Yükleniyor..