Skip to content

PANTOPRAZOL İnfüzyonu

Reklam

Kullanıma hazır çözelti 10 mL %0,9 sodyum klorür çözeltisinin kuru toz içeren flakona enjeksiyonu ile hazırlanır. Bu çözelti doğrudan uygulanabilir veya 100 mL %0,9 sodyum klorür enjeksiyonu veya %5 glukoz enjeksiyonu ile karıştırıldıktan sonra da uygulanabilir. Cam veya plastik kaplar dilüsyon için kullanılabilir. PANTO®, burada belirtilen çözeltiler dışındaki çözeltiler ile karıştırılmamalıdır.

Damar içine uygulama 2-15 dakikada yapılmalıdır.

İntravenöz kullanım oral yolla uygulama mümkün olmadığı durumda önerilir. İntravenöz kullanımda 7 güne kadar veriler mevcuttur. Bu nedenle, oral tedavinin uygulanabileceği durumda, PANTO® i.v. uygulaması kesilmeli ve onun yerine oral 40 mg pantoprazol başlanmalıdır​1,2​.

(Hazırlandıktan sonra 12 saat içerisinde çözelti kullanılmalıdır. Mikrobiyolojik bakış açısından, ürün hemen uygulanmalıdır. Eğer hemen uygulanmayacaksa, saklama zamanı ve koşulları kullanıcının sorumluluğundadır ve 25°C sıcaklık altında 12 saatten fazla bekletilmemelidir. Flakon içeriği sadece tek kullanımlıktır. Flakon içerisinde kalan ürün veya görsel olarak değişime uğramış (bulanıklık ve çökelti gözlenirse) ürün imha edilmelidir.)

Akut kanamalı gastrik veya duodenal ülserli hastalarda, hemostazın kısa süreli idamesinde ve tekrar kanamanın önlemesi gibi durumlarda infüzyon hızı değişmektedir. Ayrıca bakınız KÜB/KT​1​.

Genel dilüsyon solüsyonları; %0,9 NS, %5 Dekstroz, LR

;

(Toplam hacim = 100ml)
(Toplam hacim = 100ml)

Sürekli infüzyon için; (8 mg/saat)
(Toplam hacim = 100ml)

Bazı durumlarda minimum solüsyonla dilüsyon ve hızlı uygulama gerekebilir.

Minimum seyreltme: Seyreltilmiş flakon (4 mg/ml) en az 2 dakika boyunca uygulanabilir.

NOT: IV line/hattını D5W, NS veya LR ile uygulamadan önce ve sonra yıkayın/flaşlayınız​2–5​.

 1. 1.
  PANTO® 40 mg IV enjeksiyonluk liyofilize toz içeren flakon . TİTCK KÜB/KT. Published September 9, 2020. Accessed September 9, 2020. https://titck.gov.tr/storage/kubKtAttachments/6VrJVoZWy11S2h.pdf
 2. 2.
  Gahart BL, Nazareno AR, Gahart BL. Gahart’s 2021 Intravenous Medications: A Handbook for Nurses and Health Professionals. Elsevier Health Sciences. 37th Ed. Elsevier; 2020. 33rd ed. Elsevier; 2020.
 3. 3.
  Pantoprazole. globalrph. Published September 9, 2020. Accessed September 9, 2020. https://globalrph.com/dilution/pantoprazole/
 4. 4.
 5. 5.

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


blank
Yükleniyor..