Skip to content
DİLTİAZEM

TANIM

Diltiazem kalsiyum kanal blokörüdür. Kalsiyum kanal blokörleri; Kalsiyum iyonunun kalp hücreleri, koroner ve periferik arterlerin düz kas hücrelerine girişini engeller. Kalp ve kan damarlarında kasları gevşeterek çalışır. Hipertansiyon, anjina ve bazı ritim bozuklukarını tedavi etmek için kullanılır.

Etki Başlangıcı:  3 dk.

Etki süresi:    30 dk

Yarılanma Ömrü (t½): 3 – 4,5 saat

Metabolizma: Karaciğerde.

Atılım: İdrarla.

Ticari İsim:

ALTIZEM-SR 120 MG 30 KAPSÜL

DILTIZEM 25 MG 1 FLAKON

DILTIZEM 60 MG 48 TABLET

DILTIZEM 240 MG 16 TABLET

DILTIZEM 30 MG 48 TABLET

ALTIZEM-SR 60 MG 30 KAPSÜL

DILTIZEM SR 90 MG 48 TABLET

PROGOR 120MG 28 ADET KONTROLLU SALIMLI MIKROPELLET KAPSUL

PROGOR 180MG 28 ADET KONTROLLU SALIMLI MIKROPELLET KAPSUL

PROGOR 240MG 28 ADET KONTROLLU SALIMLI MIKROPELLET KAPSUL

ENDİKASYON – KONTRAENDİKASYON

Endikasyonlar: Hafif ve orta derecede arteriyel hipertansiyon, koroner arter spazmının neden olduğu anjina pektoris, efor ile oluşan kronik ve inatçı anjina pektoris, hızlı ventriküler yanıtlı AF’de hız kontrolü amaçlı kullanılır.

Kontraendikasyonlar: Diltiazeme karşı aşırı duyarlı hastalarda, ventriküler pace-maker kullanılmayan hasta sinüs sendromu ya da II./III. derecede AV bloku olan hastalarda, sistolik kan basıncı 90 mmHg altında olan hipotansif hastalarda, akut miyokard infarktüs tanısı konmuş olgular ile radyolojik olarak kanıtlanmış akciğer konjesyonu bulunan hastalarda kullanılmamalıdır.

UYGULAMA

 • Atrial fibrilasyon , Atrial flatter için ve Supraventriküler Taşikardide:
  -İlk doz: 0.25 mg / kg IV olarak verilir
  -Birinci doza yanıt yetersiz ise  15 dakika sonra: 0.35 mg / kg IV
  -Sürekli infüzyon: Başlangıçta5 -15 mg mg / saat iv infüzyon; 24 saat verilir.
 • Hipertansiyon için yetişkin dozu
  Yavaş salınımlı kapsüller:
  -İlk Doz: oral günde bir kez 120-240 mg, gerektiğinde artan dozlarda
  -Devam Doz: oral günde bir kez 120-540 mg
  -Maksimum Doz: 540 mg / gün
 • Angina Pektoris Profilaksi için yetişkin dozu
  Yavaş salımlı kapsüller:
  -İlk Doz: ağızdan günde bir kez 120-180 mg, gerektiğinde her 7 ila 14 günde dozunu arttırmak
  -Maksimum Doz: 540 mg / gün

GEBELİK – LAKTASYON

Gebelik Kategorisi: C

Emzirme: İlaç anne sütüne geçer. Diltiazem, emzirilen bebeklerde ciddi advers reaksiyon riski taşıdığından dolayı anne için ilacın önemini dikkate alarak emzirmenin ya da ilacın kesilmesi sağlanmalıdır. 

YAN ETKİ – TOKSİSİTE

Yan Etki: 

 • Kardiyovasküler: Ödem, anjina, aritmi, AV blok (ikinci veya üçüncü derece), dal bloğu, konjestif kalp yetmezliği, EKG anormallikleri, hipotansiyon, çarpıntı, senkop, taşikardi, ventriküler ekstrasistol.

 

 • Sinir Sistemi: Baş ağrısı, anormal rüyalar, amnezi, depresyon, yürüyüş anormalliği, halüsinasyonlar, uykusuzluk, sinirlilik, parestezi, kişilik değişikliği, uyuklama, kulak çınlaması, tremor.

 

 • Gastrointestinal: Bulantı, anoreksi, kabızlık, ishal, ağız kuruluğu, dysgeusia, dispepsi, SGOT, SGPT, LDH ve alkalen fosfataz, susuzluk, kusma, kilo artışı hafif yükselme.

 

 • Dermatolojik: Döküntü, peteşi, fotosensitivite, kaşıntı, ürtiker.

Toksisite

 • Kalsiyum kanal blokörü ilaç overdozu reçeteli ilaçlar arasında en ölümcül olanlardan biridir. Hızlı salınımlı kalsiyum kanal blokörleri hipotansiyon, bradidisritmi, kardiyak arrest, şok, ani kardiyak kollaps ve bağırsak iskemisi ile karakterize edilir.

