Skip to content

Klinik Önemi

 • Sol ventrikülün lateral duvarı sol anterior inen (LAD) ve sol sirkumfleks arterler (LCx) tarafından beslenir.
 • Lateral duvar infarktı genellikle daha büyük bir bölgenin infarktı olarak görülmektedir, ör. anterolateral STEMI.
 • İzole lateral STEMI’ler daha nadirdir, lateral duvarı besleyen daha küçük arter dallarındaki tıkanıklığa bağlı meydana gelebilmektedir. ör. LAD’nin ilk diyagonal dalı (D1), LCx’in küt kenar (OM) dalı veya ramus intermedius.
 • Lateral STEMI tek başına acil reperfüzyon endikasyonudur.
 • Anterior, inferior veya posterior MI’ın laterale genişlemesi daha kötü bir prognoz ile birlikte risk altında daha geniş bir myokard bölgesine işaret etmektedir.

Lateral bir STEMI’yi tanıma

 • Lateral derivasyonlarda ST elevasyonu (I, aVL, V5-6).
 • İnferior derivasyonlarda resiprokal ST depresyonu (III ve aVF).

Esas olarak I ve aVL derivasyonlarında lokalize ST elevasyonu yüksek lateral STEMI olarak kabul edilmektedir.

Önemli. İnferior derivasyonlarda resiprokal değişiklikler sadece I ve aVL derivasyonlarında ST elevasyonu varlığında görülmektedir. Eşlik eden inferior ST elevasyonu varlığında resiprokal değişiklik silinmiş olabilir. 

Lateral infarkt patternleri

Lateral infarktın üç ana kategorisi mevcuttur:

 • LAD tıkanıklığına bağlı anterolateral STEMI.
 • LCx tıkanıklığına bağlı inferior-posterior-lateral STEMI.
 • D1, OM veya ramus intermedius gibi daha ufak dal arterlerinde tıkanıklığa bağlı izole lateral infarkt.

EKG Örnekleri

Örnek 1

Kaynak: lifeinthefastlane.com - ECG library
Kaynak: lifeinthefastlane.com – ECG library

Yüksek lateral STEMI:

 • Yüksek lateral derivasyonlarda (I ve aVL) ST elevasyonu mevcuttur.
 • Ayrıca V5-6’da hiperakut T dalgaları ile birlikte hafif ST elevasyonu bulunmakta.
 • V1-3’te ilişkili ST çökmesi ( anterior iskemi veya resiprokal değişikliği gösterebilir) birlikteliğinde inferior derivasyonlarda (III ve aVF) resiprokal ST çökmesi mevcuttur.
 • Bu pattern sol ventrikül lateral duvarı üst bölgesine lokalize akut infarkt ile uyumludur (yüksek lateral STEMI).
 • Bu vakada sorumlu olan LAD’nin birinci diagonal dalı idi.

Bu EKG “Journal of Invasive Cardiology” dergisinde Zajarias ve ark.’ın bir makalesinden alınmıştır. İlginç bir şekilde, bu özellikli STEMI birinci diagonal arterde mekanik tıkanıklığa yol açan künt miyokardiyal travmanın sonucu olarak 19 yaşında bir erkek hastada meydana gelmiştir. 

Örnek 2

Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library

Yüksek lateral STEMI:

 • Yüksek lateral derivasyonlarda (I ve aVL) ST elevasyonu mevcuttur.
 • İnferior derivasyonlarda (III ve aVF) resiprokal ST çökmesi mevcuttur.
 • Anteroseptal derivasyonlarda (V1-4) zayıf R dalga progresyonu ile birlikte QS dalgaları daha önceden geçirilmiş anteroseptal infarkta işaret etmektedir.
 • Bu pattern birinci diagonal dalın (D1) akut tıkanıklığı ile proksimal LAD hastalığını desteklemektedir.

Örnek 3

Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library

Yakın zamanda geçirilmiş yüksek lateral MI:

 • Yüksek lateral derivasyonlarda (I ve aVL) hafif ST elevasyonu mevcut.
 • aVL’de patolojik Q dalgası artı hem I hem aVL’de ters T dalgaları mevcut.
 • Bu pattern geçirilmiş (“oturmuş”) yüksek lateral MI için tanısaldır.
 • Bu vakadaki hastanın geniş açılı marjinal arterinde (LCx’in sol ventrikül lateral duvarını besleyen bir dalı) %90 tıkanıklık mevcuttu.

