Skip to content

KALSİYUM GLUKONAT İnfüzyonu

Reklam

Doz

Dozu, hipokalsemi semptomlarının ciddiyetine, serum kalsiyum düzeyine ve hipokalsemi başlangıç durumuna göre bireyselleştirilerek belirlenmelidir.

Tüm dozlar, 100 mg/mL veren %10’luk bir çözeltiye dayanılarak önerilmiştir  (1 mL kalsiyum glukonat, 9.3 mg elemental kalsiyum [0.465 mEq] içerir.).

Yetişkinlerde dozları, başlangıçta (1.000 mg-2.000 mg), bolus (her 6 saatte bir 1.000 mg-2.000 mg), sürekli infüzyon (başlangıçta 5.4-21.5 mg/kg/saat) şeklinde önerilmektedir.

Seyreltme

Bolus IV uygulamasıyla veya sürekli IV infüzyonu olarak verilebilir.

Bolus: Uygulamadan önce gerekli dozu %5 Dekstroz veya %0.9 SF’de 10-50 mg/mL nihai konsantrasyona seyreltiniz.

Sürekli İnfüzyon: Uygulamadan önce gerekli dozu %5 Dekstroz veya %0.9 SF’de 5,8 ila 10 mg/mL nihai konsantrasyona seyreltiniz. Çözelti berrak ve renksiz ila hafif sarı görünmelidir.

Bikarbonat, fosfat veya sülfat içeren seyreltme solüsyonlarının kullanımından kaçınılmalıdır.

Uygulama Hızı

Hızlı uygulama vazodilatasyon, kan basıncında düşüş, bradikardi, kardiyak aritmiler, senkop ve kalp durmasına neden olabilir. Yavaş bolus uygulaması veya sürekli infüzyon ile uygulanabilir.

Tahrişi azaltmak için küçük bir iğne ile büyük bir damara yaklaşık 1,5 mL/dk hızında yavaşça enjekte ediniz 200 mg/dakikayı geçmeyen bir hızda aralıklı infüzyon olarak veya sürekli infüzyon şeklinde de verilebilir​1–5​.


Kaynaklar

 1. 1.
  CALCİUM PİCKEN %10 enjeksiyonluk çözelti. CALCİUM PİCKEN %10 enjeksiyonluk çözelti. Published July 11, 2020. Accessed July 11, 2020. https://titck.gov.tr/storage/Archive/2020/kubKtAttachments/CALC%C4%B0UM%20P%C4%B0CKEN%2010%20Enjeksiyonluk%20%C3%87%C3%B6zelti-K%C3%9CB.pdf_6580d6cc-a0ba-4bb0-88f5-babf4d0714c3.pdf
 2. 2.
  Calcium gluconate. Calcium gluconate. Published July 11, 2020. Accessed July 11, 2020. https://globalrph.com/dilution/calcium-gluconate-ca-gluc/)
 3. 3.
 4. 4.
 5. 5.
  Gahart BL, Nazareno AR. Gahart’s 2021 Intravenous Medications: A Handbook for Nurses and Health Professionals. Elsevier Health Sciences. 36th ed. Elsevier; 2020.

blank

Yazar

2014 yılı İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunudur. Mezuniyetten sonra ikinci eczacılık, özel hastanede hastane eczacılığı görevlerinde bulunmuştur. 2019 yılında yine aynı üniversiteden Farmasötik Botanik alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. 2017 yılında Türkiye’de ilk defa yapılan Eczacılıkta Uzmanlik Sınavı’nı (EUS) kazanarak 2018 yılında Marmara Üniversitesi Klinik Eczacılık Abd’ye araştırma görevlisi olarak atanmış olup Marmara Ünlversitesi Pendik EAH’de klinik ortam eğitimlerini ve çesitli bilimsel çalışmaları sürdürmektedir. Bir klinik eczacı olarak ilaçlarla ilgili olası hataları en aza indirmek, akılcı ilaç kullanımını yerleşik hale getirmek, hastalara, yakınlarına ve tüm sağlık çalışanlarına ilaç konusunda en doğru ve guncel bilgiler ışığında yardimcı olabilmek gayretindedir.

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

blank
blank
blank
Yükleniyor..