Skip to content
Reklam

Elektrokardiyografik Özellikler

EKG’de digoksin etkisinden şunların varlığında bahsedilebilmektedir:

 • Karakteristik “sagging” (sarkma) görüntüsü ile birlikte aşağı dönük ST depresyonu (aşağıya bakınız).
 • Yassılaşmış, ters dönmüş veya bifazik T dalgaları.
 • Kısalmış QT aralığı.

 

Digoksin etkisinin diğer özellikleri:

 • PR aralığında 240 ms’ye kadar olan hafif uzama (artmış vagal tonusa bağlı).
 • Belirgin U dalgaları.
 • T dalgasının son kısmında sivrileşme.
 • J nokta çökmesi (genellikle uzun R dalgaları olan derivasyonlarda).

QRS kompleksi / ST segmenti morfolojisi basıklaşmış (slurred), sarkan (sagging), çukurlaşmış (scooped) gibi çeşitli şekillerde tanımlanmakta ve “ters tik”, “hokey sopası” veya (kişisel favorim) “salvador dali bıyığı”nı andırmaktadır.

blank
Kaynak : lifeinthefastlane.com ECG Library

 

En yaygın T dalga anormalliği başında negatif sapma ve sonunda pozitif sapma ile birlikte bifazik T dalgasıdır. Bu genellikle dominant R dalgası olan derivasyonlarda görülmekedir (ör. V4-6). T dalgasının ilk bölümü tipik olarak çökmüş ST segmentinin devamı şeklindedir. Sondaki pozitif defleksiyon pik yapmış olabilir, veya üzerine gelmiş belirgin U dalgası olabilir.

Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library

Mekanizma

 • Digoksinin terapotik dozlarında görülen EKG’de digoksin etkisi bulguları şunlara bağlıdır:
 • Atriyum ve ventrikül refrakter periodlarında kısalma – ST segmentlerini, T dalgaları ve U dalgalarını etkileyen sekonder repolarizasyon anormallikleri ile birlikte kısa QT intervali oluşturur.
 • AV düğümde artmış vagal etki  – uzamış PR aralığına neden olur.

Önemli. EKG’de digoksin etkisi varlığı digoksin toksisitesi belirteci değildir. Sadece hastanın digoksin kullandığını gösterir.

EKG Örnekleri

(Üzerlerine tıklayarak büyütebilirsiniz)

Örnek 1

Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library

Digoksin etkisi:

 • Bu, digoksin etkisinin ST segment sarkması ve T dalgalarının Salvador Dali bıyığı görünümünü aldığı klasik tablosudur.

Örnek 2

Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library

Digoksin etkisi:

 • Sarkık ST segmentleri V4-6, I ve aVL’de en belirgindir.

Örnek 3

Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library

Digoksin etkisinin bir diğer örneği:

 • Sarkma morfolojisi V6 ve II. derivasyon ritim çizgisinde en belirgindir.

Örnek 4

Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library

 

Bu klasik digoksin patterninin hafif değişik varyasyonudur:

 • Bir önceki EKG’deki “sarkık” ST segmentler karşılaştırıldığında aşağı dönük ST segment depresyonu hala mevcut fakat biraz daha köşelidir.
 • Ayrıca, V4-6’da sol ventrikül hipertrofisini taklit eden J nokta çökmesi mevcuttur.
 • Sol ventrikül hipertrofisi için kısa QT aralığı, inferior derivasyonlarda sarkma görüntüsü ve voltaj eksikliği kriterleri bu durumun sol ventrikül hipertrofisinden çok digoksin etkisine bağlı olduğunu düşündürmektedir.

 Örnek 5

Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library

Digoksin etkisi:

 • Sarkık ST çökmesi I, II, III, aVF ve V5-6’da açıkça ortadadır.
 • Sık  prematir ventriküler kompleksler (PVC), digoksin toksisitesini akla getirmektedir.

Yazar Katkıları

Metin: Ed Burns

EKG’ler: Ed Burns

Çeviri: Melis Efeoğlu

Sayfa Düzenleme: Haldun Akoğlu

Destekleyenler

Bu ve benzeri sayfalarda yer alan içerik Lifeinthefastlane.com Global FOAMed Portalının EKG Kütüphanesi ve A’dan Z’ye EKG Tanıları kısımlarından çevrilmiştir. Bu vesileyle Acil Tıp eğitiminin yeni çağı olarak nitelendirirebileceğimiz FOAM hareketine katkıları ve bu yoldaki şevkleri için Lifeinthefastlane.com eş-editörleri Dr. Chris Nickson ve Dr. Mike Cadogan’a teşekkürü bir borç biliriz.

This page is translated as is from the ECG Library and A to Z by Diagnosis series of Global FOAMed Portal Lifeinthefastlane.com into Turkish. We would like to thank Lifeinthefastlane.com Co-editors Dr. Chris Nickson and Dr. Mike Cadogan for their enthusiasm and contribution to the new era of Emergency Medicine Education. Viva la FOAM!

Referanslar

 • Chan TC, Brady WJ, Harrigan RA, Ornato JP, Rosen P. ECG in Emergency Medicine and Acute Care. Elsevier Mosby 2005.
 • Surawicz B, Knilans T. Chou’s Electrocardiography in Clinical Practice (6th edition), Saunders 2008.
 • Wagner, GS. Marriott’s Practical Electrocardiography (11th edition), Lippincott Williams & Wilkins 2007.

LITFL

 

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


blank
Yükleniyor..