Skip to content

Sağ Ventriküler Hipertrofi

Elektrokardiyografik Özellikler

Tanısal Kriterler

 • +110º veya daha fazla sağ aks sapması.
 • V1’de dominant R dalgası (> 7 mm uzunluk veya R/S oranı > 1).
 • V5 veya V6’da dominant S dalgası (> 7 mm derinlik veya R/S oranı < 1).
 • QRS süresi < 120 ms (sağ dal bloğuna bağlı olmayan değişiklikler).

Destekleyici Kriterler

 • Sağ atriyal genişleme (P pulmonale).
 • Sağ ventrikül gerilme patterni = Sağ prekordiyal (V1-4) ve inferior (II, III, aVF) derivasyonlarda ST çökmesi / T dalga inversiyonu.
 • S1S2S3 patterni = I, II ve III. derivasyonlarda dominant S dalgaları ile birlikte ileri sağ aks sapması.
 • Lateral derivasyonlarda derin S dalgaları (I, aVL, V5-6).

Sağ ventrikül hipertrofisinin yol açtığı diğer anormallikler

Önemli. Sağ dal bloğu varlığında sağ ventrikül hipertrofisi tanısı koymak için evrensel olarak kabul görmüş bir kriter mevcut değildir. Buna rağmen, V1’de uzun R dalgası ile birlikte inkomplet / komplet sağ dal bloğu, + 110° veya daha fazla sağ aks sapması ve destekleyici kriterlerin varlığı (sağ ventrikül gerilme patterni veya P pulmonale gibi) sağ ventrikül hipertrofisi için anlamlı kabul edilebilir.

Nedenleri

EKG Örnekleri

Örnek 1

Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library

Sağ ventrikül hipertrofisinin tipik görüntüsü:

 • Sağ aks sapması (+150 derece).
 • V1’de dominant R dalgası (> 7 mm uzunluk; R/S oranı > 1)
 • V6’da dominant S dalgası (> 7 mm derinlik, R/S oranı < 1).
 • V1-4’te ST çökmesi ve T dalga inversiyonu ile birlikte sağ ventrikül gerilme patterni.

Örnek 2

Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library

Düzeltilmemiş Fallot Tetratolojili erişkinde sağ ventrikül hipertrofisi:

 • Sağ aks sapması.
 • P pulmonale – II. derivasyonda > 2.5 mm sivri P dalgası.
 • V1’de dominant R dalgası (> 7 mm uzunluk; R/S oranı > 1).
 • V6’da dominant S dalgası (> 7 mm derinlik; R/S oranı < 1).
 • V1-3’te sağ ventrikül gerilme patterni.

Örnek 3

Kaynak : John Francis - cardiophile.org
Kaynak : John Francis – cardiophile.org (kaynağa gitmek için resme tıklayınız)
 • Sağ aks sapması (+ 150 derece)
 • P pulmonale (II. derivasyonda > 2.5 mm P dalgası)
 • İnkomplet sağ dal bloğu
 • Sağ prekordiyal (V1-3) ve inferior (II, III, aVF) derivasyonlarda T dalga inversiyonu ve ST çökmesi ile birlikte sağ ventrikül gerilme patterni.

Örnek 4

Kaynak : Jayachandran Thejus - heartpearls.com

Aritmojenik sağ ventriküler kardiyomiyopatili hastada sağ ventriküler hipertrofi :

 • Sağ aks sapması.
 • V1’de R/S oranı > 1.
 • Sağ prekordiyal (V1-3) ve inferior (II, III, aVF) derivasyonlarda T dalga inversiyonu ve ST çökmesi ile birlikte sağ ventrikül gerilme patterni.

Yazar Katkıları

Metin: Ed Burns

EKG’ler: Ed Burns

Çeviri: Melis Efeoğlu

Sayfa Düzenleme: Haldun Akoğlu

Destekleyenler

Bu ve benzeri sayfalarda yer alan içerik Lifeinthefastlane.com Global FOAMed Portalının EKG Kütüphanesi ve A’dan Z’ye EKG Tanıları kısımlarından çevrilmiştir. Bu vesileyle Acil Tıp eğitiminin yeni çağı olarak nitelendirirebileceğimiz FOAM hareketine katkıları ve bu yoldaki şevkleri için Lifeinthefastlane.com eş-editörleri Dr. Chris Nickson ve Dr. Mike Cadogan’a teşekkürü bir borç biliriz.

This page is translated as is from the ECG Library and A to Z by Diagnosis series of Global FOAMed Portal Lifeinthefastlane.com into Turkish. We would like to thank Lifeinthefastlane.com Co-editors Dr. Chris Nickson and Dr. Mike Cadogan for their enthusiasm and contribution to the new era of Emergency Medicine Education. Viva la FOAM!

Referanslar

 • Chan TC, Brady WJ, Harrigan RA, Ornato JP, Rosen P. ECG in Emergency Medicine and Acute Care. Elsevier Mosby 2005.
 • Harrigan RA, Jones K. ABC of clinical electrocardiography. Conditions affecting the right side of the heart. BMJ. 2002 May 18;324(7347):1201-4. Review. PMID: 12016190.
 • Mattu A, Brady W. ECGs for the Emergency Physician 1, BMJ Books 2003.
 • Mattu A, Brady W. ECGs for the Emergency Physician 2, BMJ Books 2008.
 • Surawicz B, Knilans T. Chou’s Electrocardiography in Clinical Practice (6th edition), Saunders 2008.
 • Wagner, GS. Marriott’s Practical Electrocardiography (11th edition), Lippincott Williams & Wilkins 2007.

Bu Yazının Podcasti

Acilcinin Sesi

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


blank
Ara
Yükleniyor..