Skip to content

Molnupiravir: Covid-19’un ilacı bulundu mu?

COVID-19’u tedavi etmek, ciddi hastalığa ilerlemesini önlemek ve bulaşı engellemek için oral antivirallere acilen ihtiyaç var. Aşıların çok konuşulduğu pandeminin bu döneminde dikkat çeken bir gelişme oldu. Son günlerde kendisinden sıkça bahsettiren Molnupiravir’in COVID-19 tedavisindeki güvenirliğini, tolere edilebilirliğini ve antiviral etkinliğini değerlendiren bir Faz 2a çalışmasının sonuçları açıklandı.​1​ ( ClinicalTrials.gov NCT04405570 ).  

Bu yazıda bu çalışmayı​1​, konu ile ilgili diğer bir kaç çalışma ile beraber özetlemeye çalışacağım. Faydalı olmasını temenni ederim.

Klinik çalışmalar, yüksek direnç bariyerine sahip SARS-CoV-2 dahil olmak üzere koronavirüslere karşı geniş spektrumlu antiviral aktiviteyi ortaya koymaktadır.​2,3​ , Molnupiravir tedavisi ve profilaksisinin virüs replikasyonunu ve patogenezini azalttığı görülmüş.​4,5​ Sonuçta bu tedavinin bulaşı engelleyebileceği tespit edilmiş.​6​ Hipotezler, molnupiravirin nazofaringeal sürüntülerde SARS-CoV-2 virüsünün temizlenmesine kadar geçen süreyi azaltacağını ve semptomatik SARS-CoV-2 ile enfekte yetişkinlerde güvenli ve iyi tolere edileceğini içermektedir. 

Katılımcılar 200, 400, 800 mg molnupiravir ve plaseboyla tedavi edilmiş.(Tablo-1)

blank
Tablo-1

Bulaşıcı SARS-CoV-2 Virüsünün İzolasyonu

Virüs, başlangıçta nazofaringeal sürüntülerin %43.5’inden (74/170) izole edilmiş.(Şekil-2 ve Tablo-2a) 3üncü günde, bulaşıcı virüs izolasyonu, plasebo uygulanan katılımcıların %16.7’si (9/54) ile karşılaştırıldığında, 800 mg molnupiravir uygulanan katılımcıların %1.9’unda (1/53) önemli ölçüde azaldığı görülmüş (p = 0.02). Plasebo alıcılarının %11,1’ine (6/54) kıyasla, bu gruplarda 0 virüs izole edilmiş (sırasıyla 0/42 ve 0/53). 400 ve 800 mg molnupiravir uygulanan katılımcılarda bulaşıcı virüs izolasyonu 5.günde azalmış.(p = 0.03) Bulaşıcı virüsü olan katılımcıların oranı, 400 ve 800 mg molnupiravir tedavisinde 200 mg molnupiravir ve plaseboya kıyasla önemli ölçüde daha düşük olduğu tespit edilmiş.(p-değerleri = 0.010 ve 0.003; Tablo-2)

blank
Tablo-2

 

blank
Şekil-2a

SARS-CoV-2 Viral RNA’dan Temizlenme Zamanı

Nazofaringeal sürüntülerde viral RNA’nın temizlenmesine kadar geçen süre, bu çalışmanın birincil son noktası olarak alınmış ve 800 mg molnupiravir alan katılımcılarda, plasebo uygulananlara kıyasla önemli ölçüde azaldığı tespit edilmiş.(p-değeri = 0.013; Tablo-2 ve Şekil-2b) 800 mg molnupiravir ve plasebo arasında viral RNA’nın temizlenmesine kadar geçen süredeki azalma daha büyük ve anlamlı kalmış.(p-değeri = 0,001) Çalışmanın sonunda SARS-CoV-2 negatifliğine ulaşan katılımcıların oranı da 800 mg molnupiravir (%92.5) uygulananlarda daha yüksek olduğu görülmüş( bu oran 200 ve 400 mg molnupiravir ve plasebo için sırasıyla %91,3, %78,7 ve %80,3).

