Skip to content

PR Segmenti

Melis Efeoğlu

Yayın tarihi:

30 Kasım 2013 ~

kategoriler:

Reklam

[box type=”info” align=”aligncenter” width=”500″ ]PR segmenti P dalgası bitişi ve QRS kompleksi başlangıcı arasındaki yassı ve genellikle izoelektrik segmenttir.[/box]

waves-of-the-ecg
EKG dalga, interval ve segmentleri

PR segmenti anormallikleri iki ana durumda ortaya çıkar:

 • Perikardit
 • Atriyal iskemi

Perikardit

Akut perikarditteki karakteristik değişiklikler şunlardır:

[box type=”shadow” ]

 • PR segment depresyonu
 • Yaygın konkav (eyer şeklinde) STelevasyonu
 • aVR’de ve V1’de resiprokal ST depresyonu ve PR elevasyonu
 • Diğer yerlerde resiprokal ST depresyonu yokluğu

[/box]

[box type=”warning” ]Önemli: PR segment değişiklikleri [highlight]T-P segmenti tarafından oluşturulan baseline ile ilişkisine göre[/highlight] belirlenir.[/box]

Akut perikarditte tipik EKG Kaynak: lifeinthefastlane.com - ecg
Akut perikarditte tipik EKG
Kaynak: lifeinthefastlane.com – ECG library
Akut perikardite bağlı V5'te PRsegment depresyonu (aynı zamanda konkav ST elevasyonu olduğuna dikkat ediniz). Kaynak: lifeinthefastlane.com - ecg
Akut perikardite bağlı V5’te PRsegment depresyonu (aynı zamanda konkav ST elevasyonu olduğuna dikkat ediniz).
Kaynak: lifeinthefastlane.com – ECG library
Akut perikardite bağlı aVR'de PR elevasyonu (resiprokal ST depresyonuna dikkat ediniz). Kaynak: lifeinthefastlane.com - ecg
Akut perikardite bağlı aVR’de PR elevasyonu (resiprokal ST depresyonuna dikkat ediniz).
Kaynak: lifeinthefastlane.com – ECG library

Atriyal iskemi

 • Miyokard iskemisi olan hastalarda PR segment elevasyonu veya depresyonu eşlik eden atriyal iskemi veya infarkta işaret eder.
 • Bu bulgu MI sonrası kötü iyileşme, atriyoventriküler blok, supraventriküler aritmi ve kardiyak serbest duvar rüptürü risklerinin artması ile ilişkilendirilmiştir.

[highlight]Atriyal iskemi / infarkt tanısında Liu kriterleri [/highlight]kullanılır.

[highlight]Liu Kriterleri[/highlight]

[box type=”shadow” ]

 • V5 ve V6’da > 0.5 mm PR elevasyonu ile V1 ve V2’de resiprokal PR depresyonu
 • DI’de > 0.5 mm PR elevasyonu ile DII ve DIII’te resiprokal PR depresyonları
 • Prekordiyal derivasyonlarda > 1.5 mm PR depresyonu
 • I, II, III. derivasyonlarda > 1.2 mm PR depresyonu
 • Anormal P dalga morfolojisi: M şeklinde, W şeklinde, düzensiz veya çentikli (minör kriter)

[/box]

İnferior STEMI’de eşlik eden atriyal infarktı gösteren PR depresyonu
Kaynak: lifeinthefastlane.com - ecg
Akut inferior myokard infarktında inferior derivasyonlarda TP segmenti açık olan (A) ve olmayan (B) belirgin PR segment depresyonu. Ayrıca inferior derivasyonlardaki ST segment elevasyonuna dikkat ediniz.
Kaynak: lifeinthefastlane.com – ECG library
PR çökmesi ölçümü
TP segmenti belirgin olan (A) ve olmayan (B) PR segment ölçümü (Jim ve ark.dan alıntıdır).
TP segmenti belirgin olan (A) ve olmayan (B) PR segment ölçümü (Jim ve ark.dan alıntıdır).

[divider]

Yazar Katkıları

[divider]

Destekleyenler

Bu ve benzeri sayfalarda yer alan içerik Lifeinthefastlane.com Global FOAMed Portalının EKG Kütüphanesi ve A’dan Z’ye EKG Tanıları kısımlarından çevrilmiştir. Bu vesileyle Acil Tıp eğitiminin yeni çağı olarak nitelendirirebileceğimiz FOAM hareketine katkıları ve bu yoldaki şevkleri için Lifeinthefastlane.com eş-editörleri Dr. Chris Nickson ve Dr. Mike Cadogan’a teşekkürü bir borç biliriz.

This page is translated as is from the ECG Library and A to Z by Diagnosis series of Global FOAMed Portal Lifeinthefastlane.com into Turkish. We would like to thank Lifeinthefastlane.com Co-editors Dr. Chris Nickson and Dr. Mike Cadogan for their enthusiasm and contribution to the new era of Emergency Medicine Education. Viva la FOAM!

Referanslar

 • Jim MH, Siu CW, Chan AO, Chan RH, Lee SW, Lau CP. Prognostic implications of PR-segment depression in inferior leads in acute inferior myocardial infarction. Clin Cardiol. 2006 Aug;29(8):363-8. PMID: 16933578 [Full text]

LITFL

Reklam

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Melis Efeoğlu

YAZAR

Acilci.net çevirmeni ve ilk kadın yazarıdır. Melis, 1 yıldan kısa bir sürede LITFL EKG Kütüphanesi’nin tamamını çevirdi. LITFL ile ortak planlanan bu projenin tamamı onun eseri. Hala eski yazıların güncellenmesi ve bağlantılarının kalıcılığını sağlamak için sürekli çalışmaya devam ediyor. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Acil Tıp uzmanlığını alan Melis, şu an yine Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniğinde uzman doktor olarak çalışmaktadır.
Reklam
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on linkedin