Skip to content

Search Results for:  – Page 10

Nefroloji
Gülşah Çıkrıkçı Işık

Hemodiyaliz Acilleri

Hemodiyaliz (HD) ilk kez 1945’de Alman Hekim Willem Kolff tarafından Akut Böbrek Hasarına (ABH) bağlı üremi gelişen bir hastada

Sedasyon Analjezi
Şakir Hakan Aksu

Acil Serviste Ağrı Yönetimi

International Association For The Study Of Pain (ISAP) ağrıyı “olası veya var olan doku hasarına eşlik eden veya bu

İlaçlar
Yunus Emre Ayhan

FUROSEMİD İnfüzyonu

Doz Ödem (örneğin, periferik, pulmoner, genel): Diüretik tedavisi almamış olanlarda (naive): IV: Başlangıç: Bir kez 20-40 mg, ardından gerektiği

Medya Merkezi

İkinci Basamak Canlı Yayınları AcilCast Acil Konuşalım röportajlar girişimsel işlemler USG

Sağlıklı Yaşam ve Çalışma
Tanju Taşyürek

Klinisyenin Tükenmişliğine Karşı Harekete Geçmek

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) Ekim 2019’de sağlık alanında iş ortamından kaynaklanan stresin yol açtığı sorunlara yönelik bir rapor yayınlandı.

Gastroenteroloji
Merve Yazla

Mide Doluluğunun Ultrason ile Değerlendirilmesi

Herkese yeniden merhaba. Acil hekimleri olarak POCUS konusunda çoğumuz bilgi sahibiyiz ve yatakbaşı ultrasonu klinik pratiğimizde çokça kullanıyoruz. Fakat

Girişimsel İşlemler ve Tetkikler
Aykut Özkan

Genitoüriner Sistem Travmasında Görüntüleme

Alt üriner sistem yaralanmalarında tanısal yöntemler olan retrograd üreterografi ve retrograd sistografi işlemlerinin incelenmesi.