blank
Şekil-2b

SARS-CoV-2 Viral Yükte Başlangıç ​​Düzeyinden Değişim

Viral RNA’daki düşüş, 800 mg molnupiravir alan grupta daha fazla olduğu tespit edilmiş.(Tablo-2 ve Şekil-2c) 800 mg molnupiravir uygulanan katılımcılar için, başlangıca göre ortalama viral yük değişimi de plaseboya kıyasla 7. günde daha fazla görülmüş. 800 mg molnupiravir ve plasebo arasında viral yükteki azalma, katılımcıların duyarlılık analizleri sırasında anlamlı kalmış.(p = 0.045)

blank
Şekil-2c

SARS-CoV-2 Antikor Tespiti

Katılımcılar, 1, 7, 28inci günlerde SARS-CoV-2’ye özgü immünoglobulin (Ig) A, IgM ve IgG için test edilmiş. 28inci günde, molnupiravir ile tedavi edilen katılımcıların %99,2’si, plasebo uygulananların %96,5’ine kıyasla SARS-CoV-2’ye karşı antikor geliştirmiş.

SARS-CoV-2 RNA-Bağımlı RNA Polimerazın Yeni Nesil Dizilimi

Plaseboya kıyasla molnupiravir alan katılımcılar arasında RdRp’deki genotipik değişiklikler daha yüksek oranda meydana gelmiş. Molnupiravir tedavisini takiben RdRp’deki ortalama nükleotid değişikliklerinin sayısı daha fazla görülmüş(10.9) (p = 0.02)​7​.

Güvenlik ve Tolerans

Molnupiravir ve plasebo, düşük dereceli advers olaylarla ilişkilendirilmiştir . Tedaviye bağlı advers olayların insidansı molnupiravir 800 mg grubunda en düşük olarak görülmüş. Dörtten fazla katılımcıda tek yan etki baş ağrısı, uykusuzluk görülmüş. Daha yüksek yan etkiler, molnupiravir ve plasebo gruplarında sırasıyla %5,0 ve %8,1 oranında meydana gelmiş. 

Bu sonuçlar, SARS-CoV-2 replikasyonunun azaltılmasında, virüsün bulaş hızının kırılmasında ve tedavinin hızlandırılmasında molnupiravirin etkinliğini göstermektedir.

Unutulmaması gereken son bir hususu şöyle belirtmişler: ‘Bu çalışmada atıfta bulunulan veriler, çalışmanın tamamlanmasından sonraki 1 yıl içinde mevcut olacak.


Kaynaklar

 1. 1.
  Painter W, Holman W, Bush J, et al. Human Safety, Tolerability, and Pharmacokinetics of Molnupiravir, a Novel Broad-Spectrum Oral Antiviral Agent with Activity Against SARS-CoV-2. Antimicrob Agents Chemother. Published online March 1, 2021. doi:10.1128/AAC.02428-20
 2. 2.
  Sheahan T, Sims A, Zhou S, et al. An orally bioavailable broad-spectrum antiviral inhibits SARS-CoV-2 in human airway epithelial cell cultures and multiple coronaviruses in mice. Sci Transl Med. 2020;12(541). doi:10.1126/scitranslmed.abb5883
 3. 3.
  Pruijssers A, George A, Schäfer A, et al. Remdesivir Inhibits SARS-CoV-2 in Human Lung Cells and Chimeric SARS-CoV Expressing the SARS-CoV-2 RNA Polymerase in Mice. Cell Rep. 2020;32(3):107940. doi:10.1016/j.celrep.2020.107940
 4. 4.
  Wahl A, Gralinski L, Johnson C, et al. SARS-CoV-2 infection is effectively treated and prevented by EIDD-2801. Nature. 2021;591(7850):451-457. doi:10.1038/s41586-021-03312-w
 5. 5.
  Menachery V, Yount B, Debbink K, et al. A SARS-like cluster of circulating bat coronaviruses shows potential for human emergence. Nat Med. 2015;21(12):1508-1513. doi:10.1038/nm.3985
 6. 6.
  Cox R, Wolf J, Plemper R. Therapeutically administered ribonucleoside analogue MK-4482/EIDD-2801 blocks SARS-CoV-2 transmission in ferrets. Nat Microbiol. 2021;6(1):11-18. doi:10.1038/s41564-020-00835-2
 7. 7.
  Agostini M, Pruijssers A, Chappell J, et al. Small-Molecule Antiviral β-d-N 4-Hydroxycytidine Inhibits a Proofreading-Intact Coronavirus with a High Genetic Barrier to Resistance. J Virol. 2019;93(24). doi:10.1128/JVI.01348-19

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


blank
Ara
Yükleniyor..