Skip to content
Reklam

Ritim en iyi ritim çizgisine bakılarak analiz edilebilir. Bu genelde 12 derivasyonlu EKG’de II. derivasyondan alınan 10 saniyelik bir kayıttır. Bu derivasyondaki tüm bulguları diğer derivasyonları kontrol ederek doğrulayın veya destekleyin. Daha uzun, belki daha yavaş hızda kaydedilmiş bir ritm çizgisi, faydalı olabilir. Faydalı bir EKG ritm analizine 7 adımda yaklaşım anlatılmıştır.

1. Hız

 • Taşikardi veya bradikardi?
 • Normal hız 60-100/dk.

2. QRS komplekslerinin paterni

 • Düzenli veya düzensiz?
 • Düzensiz ise, düzenli düzensiz mi, yoksa düzensiz düzensiz mi?

3. QRS Morfolojisi

 • Dar kompleks – sinüs, atriyum veya kavşak orijinli.
 • Geniş kompleks – ventriküler orijin, veya abrran iletili supraventriküler ileti.

4. P Dalgaları

 • Yok – Sinüs arresti, atriyal fibrilasyon
 • Var – Morfoloji ve PR aralığına göre sinüs, atriyal, kavşak veya hatta ventriküllerden retrograd olabilir.

5. P dalgaları ve QRS kompleksleri arasındaki ilişki

 • AV asosiasyon (izoritmik disosiasyondan ayırt etmek güç olabilir)
 • AV disosiasyon

– Tam – atriyal ve ventriküler aktivite daima bağımsızdır.

– İnkomplet – intermitan yakalama

6. Başlangıç ve sonlanış

 • Ani – Re-entran süreci destekler.
 • Kademeli – Artmış otomatisiteyi destekler.

7. Vagal manevraya yanıt

 • Sinüs taşikardisi, ektopik atriyal taşidisritmi – vagal manevra ile kademeli olarak yavaşlar, ancak kesildiğinde kaldığı yerden devam eder.
 • AVNRT veya AVRT – ani sonlanma veya yanıtsız.
 • Atriyal fibrilasyon ve atriyal flutter – manevra süresince kademeli olarak yavaşlama.
 • VT – yanıtsız.

 

Ayırıcı Tanı

Her bir ayrı ritm için linkleri takip edin

 

Dar Kompleks (Supraventriküler) Taşikardiler

Düzenli Düzensiz
Atriyal Sinüs taşikardisi

Atriyal taşikardi

Atriyal flutter

Uygunsuz sinüs taşikardisi

Sinüs düğümü re-entran taşikardi

Atriyal fibrilasyon

Değişken bloklu atriyal flutter

Multifokal atriyal taşikardi

Atriyoventriküler Atriyoventriküler re-entran taşikardi (AVRT)

AV düğüm re-entran taşikardi (AVNRT)

Otomatik kavşak taşikardi

 

Geniş Kompleks Taşikardiler

Düzenli

Aksi ispatlanana dek tüm düzenli geniş kompleks taşikardiler VT olarak kabul edilmelidir.

Düzensiz

 

Bradikardiler

 

P dalgası var

 

Tüm P dalgalarını bir QRS kompleksi takip ediyor.

 

Tüm P dalgalarını bir QRS kompleksi takip ediyor.

 

P dalgası yok

Dar kompleks

 

Geniş kompleks

 

Kaçış ritmlerinin oluşması için sinüs düğümünde impuls oluşumunda veya AV düğümden iletiminde bir yetersizlik olmalıdır.

 

 

Yazar Katkıları

Metin: Chris Nickson

Çeviri: Melis Efeoğlu

Destekleyenler

Bu ve benzeri sayfalarda yer alan içerik Lifeinthefastlane.com Global FOAMed Portalının EKG Kütüphanesi ve Kısa ve Öz Kritik Bakım  kısımlarından çevrilmiştir. Bu vesileyle Acil Tıp eğitiminin yeni çağı olarak nitelendirirebileceğimiz FOAM hareketine katkıları ve bu yoldaki şevkleri için Lifeinthefastlane.com eş-editörleri Dr. Chris Nickson ve Dr. Mike Cadogan’a teşekkürü bir borç biliriz.

This page is translated as is from the ECG Library and Critical Care Compendium series of Global FOAMed Portal Lifeinthefastlane.com into Turkish. We would like to thank Lifeinthefastlane.com Co-editors Dr. Chris Nickson and Dr. Mike Cadogan for their enthusiasm and contribution to the new era of Emergency Medicine Education. Viva la FOAM!

blank

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


blank
Yükleniyor..