Skip to content

 

MANNİTOL

TANIM

Mannitol bir ilaç olarak kullanılan bir şeker alkolü türüdür. Bir şeker olarak, bağırsaklardan az emilen şekerli yiyeceklerde genellikle bir tatlandırıcı olarak kullanılır. Bir ilaç olarak, glokomda görülen gözlerde yüksek basınçları düşürmek ve artan intrakranyal basıncı düşürmek için kullanılır.

Etki Başlangıcı:  Diürez için IV Mannitol uygulamasından 1-3 saat sonra

İntraoküler basınç (IOP) azalması 30-60 dk

İntraserebral basınç (ICP) azalması 15 dk

Etki süresi: 

İntraoküler basınç azalması 4-6 saat

İntraserebral basınç azalması 3-8 saat

Yarılanma Ömrü (t½): Yarılanma ömrü 100 dk

Metabolizma: Karaciğerde(çok hafif)

Atılım: İdrarla.

Ticari İsim:

%20 MANNITOL COZELTISI 1000 ML
%20 MANNITOL COZELTISI 500 ML
%20 MANNITOL SUDAKI COZELTISI 100 ML
%20 MANNITOL SUDAKI COZELTISI 150 ML
%20 MANNITOL SUDAKI SOLUSYON 1000 ML
%20 MANNITOL SUDAKI SOLUSYON 500 ML
%5 MANNITOL COZELTISI 1000 ML
%5 MANNITOL COZELTISI 500 ML
BIOFLEKS %20 MANNITOL ENJEKTABL SOLUSYONU 100 ML
BIOFLEKS %20 MANNITOL ENJEKTABL SOLUSYONU 500 ML
LAFLEKS %20 MANNITOL SOLUSYONU 100 ML
LAFLEKS %20 MANNITOL SOLUSYONU 1000 ML
LAFLEKS %20 MANNITOL SOLUSYONU 150 ML
LAFLEKS %20 MANNITOL SOLUSYONU 250 ML
LAFLEKS %20 MANNITOL SOLUSYONU 500 ML
MANNITOL %20 PVC 100 ML
MANNITOL %20 PVC 150 ML
MANNITOL %20 PVC 500 ML
NEOFLEKS %20 MANNITOL SUDAKI COZELTISI 250 ML
NEOFLEKS %5 MANNITOL IRIGASYON COZELTISI 3000 ML
POLIFLEKS %20 MANNITOL SUDAKI SOLUSYONU 250 ML PVC TORBA
POLIFLEKS %5 MANNITOL UROLOJIK IRRIGASYON COZELTISI 3000 ML
REZOSEL %5 MANNITOL IRRIGASYON SOLUSYONU 3000 ML

ENDİKASYON – KONTRAENDİKASYON

Endikasyonlar: Bos hacmini azaltarak ICP’yi azaltmak. Sarılığı olan, major vasküler cerrahi geçirecek hastalarda perioperatif dönemde böbrek fonksiyonunu korumak. Akut glokom tedavisi. Nakil yapılan böbrekte diürez başlatmak. Rabdomiyoliz tedavisi.

Kontraendikasyonlar: Aşırı duyarlılık, anüri, ciddi pulmoner ödem veya kalp yetmezliği, şiddetli dehidratasyon, metabolik ödem, ilerleyici renal hastalık, aktif intrakranyal kanama (kraniyotomi hariç).

UYGULAMA

 

 • Beyin ödemiİntrakranyal basıncın azaltılması ve serebral ödemin tedavisi
  1.5-2 g / kg IV 30-60 dakika boyunca infüze edilir.
 • Göziçi Basıncı1.5-2 g/kg IV 30-60 dakika boyunca infüze edilir.
 • Anüri / OligüriTest dozu: 200 mg / kg IV 3-5 dakika boyunca infüze edilir.
  Yükleme: 500-1000 mg / kg IV
  İdame: 250-500 mg / kg IV 4-6 saat

 

GEBELİK – LAKTASYON

Gebelik Kategorisi: C

Emzirme: Güveninirliği bilinmiyor. Literatürde yeterli veri yok. Dikkatli kullanın

YAN ETKİ – TOKSİSİTE

Yan Etki: 