Örnek 4

Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library

Anterolateral STEMI:

 • Anterior (V2-4) ve lateral derivasyonlarda (I, aVL, V5-6) ST elevasyonu mevcut.
 • Hem anterior, hem de lateral derivasyonlarda, V2-4’te en belirgin, Q dalgaları.
 • İnferior derivasyonlarda (III ve aVF) resiprokal ST çökmesi.
 • Bu pattern sol ventrikülün anterior ve lateral duvarını kapsayan yaygın infarkta işaret etmektedir.
 • Prekordiyal derivasyonlar artı yüksek lateral derivasyonlarda (I ve aVL) ST elevasyonu akut proksimal LAD tıkanıklığı açısından son derece anlamlıdır (bu kombinasyonun %87’sinde proksimal LAD lezyonunu gösterir).

Örnek 5

Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library

Hiperakut Anterolateral STEMI:

 • Anteroseptal (V1-4) derivasyonlarda hiperakut T dalgaları ile birlikte erken ST elevasyonu mevcut.
 • Ayrıca yüksek lateral derivasyonlarda (I ve aVL) hafif ST elevasyonu mevcut; bu kolaylıkla gözden kaçabilir.
 • Buna rağmen, inferior derivasyonlarda (III ve aVF) resiprokal ST depresyonu varlığı lateral ST elevasyonunu daha açık hale getirmektedir.
 • Bu EKG geniş anterolateral infarktın erken dönemini göstermektedir.
 • Önceki vaka ile birlikte, prekordiyal ve yüksek lateral derivasyonlardaki ST elevasyonu kombinasyonu proksimal LAD tıkanıklığını göstermektedir.

Tavsiye: İnferior derivasyonlarda lokalize ST çökmesi sizi yüksek lateral infarkt bulguları açısından EKG’yi dikkatle incelemeye sevk etmelidir. Bu durum burada daha detaylı olarak tartışılmıştır.

Örnek 6

Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library

İnferolateral STEMI:

 • İnferior (II, III ve aVF) ve lateral (I, V5-6) derivasyonlarda ST elevasyonu mevcut.
 • Prekordiyal ST elevasyonu V4’e kadar uzanmakta yine de maksimum ST elevasyonu V6’dadır.
 • V1-3’teki ST çökmesi birlikteliğindeki posterior infarktı (V2’de bununla uyumlu olarak R/S oranı > 1) desteklemektedir.
 • Bu muhtemel posterior yayılımı olan akut inferolateral STEMI’dir.
 • Bu EKG anormallikleri dizisi tipik olarak proksimal sirkumflex arter tıkanıklığı ile meydana gelmektedir.

Örnek 7

Kaynak : lifeinthefastlane.xom - ECG library
Kaynak : lifeinthefastlane.xom – ECG library

İnferoposterolateral STEMI:

 • İnferior (II, III ve aVF) ve lateral derivasyonlarda (I, V5-6) ST elevasyonu mevcut.
 • V1-3’te uzun, geniş R dalgaları ve yukarı dönük T dalgaları ile birlikte ST çökmesi ve ayrıca V2’de > 1 R/S oranı eşlik eden posterior infarkta işaret etmektedir (bu hastada aynı zamanda V7-9 derivasyonlarında ST elevasyonu mevcuttu).
 • Bu değişiklikler sol ventrikülün inferior, lateral ve posterior duvarlarını içine alan masif infarkt ile uyumludur.
 • Sorumlu damar yine büyük ihtimal tıkanmış bir proksimal sirkumfleks arterdir.

Yazar Katkıları

Metin: Ed Burns

EKG’ler: Ed Burns

Çeviri: Melis Efeoğlu

Sayfa Düzenleme: Haldun Akoğlu

Destekleyenler

Bu ve benzeri sayfalarda yer alan içerik Lifeinthefastlane.com Global FOAMed Portalının EKG Kütüphanesi ve A’dan Z’ye EKG Tanıları kısımlarından çevrilmiştir. Bu vesileyle Acil Tıp eğitiminin yeni çağı olarak nitelendirirebileceğimiz FOAM hareketine katkıları ve bu yoldaki şevkleri için Lifeinthefastlane.com eş-editörleri Dr. Chris Nickson ve Dr. Mike Cadogan’a teşekkürü bir borç biliriz.

This page is translated as is from the ECG Library and A to Z by Diagnosis series of Global FOAMed Portal Lifeinthefastlane.com into Turkish. We would like to thank Lifeinthefastlane.com Co-editors Dr. Chris Nickson and Dr. Mike Cadogan for their enthusiasm and contribution to the new era of Emergency Medicine Education. Viva la FOAM!

Referanslar

LITFL

Bu Yazının Podcasti

Acilcinin Sesi

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


blank
Ara
Yükleniyor..