Skip to content

DİLTİAZEM İnfüzyonu

(DİLTİZEM-L) intravenöz (İ.V.) kullanım içindir. %5 dekstroz ve Serum Fizyolojik çözeltileri içinde infüzyon şeklinde de uygulanabilir. Enjeksiyonluk su veya uygun diğer çözücüler ile kullanıma hazır hale getirildikten sonra bolus veya sürekli infüzyon olarak damar içine uygulanır​1​.

Direkt İntravenöz Tekli Enjeksiyonlar (Bolus)

Diltiazem hidroklorür enjeksiyonunun başlangıç dozu, 2 dakika boyunca uygulanan bir bolus olarak 0.25 mg/kg gerçek vücut ağırlığı olmalıdır (20 mg, ortalama hasta için makul bir dozdur).

Sürekli İntravenöz İnfüzyon

Diltiazem hidroklorürün önerilen başlangıç infüzyon hızı 10 mg/saattir. Bazı hastalar 5 mg/saat’lik bir başlangıç hızına yanıtı sürdürebilir. Kalp atış hızında daha fazla azalma gerekirse, infüzyon hızı 5 mg/saatlik artışlarla 15 mg / saate kadar artırılabilir. İnfüzyon 24 saate kadar muhafaza edilebilir.

Diltiazem, doza bağlı, doğrusal olmayan farmakokinetik gösterir. 24 saatten uzun infüzyon süresi ve 15 mg/saatten daha yüksek infüzyon hızları çalışılmamıştır. Bu nedenle, 24 saati aşan infüzyon süresi ve 15 mg/saati aşan infüzyon hızları önerilmez​2–4​.

IV: Sürekli EKG ve kan basıncı izleme ile 2 dakikaya kadar verilen bolus dozları ile uygulanabilir.

Sürekli infüzyon, infüzyon pompası aracılığıyla yapılmalıdır. Gerektiğinde 5 mg/saatlik artışlarla infüzyon hızı artırılabilir (maksimum: 15 mg/saat).

Bolusa yanıtın maksimuma ulaşması birkaç dakika sürebilir. İnfüzyon kesildikten sonra yanıt birkaç saat devam edebilir​5​.

Kaynaklar

 1. 1.
  DİLTİZEM-L 25 mg liyofilize enjeksiyonluk toz. DİLTİZEM-L 25 mg liyofilize enjeksiyonluk toz. Published September 3, 2020. Accessed September 3, 2020. https://titck.gov.tr/storage/Archive/2020/kubKtAttachments/TTCKONAYLIKTDLTZEMENJ_b683718a-6d33-4c52-9da1-5c90cbb24631.pdf
 2. 2.
  CARDIZEM ® -DILTIAZEM. CARDIZEM ® -DILTIAZEM. Published September 3, 2020. Accessed September 3, 2020. https://globalrph.com/dilution/cardizem-diltiazem/
 3. 3.
  Gaharr BL, Nazareno AR. Gahart’s 2021 Intravenous Medications: A Handbook for Nurses and Health Professionals. Elsevier Health Sciences. 37th ed. Elsevier; 2020.
 4. 4.
  Micromedex Drug Information. Micromedex Drug Information. Published September 3, 2020. Accessed September 3, 2020. www.micromedexsolutions.com
 5. 5.

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


blank
Ara
Yükleniyor..