Skip to content

PR aralığı P dalgası ile QRS kompleksi arasında geçen süredir. AV düğümden geçen iletiyi gösterir

waves-of-the-ecg

PR Aralığı

 • Normal PR aralığı 120 – 200 ms süreleri arasındadır (üç ila beş küçük kare).
 • PR aralığı > 200 ms ise, birinci derece kalp bloğu varlığı söz konusudur.
 • PR aralığı < 120 ms olması ise pre-eksitasyonu (atriyum ve ventriküller arası aksesuar yolak varlığı) veya AV nodal (junctional) ritmi akla getirir.

Birinci Derece AV Blok (PR > 200 ms)

 • AV düğümde gecikmiş iletim
 • İzole veya diğer bloklarla birlikte görülebilir (ikinci derece AV blok I, II, trifasiküler blok)
Birinci derece AV blok
Belirgin 1. derece kalp bloğu ile birlikte sinus ritmi (PR aralığı 340 ms) Kaynak: lifeinthefastlane.com - ecg
Belirgin 1. derece kalp bloğu ile birlikte sinus ritmi (PR aralığı 340 ms)
Kaynak: lifeinthefastlane.com – ECG library
Uzamış PR aralığı ile birlikte ikinci derece AV blok (Mobitz I)
İkinci derece kalp bloğu, Mobitz Tip I (Wenckeback fenomeni). PR aralığının bir QRS kompleksi düşene kadar her başarılı vuruda giderek uzadığına dikkat ediniz. Düşen vurudan önceki PR aralığı en uzun ( 340 ms), düşen vurudan sonraki PR aralığı ise en kısadır ( 280 ms). Kaynak: lifeinthefastlane.com - ecg
İkinci derece kalp bloğu, Mobitz Tip I (Wenckeback fenomeni). PR aralığının bir QRS kompleksi düşene kadar her başarılı vuruda giderek uzadığına dikkat ediniz. Düşen vurudan önceki PR aralığı en uzun ( 340 ms), düşen vurudan sonraki PR aralığı ise en kısadır ( 280 ms).
Kaynak: lifeinthefastlane.com – ECG library

Kısa PR Aralığı (< 120 ms)

Kısa PR aralığı şunlar ile birlikte görülür:

 1. Preeksitasyon sendromları
 2. AV nodal ritm
1. Pre-eksitasyon Sendromları
 • Wolff-Parkinson-White (WPW) ve Lown-Ganong-Levine (LGL) sendromları
 • Atriyum ve ventrikülleri birleştiren aksesuar yolak varlığını içermektedir.
 • Aksesuar yolak iletiyi normalden hızlı ileterek kısa PR oluşturmaktadır.
 • Aksesuar yolak ayrıca anatomik reentry halkası gibi davranarak hastaları re-entran taşikardilere karşı hassas duruma getirmektedir.
 • Hastalar paroksismal supraventriküler taşikardi (SVT) epizodları, özellikle atriyoventriküler reentran taşikardi (AVRT), ve karakteristik istirahat 12 derivasyon EKG özellikleri ile prezente olmaktadır.
1a. Wolff-Parkinson-White Sendromu

Wolff-Parkinson-White sendromunun karakteristik özellikleri kısa PR aralığı, geniş QRS kompleksi ve QRS kompleksine hızlı geçiş olan delta dalgasıdır.

WPW sendromunda kısa PR (<120 ms), geniş QRS ve delta dalgaları Kaynak: lifeinthefastlane.com -ecg
WPW sendromunda kısa PR (<120 ms), geniş QRS ve delta dalgaları
Kaynak: lifeinthefastlane.com -ECG library 
1b. Lown-Ganong-Levine Sendromu

LGL sendromunun özellikleri normal P dalgaları ve QRS kompleksleri ile birlikte çok kısa PR aralığı ve delta dalgası yokluğudur.

LGL sendromunda normal QRS kompleksleri ile birlikte kısa PR aralığı Kaynak: lifeinthefastlane.com - ecg
LGL sendromunda normal QRS kompleksleri ile birlikte kısa PR aralığı
Kaynak: lifeinthefastlane.com – ECG library 
2. AV nodal (junctional) Ritm

Nodal ritmler AV düğümden çıkan dar kompleks düzenli ritmlerdir.

Kısa PR aralığı ile birlikte, P dalgaları yoktur veya anormaldir (ör. ters) (= retrograd P dalgaları)

Ters P dalgaları ile birlikte kısa PR aralığının görüldüğü akselere nodal (junctional) ritm. Kaynak: lifeinthefastlane.com - ecg
Ters P dalgaları ile birlikte kısa PR aralığının görüldüğü akselere nodal (junctional) ritm.
Kaynak: lifeinthefastlane.com – ECG library

Yazar Katkıları

Destekleyenler

Bu ve benzeri sayfalarda yer alan içerik Lifeinthefastlane.com Global FOAMed Portalının EKG Kütüphanesi ve A’dan Z’ye EKG Tanıları kısımlarından çevrilmiştir. Bu vesileyle Acil Tıp eğitiminin yeni çağı olarak nitelendirirebileceğimiz FOAM hareketine katkıları ve bu yoldaki şevkleri için Lifeinthefastlane.com eş-editörleri Dr. Chris Nickson ve Dr. Mike Cadogan’a teşekkürü bir borç biliriz.

This page is translated as is from the ECG Library and A to Z by Diagnosis series of Global FOAMed Portal Lifeinthefastlane.com into Turkish. We would like to thank Lifeinthefastlane.com Co-editors Dr. Chris Nickson and Dr. Mike Cadogan for their enthusiasm and contribution to the new era of Emergency Medicine Education. Viva la FOAM!

Referanslar

 • Hampton, JR. The ECG in Practice (5th edition), Churchill Livingstone 2008.
 • Surawicz B, Knilans T. Chou’s Electrocardiography in Clinical Practice (6th edition), Saunders 2008.
 • Wagner, GS. Marriott’s Practical Electrocardiography (11th edition), Lippincott Williams & Wilkins 2007.

LITFL

Bu Yazının Podcasti

Acilcinin Sesi

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


blank
Ara
Yükleniyor..