Skip to content

PR segmenti P dalgası bitişi ve QRS kompleksi başlangıcı arasındaki yassı ve genellikle izoelektrik segmenttir.

waves-of-the-ecg
EKG dalga, interval ve segmentleri

PR segmenti anormallikleri iki ana durumda ortaya çıkar:

 • Perikardit
 • Atriyal iskemi

Perikardit

Akut perikarditteki karakteristik değişiklikler şunlardır:

 • PR segment depresyonu
 • Yaygın konkav (eyer şeklinde) STelevasyonu
 • aVR’de ve V1’de resiprokal ST depresyonu ve PR elevasyonu
 • Diğer yerlerde resiprokal ST depresyonu yokluğu

Önemli: PR segment değişiklikleri T-P segmenti tarafından oluşturulan baseline ile ilişkisine göre belirlenir.

Akut perikarditte tipik EKG Kaynak: lifeinthefastlane.com - ecg
Akut perikarditte tipik EKG
Kaynak: lifeinthefastlane.com – ECG library
Akut perikardite bağlı V5'te PRsegment depresyonu (aynı zamanda konkav ST elevasyonu olduğuna dikkat ediniz). Kaynak: lifeinthefastlane.com - ecg
Akut perikardite bağlı V5’te PRsegment depresyonu (aynı zamanda konkav ST elevasyonu olduğuna dikkat ediniz).
Kaynak: lifeinthefastlane.com – ECG library
Akut perikardite bağlı aVR'de PR elevasyonu (resiprokal ST depresyonuna dikkat ediniz). Kaynak: lifeinthefastlane.com - ecg
Akut perikardite bağlı aVR’de PR elevasyonu (resiprokal ST depresyonuna dikkat ediniz).
Kaynak: lifeinthefastlane.com – ECG library

Atriyal iskemi

 • Miyokard iskemisi olan hastalarda PR segment elevasyonu veya depresyonu eşlik eden atriyal iskemi veya infarkta işaret eder.
 • Bu bulgu MI sonrası kötü iyileşme, atriyoventriküler blok, supraventriküler aritmi ve kardiyak serbest duvar rüptürü risklerinin artması ile ilişkilendirilmiştir.

Atriyal iskemi / infarkt tanısında Liu kriterleri kullanılır.

Liu Kriterleri

 • V5 ve V6’da > 0.5 mm PR elevasyonu ile V1 ve V2’de resiprokal PR depresyonu
 • DI’de > 0.5 mm PR elevasyonu ile DII ve DIII’te resiprokal PR depresyonları
 • Prekordiyal derivasyonlarda > 1.5 mm PR depresyonu
 • I, II, III. derivasyonlarda > 1.2 mm PR depresyonu
 • Anormal P dalga morfolojisi: M şeklinde, W şeklinde, düzensiz veya çentikli (minör kriter)
İnferior STEMI’de eşlik eden atriyal infarktı gösteren PR depresyonu
Kaynak: lifeinthefastlane.com - ecg
Akut inferior myokard infarktında inferior derivasyonlarda TP segmenti açık olan (A) ve olmayan (B) belirgin PR segment depresyonu. Ayrıca inferior derivasyonlardaki ST segment elevasyonuna dikkat ediniz.
Kaynak: lifeinthefastlane.com – ECG library
PR çökmesi ölçümü
TP segmenti belirgin olan (A) ve olmayan (B) PR segment ölçümü (Jim ve ark.dan alıntıdır).
TP segmenti belirgin olan (A) ve olmayan (B) PR segment ölçümü (Jim ve ark.dan alıntıdır).

Yazar Katkıları

Destekleyenler

Bu ve benzeri sayfalarda yer alan içerik Lifeinthefastlane.com Global FOAMed Portalının EKG Kütüphanesi ve A’dan Z’ye EKG Tanıları kısımlarından çevrilmiştir. Bu vesileyle Acil Tıp eğitiminin yeni çağı olarak nitelendirirebileceğimiz FOAM hareketine katkıları ve bu yoldaki şevkleri için Lifeinthefastlane.com eş-editörleri Dr. Chris Nickson ve Dr. Mike Cadogan’a teşekkürü bir borç biliriz.

This page is translated as is from the ECG Library and A to Z by Diagnosis series of Global FOAMed Portal Lifeinthefastlane.com into Turkish. We would like to thank Lifeinthefastlane.com Co-editors Dr. Chris Nickson and Dr. Mike Cadogan for their enthusiasm and contribution to the new era of Emergency Medicine Education. Viva la FOAM!

Referanslar

 • Jim MH, Siu CW, Chan AO, Chan RH, Lee SW, Lau CP. Prognostic implications of PR-segment depression in inferior leads in acute inferior myocardial infarction. Clin Cardiol. 2006 Aug;29(8):363-8. PMID: 16933578 

LITFL

Bu Yazının Podcasti

Acilcinin Sesi

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


blank
Ara
Yükleniyor..