Skip to content

Hipomagnezemi

Melis Efeoğlu

Yayın tarihi:

15 Aralık 2013 ~

kategoriler:

Reklam
Uzun QTc'ye (510 ms) neden olan hipomagnezemi Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Uzun QTc’ye (510 ms) neden olan hipomagnezemi
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library

Tanımlar

  • Normal serum magnezyum = 0.8 – 1.0 mmol/L.
  • Hipomagnezemi = < 0.8 mmol/L.

EKG Değişiklikleri

  • Hipomagnezemi ile birlikte görülen primer EKG anormalliği uzamış QTc dir.
  • Bunun hipomagnezemiye has bir etki mi yoksa eşlik eden hipokalemiye mi bağlı olduğu kesin olmasa da hipomagnezemi durumunda atriyal ve ventriküler ektopi, atriyal taşiaritmiler ve torsades de pointes görülmektedir.
  • Bununla beraber, iv bolus şeklinde 2 g magnezyum torsades de pointesin standart acil tedavisi iken, serum magnezyumunu > 1.0 mmol/L’ye yükseltmek (beraberinde serum potasyumunun da > 4.0 mmol/L’ye yükseltilmesi ile) ektopi ve supraventriküler taşiaritmiyi baskılamada sıklıkla etkilidir.

 

[divider]

Yazar Katkıları

Metin: John LarkinEd Burns

EKG’ler: Ed Burns

Çeviri: Melis Efeoğlu

Sayfa Düzenleme: Haldun Akoğlu

[divider]

Destekleyenler

Bu ve benzeri sayfalarda yer alan içerik Lifeinthefastlane.com Global FOAMed Portalının EKG Kütüphanesi ve A’dan Z’ye EKG Tanıları kısımlarından çevrilmiştir. Bu vesileyle Acil Tıp eğitiminin yeni çağı olarak nitelendirirebileceğimiz FOAM hareketine katkıları ve bu yoldaki şevkleri için Lifeinthefastlane.com eş-editörleri Dr. Chris Nickson ve Dr. Mike Cadogan’a teşekkürü bir borç biliriz.

This page is translated as is from the ECG Library and A to Z by Diagnosis series of Global FOAMed Portal Lifeinthefastlane.com into Turkish. We would like to thank Lifeinthefastlane.com Co-editors Dr. Chris Nickson and Dr. Mike Cadogan for their enthusiasm and contribution to the new era of Emergency Medicine Education. Viva la FOAM!

Referanslar

  • Cameron P, Jelinek G, Kelly AM, Murray L, Brown AFT. Textbook of Adult Emergency Medicine. Elsevier 2009.
  • Chan TC, Brady WJ, Harrigan RA, Ornato JP and Rosen PR. ECG in Emergency Medicine and Acute Care. Elsevier 2005.
  • Murray L, Daly FFS, Little M, and Cadogan M. Toxicology Handbook (2nd edition), Elsevier Australia 2011. [Google Books Preview].
  • Surawicz B, Knilans T. Chou’s Electrocardiography in Clinical Practice (6th edition), Saunders 2008.
  • Wagner, GS. Marriott’s Practical Electrocardiography (11th edition), Lippincott Williams & Wilkins 2007.

LITFL

 

Reklam

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Melis Efeoğlu

YAZAR

Acilci.net çevirmeni ve ilk kadın yazarıdır. Melis, 1 yıldan kısa bir sürede LITFL EKG Kütüphanesi’nin tamamını çevirdi. LITFL ile ortak planlanan bu projenin tamamı onun eseri. Hala eski yazıların güncellenmesi ve bağlantılarının kalıcılığını sağlamak için sürekli çalışmaya devam ediyor. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Acil Tıp uzmanlığını alan Melis, şu an yine Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniğinde uzman doktor olarak çalışmaktadır.
Reklam
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on linkedin