Skip to content

Aylık Literatür Özetleri

blank
Aylık Literatür Özetleri
N. Özgür Doğan

Literatür Özetleri: Kasım 2015

Literatür Özetleri’ne uzun sayılabilecek bir ara vermiştik. Bu nedenle yayına giren yeni makalelerle ilgili seçim yapmak oldukça zor oldu.

blank
Aylık Literatür Özetleri
N. Özgür Doğan

Literatür Özetleri: Temmuz 2015

Yaz aylarında bulunduğumuz için, sizlere bu ay olabildiğince eleştiriye kapalı ve yazın rehavetine uygun makaleler seçtim. Bu ayın makaleleri:

blank
Aylık Literatür Özetleri
N. Özgür Doğan

Literatür Özetleri: Mayıs 2015

Çok çalışkan olduğumu zannetmeyin, ben de en az sizler kadar tembelliği seviyorum. Bazı aylar Literatür Özetleri’ni es geçmek içimden

blank
Aylık Literatür Özetleri
N. Özgür Doğan

Literatür Özetleri: Nisan 2015

Bu ay için seçtiğim makaleler: Hastane dışı kardiyak arrestlerde mekanik kompresyon cihazlarıyla manuel kompresyonu karşılaştıran randomize kontrollü bir çalışma-metaanaliz,

blank
Aylık Literatür Özetleri
N. Özgür Doğan

Literatür Özetleri: Mart 2015

Bu ay için seçtiğim makaleler: Parmak ucu amputasyonlarında antibiyoterapi (ve bir miktar metodolojik tartışma), akut anterior MI’da hastane öncesi

blank
Aylık Literatür Özetleri
N. Özgür Doğan

Literatür Özetleri: Ocak 2015

Bu ay için seçtiğim makaleler: Pediatrik analjezi için intranazal ketamin ve fentanil.. Tekrarlayan entübasyon denemelerinin başarısı.. Baş ağrısında oksipital

literatür özetleri
Aylık Literatür Özetleri
N. Özgür Doğan

Literatür Özetleri: Aralık 2014

Bu ay için seçtiğim makaleler: KPR’de epinefrin kullanımı sorgulanıyor.. Kafa travmasında progesteron.. İskemik inmede intraarteryel tedaviler.. Koroziv madde alımları..

blank
Aylık Literatür Özetleri
N. Özgür Doğan

Literatür Özetleri: Kasım 2014

Bu ay 3 makaleden bahsedeceğim. Lipid emulsiyon tedavisiyle ilgili negatif bir çalışma, troponin pozitifliğinin infekte hastalardaki sonlanımı etkileme durumuyla

blank
Aylık Literatür Özetleri
N. Özgür Doğan

Literatür Özetleri: Ekim 2014

ÖNEMLİ NOT: Aşağıdaki metinde; acil tıpla ilgili yazarın dikkatini çeken önemli makalelere yer verilmiştir. Yazı, herhangi bir makale veya