Skip to content

Sağ Dal Bloğu (RBBB)

RBBB Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
RBBB
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library

Özet

 • Sağ dal bloğunda, depolarizasyon, septum üzerinden, sol ventrikülden sağa doğru yayıldığı için sağ ventrikülün aktivasyonu gecikir.
 • Sol ventrikül normal olarak aktive olur, böylelikle QRS kompleksinin ilk kısmı değişmez.
 • Gecikmiş sağ ventrikül aktivasyonu sağ prekordiyal derivasyonlarda (V1-3) ikinci bir R dalgası (R’) ve lateral derivasyonlarda geniş, uzamış S dalgası meydana getirir.
 • Sağ ventrikülün gecikmiş aktivasyonu ayrıca sağ prekordiyal derivasyonlarda ST depresyonu ve T dalga inversiyonu ile birlikte ikincil repolarizasyon anormalliklerine de yol açar.
 • İzole sağ dal bloğunda sol ventriküler aktivasyon sol dal demeti üzerinden ilerlerdiğinden, kardiyak aks değişmez.
V6'da geniş, uzamış S dalgası ("W" patterni) ile birlikte V1'de uzun R' dalgaları ("M" patterni). Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG libary
V6’da geniş, uzamış S dalgası (“W” patterni) ile birlikte V1’de uzun R’ dalgaları (“M” patterni).
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG libary

Sağ Dal Bloğunda EKG Değişiklikleri

Tanısal Kriter

 • QRS >120 ms, geniş QRS.
 • V1-3’te RSR’ patterni (‘M’ şekilli QRS kompleksi).
 • Lateral derivasyonlarda (I, aVL, V5-6) geniş, uzamış S dalgası.

Eşlik eden özellikler

 • Sağ prekordiyal derivasyonlarda (V1-3) ST depresyonu ve T dalga inversiyonu.

Varyasyonlar

 • Bazı durumlarda V1’de RSR’ patterninden çok geniş monofazik R dalgası veya qR kompleksi olabilir.
V1'de tipik RSR' patterni ('M' şekilli QRS) Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
V1’de tipik RSR’ patterni (‘M’ şekilli QRS)
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library
I. derivasyonda geniş uzamış S dalgası. Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
I. derivasyonda geniş uzamış S dalgası.
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library
V1-3'te sağ dal bloğu ile birlikte tipik T dalga inversiyonu patterni Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
V1-3’te sağ dal bloğu ile birlikte tipik T dalga inversiyonu patterni
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library

RBBB Nedenleri

 • Sağ ventrikül hipertrofisi / cor pulmonale
 • Pulmoner emboli
 • İskemik kalp hastalığı
 • Romatolojik kalp hastalığı
 • Miyokardit veya kardiyomiyopati
 • İletim sisteminin dejeneratif hastalığı
 • Konjenital kalp hastalığı (ör. atriyal septal defekt)

Diğer RBBB Örnekleri

Örnek 1

Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library

Örnek 2

Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library

Örnek 3

Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library

İnkomplet Sağ Dal Bloğu

 • İnkomplet sağ dal bloğu QRS süresinin < 120 ms olması ve V1-3’te RSR’ paterni görülmesi ile tanımlanır.
 • Yaygın olarak çocuklarda görülen (klinik olarak önemsiz) bir normal varyantıdır.
2-yaş çocukta inkomplet sağ dal bloğu (V1'de RSR' patternı) Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
2-yaş çocukta inkomplet sağ dal bloğu (V1’de RSR’ patterni)
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library

Sağ Dal Bloğu Ayırıcı Tanısı

 • V1-3’te RSR’ paterni ayrıca Brugada Sendromunda da görülebilir (malign ventriküler aritmiler ile birliktelik gösteren bir EKG paterni).
Brugada Sendromu Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Brugada Sendromu
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library 

Yazar Katkıları

Metin: Ed Burns

EKG’ler: Ed Burns

Çeviri: Melis Efeoğlu

Sayfa Düzenleme: Haldun Akoğlu

Destekleyenler

Bu ve benzeri sayfalarda yer alan içerik Lifeinthefastlane.com Global FOAMed Portalının EKG Kütüphanesi ve A’dan Z’ye EKG Tanıları kısımlarından çevrilmiştir. Bu vesileyle Acil Tıp eğitiminin yeni çağı olarak nitelendirirebileceğimiz FOAM hareketine katkıları ve bu yoldaki şevkleri için Lifeinthefastlane.com eş-editörleri Dr. Chris Nickson ve Dr. Mike Cadogan’a teşekkürü bir borç biliriz.

This page is translated as is from the ECG Library and A to Z by Diagnosis series of Global FOAMed Portal Lifeinthefastlane.com into Turkish. We would like to thank Lifeinthefastlane.com Co-editors Dr. Chris Nickson and Dr. Mike Cadogan for their enthusiasm and contribution to the new era of Emergency Medicine Education. Viva la FOAM!

Referanslar

 • Da Costa D, Brady WJ, Edhouse J. Bradycardias and atrioventricular conduction block. BMJ. 2002 Mar 2;324(7336):535-8. Review. PMID: 11872557. Full text.
 • Hampton, JR. The ECG in Practice (5th edition), Churchill Livingstone 2008.
 • Surawicz B, Knilans T. Chou’s Electrocardiography in Clinical Practice (6th edition), Saunders 2008.
 • Wagner, GS. Marriott’s Practical Electrocardiography (11th edition), Lippincott Williams & Wilkins 2007.

LITFL

Bu Yazının Podcasti

Acilcinin Sesi

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


blank
Ara
Yükleniyor..