Skip to content

Künt serebrovasküler yaralanma – Spot bilgiler

Merhaba, bugün künt travmalarda nadiren de olsa meydana gelebilen, ancak meydana gelirse hastanın morbiditesi üzerine etkisi olan bir durumdan bahsedeceğiz : Künt serebrovasküler yaralanma (KSVY).

Nedir?

Karotis veya vertebral arterlere künt travma sonucu damar lümeninde gelişen hasar.

Sıklık

Künt travmada %1-3.

Etyoloji

 • Boynun hiperekstansiyon, fleksiyon veya rotasyonel hareketlerini takiben sabit ve hareketli segmentler arasındaki bağlantı noktalarında meydana gelen keskin kuvvetlerden kaynaklanır.
 • En sıklıkla motorlu araç kazaları sonucu gelişir.
 • Diğer nedenler => ası, spor yaralanmaları, düşme, direkt travma, karyopraksi

Ne önemi var ? 

%20 oranında serebrovasküler iskemiye neden olabilir.

Mekanizma

Travma sonrası oluşan diseksiyon flebi => nidus oluşumu => platelet agregasyonu => damar tıkanıklığı veya emboli

Kimlerde risk en yüksek? 

C1-3 kırığı, transvers forameni içeren kırık, subluksasyon varlığı

Derecelendirme

Vasküler yapılardaki yaralanmaya göre derecelendirilir. Derece arttıkça inme riski artar​1​ (Tablo1).

Künt karotis ve vertebral arter yaralanması derecelendirme ölçeği
DereceTanım

I%25 lümen daralması ile lümen düzensizliği veya diseksiyon
II%25 lümen daralması, intramural trombüs veya yükselmiş intimal flep ile diseksiyon veya intramural hematom
IIIPsödoanevrizma
IVOklüzyon
VDamar dışına kanama ile tam kat kesi
Tablo 1. Künt karotis ve vertebral arter yaralanması derecelendirme ölçeği

Kime görüntüleme yapılmalı?

Boyun BT Anjiografi çekilmesini gerektiren klasik belirti ve semptomlar tablodaki gibidir​1​,​2​. (Tablo 2)

Kime görüntüleme yapılmalı?
Burun, ağız veya boyundan şüpheli arteriyel kanama
Genişleyen servikal hematom
50 yaşından küçük hastada servikal üfürüm
Fokal nörolojik defisit
BT veya MRG’deki bulgularla tutarsız nörolojik defisit
CT veya MRI’da tanımlanan inme
Tablo 2. Klasik belirti ve semptomlar
 • Ancak bu bulguların yokluğunda, %5-20 vaka atlanabilir.
 • Bu sebeple, semptomu olmayanlar için de risk faktörleri eklenmiş​3​ (Tablo 3). 
Künt Serebrovasküler Yaralanma için Genişletilmiş Denver Kriterleri
Künt Serebrovasküler Yaralanma Bulgu/Semptomları
Boyun/burun/ağızdan potansiyel arteriyel kanama
50 yaşından küçük hastada servikal üfürüm
Genişleyen servikal hematom
Fokal nörolojik defekt: GİA, hemiparezi, vertebrobaziler semptomlar, Horner sendromu
Beyin BT ile uyumsuz nörolojik defisit
BT veya MRG’de inme
Künt Serebrovasküler Yaralanma için Risk Faktörleri
Yüksek enerjili mekanizma
Deplase orta yüz fraktürü (LeFort II veya III)
Mandibula fraktürü
Kompleks kafatası fraktürü/kafa tabanı kırığı/oksipital kondil fraktürü
GKS<6 ciddi TBH
Herhangi bir seviyede servikal omurga kırığı, subluksasyon veya ligament yaralanması
Ası sonucu anoksik beyin hasarı
Belirgin şişlik, ağrı veya bilinç değişikliği ile birlikte çamaşır ipi tipi yaralanma veya emniyet kemeri işareti
Torasik yaralanmalı TBH
Saçlı deri yüzülmesi
Torasik vasküler yaralanma
Künt kardiyak rüptür
Üst kot kırıkları
Tablo 3. Künt Serebrovasküler Yaralanma için Genişletilmiş Denver Kriterleri

Görüntülemede yaralanma tespit edildi, hangi yaralanmalar tedavi edilecek?

 • Yaralanma derecesinden bağımsız olarak, tüm KSVY’ler tedavi edilmeli​4​.
 • Tedavi edilmemiş KSVY’de inme riski %25​5​
  • Antitrombotik ile tedavi edilenlerde %8
  • Antikoagülan ile tedavi edilenlerde %7
  • Endovasküler tedavi ile %5
 • Eş zamanlı travmatik beyin hasarı varlığında da etkili => kar-zarar analizi yapılmalı

Bu yaralanmalar nasıl tedavi edilecek?