 

 • Yararlı olabilecek bir çok tedavi bulunmaktadır. Aktif kömür bunlardan biridir. Kusturulma önerilmez. İntravenöz sıvılar, kalsiyum glukonat, glukagon, yüksek doz insulin, vazopressörler ve lipid emülsiyon ilacın toksik etkilerini tedavi etmede kullanılır.

DİKKAT!

 

*  UAP ve NSTMI:  Sınıf I. iskemi varlığında B-bloker kontrendike ise alternatif yada kontrendikasyonu yoksa
* Af, AF, SVT: Sınıf I Sol ventrikül fonksiyonu korunmuş ise.
* UAP ve NSTMI B-bloker, nitrat kullanmasına rağmen iskemi devam ediyosa: Sınıf IIa
* KKY varlığında Af, AF: Sınıf IIb
* WPW,Preexitasyon: Sınıf III Aksesuar bypass yolu varlığını düşündüren geniş komplekstaşiaritmilerin tedavisinde diltiazem kullanmayınız.
* Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz, eritema multiforme ve / veya eksfolyatif dermatit bildirilmiştir.

* Alkalen fosfataz ve bilirubin gibi transaminazlarında hafif yükselmeler klinik çalışmalarda gözlenmiştir. Bu tür yükselmeler genellikle geçicidir ve sıklıkla diltiazem tedavisinin devam edilmesiyle gerilemiştir. Nadir durumlarda, örneğin alkali fosfataz, LDH, ALT, AST, ve akut karaciğer hasarı ile uyumlu diğer fenomenler olarak enzimlerin önemli yükselmeler görülmüştür.

*  Semptomatik hipotansiyon olsun veya olmasın senkop bildirilmiştir.

* Periferik ödem tedavisine başlandıktan 2-3 hafta içinde ortaya çıkar.

* Anormal kan sonuçları şunları içerebilir: Hiperglisemi, hipokalemi, asidoz

*  EKG’de kalsiyum kanal blokör toksisite şunları içerebilir: Bradikardi, Birinci, ikinci, ya da üçüncü derece atriyoventriküler (AV) blok, her türlü dal bloğu, nonspesifik ST-T değişiklikleri.

* Kalsiyum kanal blokörü zehirlenmesinde kalsiyum ve glukagon tedavisine yanıt vermeyen olgularda insülin ve glukoz kullanılır. Tüm bu girişimlere yanıt vermeyen bradikardisi olan hastalara kalp pili takılır.

* Negatif introp etkisiyle kalp yetmezliği olan hastalarda istenmeyen kardiyak olay riskini arttırabilir.( risk doğrudan Kalp yetmezliği şidetiyle ilişkili)

* Kalsiyum: Semptomatik hipotansiyon veya kalp bloğu ile ortaya çıkan hastalara IV verilebilir. Yetişkinlerde %10 kalisiyum glukonat 30mL 10-15 dakikada infüzyon şekline verilebilir. Kalsiyum klorür (1-4g) tericeh yavaş şekilde santral yoldan verilebilir.

* Glukagon: IV bolus şeklinde 5-10mg D5W içinde sulandırılıp başlangıç doz verilir. Eğer pozitif klinik etki tespit edilirse 5-10mg/saat infüzyon verilebilir.

* İnsülin Terapisi : Bir ampul D50W verilir ardından 1u/kg İnsülin bolus verilid., devamında 1-10U/kg/h verilir. Serum potasyum ve glukoz düzeyleri 20-30 dakikada bir izlenir. D5w infüzyonu genellikle glukoz düzeyini koruma için yeterlidir.

* Suisid amaçlı alım ile gelen hastalardan serum aspirin düzeyi, serum asetaminofen düzeyi, basit biyokimya paneli, idrar toksikolojisi (opiadlarla birlikte alımı gösterir).

 

KAYNAKLAR

1.Rosen’s Emergency Medicine, 8. Baskı, 2014

2.https://www.drugs.com/sfx/diltiazem-side-effects.html

3.http://reference.medscape.com/drug/cardizem-cd-diltiazem-342374#0

4.Goldfrank LR, ed.Goldfrank’s Toxicologic Emergencies

5.http://emedicine.medscape.com/article/2184611-overview

6.Mıcromedex

7. http://www.ilacabak.com/ilacgoster.php?ilac=ALTIZEM-SR..60.MG.30.KAPS%C3%9CL&Id=4400

Not: Bu yazı sağlık profesyonellerine yöneliktir. Buradaki bilgilerden sağlık profesyoneli olmayanların faydalanması önerilmez, aksi durumda sonuçlarından sitemiz sorumlu değildir.

Bu Yazının Podcasti

Acilcinin Sesi

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


blank
Ara
Yükleniyor..