Skip to content

Sağ Ventriküler STEMI

Klinik Önemi

 • Sağ ventriküler infarkt inferior MI’lara %40’a varan oranda eşlik etmektedir. İzole sağ ventrikül infarktı son derece nadirdir.
 • Sağ ventrikül infarktı olan hastalar preloada çok hassastırlar (zayıf sağ ventrikül kasılabilirliğine bağlı) ve nitrat veya diğer preload azaltıcı ajanlara yanıt olarak ciddi hipotansiyon meydana getirebilirler.
 • Sağ ventriküler infarktta hipotansiyon sıvı yüklemesi ile tedavi edilmektedir ve nitratlar konrendikedir.

Sağ ventrikül infarktında EKG değişiklikleri siliktir ve kolayca gözden kaçabilir!

Sağ ventriküler infarktı tanıma

Sağ ventrikül infarktını tanımada ilk adım ondan şüphelenmektir.. İnferior STEMI olan tüm hastalarda!

İnferior STEMI ile gelen hastalarda, şunların varlığı sağ ventrikül infarktını akla getirmektedir:

 • V1’de ST elevasyonu – direkt olarak sağ ventriküle bakan tek standart EKG derivasyonu.
 • III. derivasyonda > II. derivasyondan ST elevasyonu – III. derivasyon II. derivasyondan dağa sağ tarafa dönük olduğundan bu sebeple sağ ventrikül tarafından üretilen hasar akımına daha duyarlıdır.

Sağ ventriküler MI’ı tanımada diğer faydalı ipuçları:

 • V1’deki ST elevasyonunun büyüklüğü V2’deki ST elevasyonunun büyüklüğünü aşarsa.
 • V1’de ST segmenti izoelektrik hatta ve V2’de ST segmenti belirgin olarak çökmüş ise.
 • Önemli. V1’de ST elevasyonu ve V2’de ST çökmesi birlikteliği sağ ventriküler MI için oldukça özgüldür.

Sağ ventriküler infarkt sağ taraf derivasyonlarında (V3R-V6R) ST elevasyonu varlığı ile doğrulanır.

Sağ taraf derivasyonları

Sağ taraf EKG’sini çekmek için birkaç farklı yaklaşım mevcuttur:

 • V1-6 elektrodlarını göğüs sağ tarafına ayna görüntüsü olacak şekilde yerleştirerek sağ taraf derivasyonlarının tamamı elde edilebilir (aşağıdaki diagrama bakınız).
 • V1 ve V2’yi her zamanki pozisyonlarında bırakıp sadece V3-6 elektrodlarını göğsün sağ tarafına (V3R-V6R)  yerleştirmek daha basit olabilmektedir.
 • En kullanışlı derivasyon V4 elektrodunu 5. İnterkostal aralığa yerleştirerek elde edilen V4R’dir. V4R’de ST elevasyonunun sağ ventrikül MI tanısında duyarlılığı %88, özgüllüğü %78 ve tanısal doğruluğu %83’tür.
Morris ve Brady, 2002'den alınmıştır. Orjinal kaynağın linki için şekle tıklayınız.
Morris ve Brady, 2002’den alınmıştır. Orjinal kaynağın linki için şekle tıklayınız.

Önemli. Sağ taraf derivasyonlarında ST elevasyonu sağ ventrikül infarktlı hastaların %50’sinde 10 saatten daha az süren, geçici bir olgudur.

Örnek EKG’ler

Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library

İnferior STEMI. Sağ ventriküler infarktı akla getirenler:

 • V1’de ST elevasyonu.
 • III. derivasyonda > II. derivasyondan ST elevasyonu.

Örnek 1b

Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library

Aynı hastada V4R elektrod pozisyonu ile EKG tekrarı:

 • V4R’de sağ ventrikül infarktı ile uyumlu ST elevasyonu mevcut.

Örnek 2

Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library

Sağ ventriküler MI bir diğer örneği:

 • III.derivasyonda > II. derivasyon ST elevasyonu ile birlikte inferior STEMI mevcut.
 • V2’de ST çökmesi ile birlikte V1’de hafif ST elevasyonu.
 • V4R’de ST elevasyonu.

Örnek 3

Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library

Yazar Katkıları

Metin: Ed Burns

EKG’ler: Ed Burns

Çeviri: Melis Efeoğlu

Sayfa Düzenleme: Haldun Akoğlu

Destekleyenler

Bu ve benzeri sayfalarda yer alan içerik Lifeinthefastlane.com Global FOAMed Portalının EKG Kütüphanesi ve A’dan Z’ye EKG Tanıları kısımlarından çevrilmiştir. Bu vesileyle Acil Tıp eğitiminin yeni çağı olarak nitelendirirebileceğimiz FOAM hareketine katkıları ve bu yoldaki şevkleri için Lifeinthefastlane.com eş-editörleri Dr. Chris Nickson ve Dr. Mike Cadogan’a teşekkürü bir borç biliriz.

This page is translated as is from the ECG Library and A to Z by Diagnosis series of Global FOAMed Portal Lifeinthefastlane.com into Turkish. We would like to thank Lifeinthefastlane.com Co-editors Dr. Chris Nickson and Dr. Mike Cadogan for their enthusiasm and contribution to the new era of Emergency Medicine Education. Viva la FOAM!

Referanslar

LITFL

Bu Yazının Podcasti

Acilcinin Sesi

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


blank
Ara
Yükleniyor..