Antitrombotik tedavi – kliniğe göre antiplatelet (AP) veya anfraksiyone heparin (UFH) (Tablo 4)

TedaviAvantajlarıDezavantajlarıDoz
UFHProtamin ile geri çevrilebilir Kısa yarı ömür En az AP kadar etkiliKanama riski daha yüksek Heparine bağlı trombositopeni riski15 ü/kg/sa (bolus yok) aPTT 40-50 s olana kadar titre edilir
AntiplateletUFH kadar etkili Heparine nazaran kanama riski daha düşükGeri çevrilemez Bazı hastalarda alerji, kontrendikasyon, intolerans olabilir. ASA 325 mg/gün veya Klopidogrel 75 mg/gün
EndovaskülerAkut inme hastalarında trombektomi düşünülebilir Grade V yaralanması olan nadir hastada embolizasyon hayat kurtarıcı olabilir.Rutin kullanımı yok Literatür kısıtlı Stentlere de antikoagülasyon gerekir
CerrahiGrade II yaralanması olan nadir hastada önerilir Cerrahi olarak erişilebilir V lezyonlarıLezyonlar neredeyse hiçbir zaman cerrahi olarak erişilebilir değil
Tablo 4. Künt serebrovasküler yaralanma için tedavi seçenekleri özeti

Bu yaralanmalar ne zaman tedavi edilecek?

Künt serebrovasküler yaralanmalara bağlı inme ilk 72 saatte geliştiğinden, Mümkün olan en kısa süre içerisinde tedavi başlamalıyız.

Bu yaralanmalar ne kadar süreyle tedavi edilecek?

 • Tüm hastalara tedavinin 7-10. gününde kontrol BT Anjiografi
  • Damar iyileşmesi varsa antitrombotik tedavi kesilir.
  • İyileşme tamamlanmadıysa 3-6 ay tedavi devamı gerekir.

Eşlik eden diğer yaralanmaların varlığında nasıl bir strateji izlenecek?

Multitravmada künt serebrovasküler yaralanmaya başka patolojiler de eşlik edebilir. Bu durumda yönetim stratejisi tablodaki gibidir (Tablo 5).

Hemodinamik stabilite, TBH varlığı ve acil cerrahi gerekliliğine dayalı olarak KSVY hastalarının yönetimi
Hasta tipiYönetim stratejisi
Hemodinamik olarak anstabil hasta
Tüm hastalar Hemodinami stabilize olana ve kanama kontrol altına alınana kadar antitrombotik tedavi verilmez. Daha sonra aşağıdaki adımları izleyin.
Travmatik beyin hasarı olan hemodinamik olarak stabil hasta
Acil cerrahi ihtiyacı olan hastaAnestezi ve cerrahiyle kanama risklerinin yönetilebilir olduğunu teyit edin ve UFH başlayın Post-op beyin BT çekin BT bulguları stabil ise hastayı ASA’ya geçirin
Acil cerrahi ihtiyacı olmayan hasta6-12 saat içinde kontrol beyin BT çekin BT bulguları stabilse aspirin başlayın
Travmatik beyin hasarı olmayan hemodinamik olarak stabil hasta
Acil cerrahi ihtiyacı olan hastaAnestezi ve cerrahiyle kanama risklerinin yönetilebilir olduğunu teyit edin ve UFH başlayın Post-op beyin BT çekin BT bulguları stabil ise hastayı ASA’ya geçirin
Acil cerrahi ihtiyacı olmayan hastaAsprin başlayın
Tablo 5. Hemodinamik stabilite, TBH varlığı ve acil cerrahi gerekliliğine dayalı olarak KSVY hastalarının yönetimi

Özetle;

 • İnme semptomları veya fokal nörolojik defisitlerle başvuran künt boyun travmalı hastalarda KSVY değerlendirmek için BT anjiyografi görülmeli.
 • KSVY için yüksek riskli hastalar, Genişletilmiş Denver Kriterleri gibi kanıta dayalı tarama kılavuzları kullanılarak belirlenebilir.
 • KSVY, öncelikle antiplatelet ajanlar veya UFH ile tedavi edilir.
 • KSVY tedavisi, nöroloji/inme uzmanlarına danışılarak yapılmalı ve yaralanmalar belirlenir belirlenmez başlamalıdır.

Kaynaklar

 1. 1.
  Biffl WL, Moore EE, Offner PJ, Brega KE, Franciose RJ, Burch JM. Blunt Carotid Arterial Injuries: Implications of a New Grading Scale. The Journal of Trauma: Injury, Infection, and Critical Care. Published online November 1999:845. doi:10.1097/00005373-199911000-00004
 2. 2.
  Bromberg WJ, Collier BC, Diebel LN, et al. Blunt Cerebrovascular Injury Practice Management Guidelines: The Eastern Association for the Surgery of Trauma. Journal of Trauma: Injury, Infection &amp; Critical Care. Published online February 2010:471-477. doi:10.1097/ta.0b013e3181cb43da
 3. 3.
  Geddes AE, Burlew CC, Wagenaar AE, et al. Expanded screening criteria for blunt cerebrovascular injury: a bigger impact than anticipated. The American Journal of Surgery. Published online December 2016:1167-1174. doi:10.1016/j.amjsurg.2016.09.016
 4. 4.
  Kim DY, Biffl W, Bokhari F, et al. Evaluation and management of blunt cerebrovascular injury: A practice management guideline from the Eastern Association for the Surgery of Trauma. J Trauma Acute Care Surg. Published online June 2020:875-887. doi:10.1097/ta.0000000000002668
 5. 5.
  Murphy PB, Severance S, Holler E, Menard L, Savage S, Zarzaur BL. Treatment of asymptomatic blunt cerebrovascular injury (BCVI): a systematic review. Trauma Surg Acute Care Open. Published online April 2021:e000668. doi:10.1136/tsaco-2020-000668

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


blank
Ara
Yükleniyor..