Skip to content

Tanım

P-P aralığında (birbirini takip eden P dalgaları arasındaki süre) vurudan vuruya değişiklik göstererek düzensiz ventriküler hız oluşturan sinüs ritmi.

Karakteristik Özellikleri

 • P-P aralığında 120 ms’den (3 küçük kare) daha fazla değişiklik.
 • P-P aralığı genellikle solunum siklusu fazlarına göre siklik olarak giderek uzar ve kısalır.
 • Morfolojisi değişmeyen normal sinüs P dalgaları görülür (örn., prematür atriyal kontraksiyona (PAK) dair hiçbir kanıt olmaz).
 • P-R aralığı sabittir (örn., Mobitz I AV blok kanıtı yoktur).

Mekanizma

 • Sinüs aritmisi en yaygın olarak genç, sağlıklı insanlarda görülen normal fizyolojik bir olgudur.
 • Kalp hızı solunumsal siklusun farklı evreleri boyunca vagal tonustaki refleks değişikliklere bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.
 • İnspirasyon vagal tonusu azaltarak kalp hızını arttırır.
 • Ekspriyumun başlaması ile, vagal tonus tekrar sağlanır ve bunu izleyen atımlardaki kalp hızı azalır.
 • Sinüs aritmisi insidansı, muhtemelen karotis gerilebilirliğinde ve baroreseptör refleks duyarlılığında yaşa bağlı azalmaya sebebiyle ilerleyen yaş ile azalmaktadır.

Önemli. “Solunumsal Olmayan” sinüs aritmisi (solunum siklusu ile ilişkili olmayan) daha nadirdir, tipik olarak yaşlı hastalarda ortaya çıkar ve patolojik olma eğilimindedir (örn., kalp hastalığı veya digoksin toksisitesine bağlı).

Ayırıcı Tanı

Düzensiz ventrikül hızı ile birlikte olan sinüs ritmine neden olan birkaç diğer durum mevcuttur:

Örnek EKG

Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library

Sinüs aritmisi:

 • Değişmeyen morfolojide normal sinüs P dalgaları – her ne kadar sol atriyal genişlemeyi düşündüren bir görünümde ise de.
 • P-R aralığı sabit (AV blok yok).
 • P-P aralığı en geniş olduğu 1.04 saniyeden (kalp hızı ≈ 57 vuru/dakika) en olduğu düşük 0.60 saniye (kalp hızı ≈ 100 vuru/dakika) arasında, 400 ms’den fazla ve ciddi miktarda değişkenlik göstermektedir.

Bunun gibi düzensiz ritimlerde, ventrikül hızı ritim çıktısındaki toplam kompleks sayısı 6 ile çarpılarak bulunur. Ritim çıktısı 10 saniyelik olan otomatik makineler için geçerlidir. Buna göre tahmini hız 12 x 6 = 72 vuru/dk’dır.

Yazar Katkıları

Metin: Ed Burns

EKG’ler: Ed Burns

Çeviri: Melis Efeoğlu

Sayfa Düzenleme: Haldun Akoğlu

Destekleyenler

Bu ve benzeri sayfalarda yer alan içerik Lifeinthefastlane.com Global FOAMed Portalının EKG Kütüphanesi ve A’dan Z’ye EKG Tanıları kısımlarından çevrilmiştir. Bu vesileyle Acil Tıp eğitiminin yeni çağı olarak nitelendirirebileceğimiz FOAM hareketine katkıları ve bu yoldaki şevkleri için Lifeinthefastlane.com eş-editörleri Dr. Chris Nickson ve Dr. Mike Cadogan’a teşekkürü bir borç biliriz.

This page is translated as is from the ECG Library and A to Z by Diagnosis series of Global FOAMed Portal Lifeinthefastlane.com into Turkish. We would like to thank Lifeinthefastlane.com Co-editors Dr. Chris Nickson and Dr. Mike Cadogan for their enthusiasm and contribution to the new era of Emergency Medicine Education. Viva la FOAM!

Referanslar

 

 • Chan TC, Brady WJ, Harrigan RA, Ornato JP, Rosen P. ECG in Emergency Medicine and Acute Care. Elsevier Mosby 2005.
 • Surawicz B, Knilans T. Chou’s Electrocardiography in Clinical Practice (6th edition), Saunders 2008.
 • Wagner, GS. Marriott’s Practical Electrocardiography (11th edition), Lippincott Williams & Wilkins 2007.

LITFL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu Yazının Podcasti

Acilcinin Sesi

2 Yorumlar


blank
Ara
Yükleniyor..