 • Kardiyovasküler yan etkiler arasında hipotansiyon ve taşikardi sayılabilir. Venöz tromboz veya flebit, enjeksiyon yerinde uzanır. Hipervolemi nadiren görülür ve genellikle uygulama sırasında kullanılan solüsyon veya teknik ile ilişkilendirilir.
 • Solunum yollarının yan etkileri pulmoner konjesyon ve riniti içermektedir. Mannitol inhalasyonuyla ilişkili solunum yolu yan etkileri, öksürük, hırıltı ve azalmış zorlu ekspiratuvar volüm içermektedir.
 • Metabolik yan etkiler arasında sıvı ve elektrolit dengesizliği, asidoz ve elektrolit kaybı bulunur.
 • Sinir sistemi yan etkileri baş ağrısı, konvülsiyon ve baş dönmesidir.
 • Hematolojik yan etkiler arasında tromboflebit bulunur.
 • Böbrek yan etkileri akut böbrek yetmezliğini içerir.
 • Yerel yan etkiler ekstravazasyonu içermektedir. Bu etki, genellikle, yönetimde kullanılan çözüme veya tekniğe bağlıdır.
 • Dermatolojik yan etkiler ürtiker ve cilt nekrozunu içermektedir.
 • Oküler yan etkiler bulanık görme içerir.
 • İmmünolojik yan etkiler, enjeksiyon yerinde enfeksiyon ve ateş yanıtını içerir. Bu etkiler genellikle, uygulama sırasında kullanılan çözeltiye veya tekniğe bağlıdır.
 • Mide-bağırsak yan etkileri bulantı ve kusmayı içermektedir.
 • Genitoüriner yan etkiler arasında belirgin diürez ve üriner retansiyon yer alır.

Toksisite

 • Çok miktarda manitol infüzyonu, intraselüler sıvının hücre dışı alana geçmesine sebep olur ve hücre içi dehidratasyon ve intravasküler alanın hiponatremiye neden olur. Kalıcı oligüri bulunan hastalara tekrarlayan dozlar verilmemelidir; zira hiperosmolar bir duruma neden olabilir ve hacim aşırı yüklenmesine bağlı konjestif kalp yetmezliği ve pulmoner ödemi hızlandırabilir. Doz aşımı, aşırı dozajın sonuçlarını önlemek için klinik duruma uygun olarak dikkatli bir şekilde izlenmeli ve ayarlanmalıdır.

DİKKAT!

* Mannitol uygulanması, serum elektrolit konsantrasyonunda dilüsyon, aşırı hidrasyon, konjestif durumlar veya pulmoner ödem oluşturacak şekilde sıvı ve/veya solüt yüklenmesine yol açabilir.
* Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatli olunmalıdır. Böyle durumlarda öncelikle bir test dozu uygulanarak, mannitol uygulamaya ancak yeterli idrar akımı sağlanırsa devam edilmelidir. Önceden mevcut böbrek hastalığı olanlar ya da nefrotoksik potansiyeldeki ilaç kullanan hastalarda mannitol uygulanması, böbrek yetmezliği gelişme riskini arttırır.
* Kanla karıştırmayın.
* Hipovolemi, baş ağrısı, polidipsiye neden olabilir
* Sadece intravenöz kullanım içindir. Kas içi veya subkutan yoldan uygulamayın.
* Mannitol, hasar sonrası ilk 24 ila 48 saat arasında jenaralize serebral hiperemi gelişen çocuklarda serebral kan akışını artırabilir ve intrakranyal hipertansiyonu kötüleştirebilir..

*Mannitol uygulanımı sırasında hastalar renal, kardiyak ve pulmoner işlevler açısından izlenerek, herhangi bir olumsuz etki durumunda tedaviye son verilmelidir.

*Çözelti elektrolit içermez. Ozmolaritesi yaklaşık 1100 mOsm/l’dir.

*Geriatrik popülasyonda da genel olarak doz erişkinlerdeki gibi 24 saatte 250 ml ile 1000 ml arasında değişir. Bir defalık doz 250 ml’den fazla olmamalıdır (50 g mannitol). Çoğu durumda günlük 250-500 ml ile yeterli yanıt alınmaktadır (50-100 g mannitol/gün).

KAYNAKLAR

1.https://www.ilacprospektusu.com

2.https://www.drugs.com/

3.Goldfrank LR, ed.Goldfrank’s Toxicologic Emergencies

4.http://reference.medscape.com/

5. http://www.rxlist.com/

6. http://lifeinthefastlane.com/

Not: Bu yazı sağlık profesyonellerine yöneliktir. Buradaki bilgilerden sağlık profesyoneli olmayanların faydalanması önerilmez, aksi durumda sonuçlarından sitemiz sorumlu değildir.

Bu Yazının Podcasti

Acilcinin Sesi

3 Yorumlar


blank
Ara
Yükleniyor..