Skip to content

Sağlık Personeli İçin Aşı Önerileri

Acil servis çalışanları olarak her an bulaşıcı bir hastalıkla karşılaşma olasılığımız çok yüksek. Hem kendimiz hem sevdiklerimiz ve hastalarımız için dikkat etmemiz gereken bir konu bulaşıcı hastalıklar. Bu yazıda kısaca özetlenmiş olan sağlık çalışanları için aşı önerileri ağırlıklı olarak Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ve T.C. Sağlık Bakanlığı önerileri doğrultusunda hazırlanmıştır. Sonraki yazılarımızda eline iğne batan ya da bir şekilde hastaya ait sekresyonlara maruz kalan sağlık personellerinin dikkat etmesi gerekenleri, akut ve sonraki dönemde uygulanabilecek önlem ve tedavileri sizlerle paylaşacağız.

Hepatit B

Daha önce aşılanmamış ise,  3’lü seri verin ( 1. Doz şimdi, 2. Doz 1 ay içinde, 3. Doz ikinci dozdan 5 ay sonra). Intramüsküler (IM) uygulayın. Aşılanmamış sağlık personeli kan ve vücut sıvılarına maruz kalanlara 3. Dozdan sonra anti-HBs’i test edin. Eğer anti-HBbs 10mIU/mL (pozitif) üzerindeyse aşı koruyucudur. Serolojik test veya aşılamaya gerek yoktur. Eğer anti-Hbs 10mIU/mL (negatif) altındaysa aşı koruyucu değildir. 3 doz aşı yapılmalı. 1-2 ay sonra tekrar antiHBs test edilmeli. 6 doz yapılan aşıya rağmen anti-Hbs 10mIU/mL altındaysa yanıtsız olarak kabul edilir ve hepatit B enfeksiyonu açısından değerlendirilmelidir. Yanıtsız duyarlı kişilerde temas sonrası proflakside HB Ig uygulanmalıdır.

 İnfluenza

Yıllık 1 doz aşı uygulayın. İnaktif aşı intramüsküler(IM), canlı aşı intranazal uygulanır. Doktorlar, hemşireler, paramedikler, acil tıp teknisyenleri, evde bakım hizmetleri ve kronik bakım tesislerinde çalışanları, öğrenciler ve gönüllüler dahil olmak üzere tüm sağlık personeli gribe karşı aşı yıllık yapılmalıdır. Canlı aşı gebe olmayan ve 49 yaşından gençlere yapılmalıdır. İmmünsüprese hastalarla temas halinde olan sağlık çalışanlarını inaktif aşı uygulanmalıdır.

Kızamık, Kabakulak, Kızamıkçık (KKK)

1957’ den sonra doğmuş immünite kanıtı olmayan sağlık personeli için 4 hafta arayla 2 doz KKK önerin. Subkutan uygulanır. Kızamık ve Kabakulak salgınlarında 2 doz, Kızamıkçık salgınlarında 1 doz KKK uygulanır.

Suçiçeği (Varisella)

Suçiçeğine karşı tüm sağlık personelinin immünitesi olmalıdır. Önceden geçirilmiş suçiçeği veya herpes zoster (zona), Serolojik immünite kanıtı veya önceden aşılama olmamışsa 4 hafta arayla 2 doz suçiçeği aşısı yapılmalıdır. Subkutan uygulanır.

Difteri, Boğmaca, Tetanoz (DaBT)

Aşılanmamış veya aşılandığından emin olmayan sağlık personeli mümkün olan en kısa sürede aşılanmalı. Tetanoz aşısı 10 yılda bir tekrarlanmalı. Hamile sağlık çalışanları her hamileliğinde tekrar aşılanmalı. İntramüsküler uygulanır.

Meningokok

Neisseria Meningitidis’e maruz kalanlar 1 doz aşı uygulanmalıdır. Risk devam ederse 5 yılda bir tekrarla. Meningokok konjuge aşısı (MCV4) intramüsküler ve Polisakkarit meningokok aşısı (MPSV4) subkutan uygulanır.

Kontraendikasyonlar:

Peki bu aşıların kontraendike olduğu durumlar yok mu?

  • Hepatit B : Hamur mayasına karşı anafilaksi öyküsü
  • KKK : Gebelik, bağışıklık sistemi baskılanmış hastalar, jelatin veya neomisin veya immünglobulinlere karşı  anafilaksi öyküsü
  • Suçiçeği : Gebelik, bağışıklık sistemi baskılanmış hastalar, jelatin veya neomisine karşı  anafilaksi öyküsü; aşılama sonrasında  6 ay süreyle salisilat kullanılmamalı
  • DaBT: Gebeliğin ilk üç ayı, daha önceki Td dozundan sonra erken hipersensitivite reaksiyonu, nörolojik reaksiyon veya ciddi lokal reaksiyon
  • İnfluenza : Yumurtaya karşı anafilaksi öyküsü

Kaynaklar

1-http://www.immunize.org

2-http://www.cdc.gov

3-http://www.adanasm.gov.tr

 

Yazar: :Öner BOZAN

Editör: Gökhan AKSEL

Bu Yazının Podcasti

Acilcinin Sesi

2 Yorumlar


blank
Ara
Yükleniyor..